Güvenli çalışın. Akıllı çalışın.

Değişen bir çalışma ortamında sağlık hizmetleri çalışanlarının sağlıklı ve üretken olmasını sağlayın.

Genel Bakış

Hızla değişen bir dünyada sağlık hizmetleri sağlayıcılarının başarıya ulaşmasına yardımcı oluyoruz

Sağlık hizmetleri köklü bir değişime uğradı. Sanal sağlık ve perakende tıp gibi bundan önce potansiyel yıkıcı olarak görülen eğilimler, şimdi sağlık hizmetlerinin sağlanmasında yeni standart haline geldi. Sonuçta, sağlık hizmetleri sağlayıcıları günümüzün pazarında rekabet edebilmek için gerekli olan performans düzeyine ulaşmak istiyorlarsa, bu sağlayıcılar için dijital dönüşüm artık bir seçenek değil bir zorunluluk.

Kuruluşunuzun dönüşümünü IBM Watson Health ile hızlandırın ve modern sağlık sisteminde başarılı olmak için gerekli olan araçları, içgörüleri, iş akışlarını ve esnek teknoloji altyapısını kurun.

Özellikler

Sağlık hizmetleri sağlayıcılarının performansını iyileştirmek

Zengin veriler, içerik ve analitik

Uygun ölçekte değer sunmak için verilerden, analitikten ve yapay zekadan yararlanın.

Sağlık hizmetlerinde derin uzmanlık

Dijital dönüşümünüzü hızlandırmak için sağlık uzmanlarıyla, klinik verileriyle ve iş ortaklarıyla çalışın.

Güvenlik ve güven

Kurumsal donanım, yazılım ve güvenlik alanında kanıtlanmış bir lider ile işbirliği yapın.

Çözümler

Akıllı sağlığa giden yolu açan sağlık hizmetleri sağlayıcısı çözümleri

IBM Watson Health tarafından sunulan sağlık hizmetleri sağlayıcısı çözümleri, hastanelerin ve sağlık sistemlerinin performansı optimize etmesine ve bakım deneyimlerini iyileştirmesine yardımcı olur. Veri ve analitik alanlarındaki temel yeteneklerle ve yapay zeka, bulut ve blockchain gibi teknolojilerle sağlık hizmetleri sağlayıcılarının, sağlık ekosistemi çapında, akıllı sağlığı destekleyen bağlantılar kurmasına yardımcı oluyoruz. Toplum sağlığının yönetilmesine, hastalarla verimli bir biçimde etkileşim kurulmasına, maliyetleri karşılayan kurumlarla olan idari sürtüşmenin azaltılmasına ve içgörülerin tedavi noktasına aktarımının hızlandırılmasına yardımcı olması için analitik içgörülerini uygulayın. Tüm bunlar, Watson Health tarafından sunulan sağlık hizmetleri sağlayıcısı çözümleriyle mümkün.

 

Performans artışı

Analitik içgörüleriyle ve teknolojisiyle dönüşümü hızlandırın.

Klinik karar desteği

Tedavi noktasında, kanıta dayalı en güncel bilgilere erişilmesini sağlayın.

 

Hastalarla etkileşim

Sağlık sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olan çözümlerle hastalara olanaklar sağlayın.

Kurumsal görüntüleme

Sağlık hizmetleri sağlayıcılarına doğru verileri, doğru zamanda sağlamaya yardımcı olan araçlarla, iş akışlarını ve klinik bakımının sağlanmasını iyileştirin.

Danışmanlık hizmetleri

Sağlık hizmetleri sağlayıcısı danışmanlığı ve analitiği

Sağlık hizmetleri sağlayıcılarının ve liderlerinin klinik ve iş performansını artırmasına ve aynı zamanda sağlık reformunun etkilerini yönetmesine yardımcı olabilecek özelleştirilmiş sağlık hizmetleri danışmanlığı hizmetlerine erişin.

Sonraki adımlar

Önde gelen hastanelerin ortak yönlerini öğrenin

Satın alınabilir bir hizmet stratejisi oluşturun

Hastanenizin durumunu karşılaştırın