Genel bakış

Genel bakış

Bir toplantıda oturmakta olan klinik profesyoneller

Sağlık hizmetlerinde birlikte çalışabilirlik nedir?

Birlikte çalışabilirlik, elektronik sağlık kayıtlarının (EHR) ve diğer sağlık hizmetleri veri yönetimi sistemlerinin birbiriyle iletişim kurabilme ve bilgileri sorunsuzca değiş tokuş edebilme yeteneğidir. Etkili bir sağlık bilgileri değiş tokuşu (HIE), bakım veya hizmetlerin sağlandığı yerden bağımsız olarak, hasta hakkındaki bilgilerin klinisyen ve bakım ekibine hızla ve güvenli bir şekilde ulaştırır.

Tek bir gerçeklik kaynağı yaratmak, semantik ve yapısal birlikte çalışabilirliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Birkaç tesis ve sisteme dağılıp bölünmüş hasta kayıtları yerine, tüm hasta bilgilerini tek bir merkezde toplayabilirsiniz. Böylece, bakım ekipleri aynı bilgilerin tümüne kolayca erişebilir ve bunları görüntüleyebilirler.

Bu bilgileri merkezileştirip erişilebilir kılarak, sağlayıcılar kullanılabilir zamanlarını bütçeye uygun hale getirebilirler. Birbirinden ayrı, karmaşık ve farklı teknolojiler ve lokasyonlardan bilgileri alabilmek için saatler harcamak yerine, daha anlamlı hasta bakım etkileşimlerine, görüşmelere ve tedavi planlarına odaklanabilirler.

Sağlayıcılar daha eksiksiz bir tıbbi kayıtla çalışabilecekleri için, daha hızlı tedavi ve bakım kararları verebilir ve böylece hastaların bakımları konusunda daha güvende hissedebilmelerine yardımcı olabilirler. Fazlalık ve gereksiz veriler de azaltılır; böylece hastalara ve sağlık verilerine bağlanabilme ve onları koruma yönündeki nihai hedefe ulaşılabilir. 

Sağlık hizmetlerinde birlikte çalışabilirliğin avantajları

Hastaya odaklanma

Bakımları için en iyi kararları almak üzere gerekli tüm ilgili bilgilere erişimi olan sağlayıcılardan hizmet almak hastaların hakkıdır.

Değer tabanlı bakım sunma

Sağlayıcılar, verilere, içgörülere ve araçlara erişim sahibi olduklarında daha verimli ve etkili bir şekilde çalışabilirler. Birlikte çalışabilen veriler, zaman ve kaynakları optimize eder.

Verilerin güvenliğini sağlama

Sağlık verileri için güvenli ve merkezi bir havuz, yetkisiz aygıtlar ya da kişiler aracılığıyla oluşabilecek veri sızıntılarını ve güvenlik açıklarını önler.

Veri değiş tokuşu

Birlikte çalışabilirlikle veri değiş tokuşu

Birlikte çalışabilen çözümler sağlık kuruluşları için, verilerin yönetimi, depolanması, görüntülenmesi, paylaşılması ve değiş tokuşuna yardımcı olan paha biçilmez birer varlıktır. Temelde bu çözümler, hasta bakımlarının iyileştirilmesini sağlayacak kritik bağlantılar oluştururlar.

Görüntüler

Entegre sağlık sistemleri (IHS), verilerin güvenli bir şekilde değiş tokuş edilmesini mümkün kılabilir, bu da verilerin aktarılabilmesinin daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenilir olmasını sağlar.

Kişiler

Hasta bakımını iyileştirmenin yolu, çok sayıda fikir ve planı içerebilir. Hekimlerden uzmanlara ve hemşirelere kadar, bakım ekipleri bağlantı halinde kalabilirler.

Sağlık hizmetleri verileri

Birlikte çalışabilirlik, elektronik sağlık kayıtlarının (EHR) paylaşılmasına ve veri değiş tokuşuna olanak sunarak, sağlayıcıların hastalarının daha eksiksiz bir resmini elde etmelerine yardımcı olur.

Lokasyonlar

Semantik ve yapısal birlikte çalışabilirlik, hastalar ile sağlık verileri arasındaki boşlukları kapatabilir, bu da coğrafi bariyerlerin söz konusu olmayacağı anlamına gelir.

Geleneksel EHR engelleri

Değer artışı elde etmek için sağlık sistemlerinin entegre edilmesi

Elektronik sağlık kayıtları (EHR), herhangi bir sağlık hizmetleri kuruluşu için merkezi bir belge noktasıdır ve sağlık bilgileri değiş tokuşunun ayrılmaz bir parçasıdır. Bunlar, faturalama bilgilerini ve tıbbi ya da yasal amaçlarla tutulan bakım kayıtlarını içerir. Elektronik sağlık kayıtları, hekimlerin ve bakım ekiplerinin iş akışını düzenlemek için kullanılan önemli bir bileşendir.

Ekipler hasta bakımını iyileştirmek için birden çok sağlık sisteminden verileri entegre etmek için çabalarken geleneksel elektronik sağlık kayıtları sorun oluşturabilir. Geleneksel elektronik sağlık kayıtları, toplum sağlığı yönetimi için bir dayanak noktası olarak tasarlanmamıştır. Nitekim, elektronik sağlık kayıtlarının yaklaşık yüzde 80'i yapılandırılmamış verilerden oluşur ve sıklıkla silolar halindedir. Bunlar bir hastanın karmaşık sağlık geçmişinin sadece bir kısmını yakalar ve toplum genelinde düzgün bir bakım yönetimi için gerekli olan sağlam kayıtlardan yoksundur.

Sosyal geçmiş, istihdam ve aile geçmişleri nadiren yakalanır ve yakalandığında da çoğunlukla serbest metin halinde olur. Semantik birlikte çalışabilirlik olmadan, bunlar çoğu sistem içinde görüntülenemez. Pek çok durumda geleneksel elektronik sağlık kayıtları, tutuldukları hastane duvarlarının arkasında işe yaramayabilir. Sağlık sisteminde birlikte çalışabilirlik elde etmenin en önemli anahtarlarından biri geçmişin bu demode sağlık sistemlerini başarıyla entegre etmektir.

Birlikte çalışabilirlik ve sağlık hizmetlerinin geleceği

Birlikte çalışabilirlik ve sağlık hizmetlerinin geleceği

Geleneksel, yapılandırılmamış kayıt tutmanın zorluklarını aşmak ve hasta bakımını etkin bir şekilde iyileştirmek için yeni bir yaklaşım gereklidir. Mevcut sistemlerin geleneksel elektronik hasta kayıtlarından verileri entegre edip daha yeni hasta bilgilerini toplaması ve çevresel ve genetik bilgileri bunlara dahil etmesi gerekir. Ayrıca bakım ekiplerini birbirine bağlayan sağlık bilgi sistemlerini bir araya getirmeleri ve küresel ölçekte uygulanabilecek verimli bir sağlık verileri değiş tokuşu elde etmeleri gerekir.

Çözümler

Watson Health birlikte çalışabilirlik çözümleri

IBM Watson Health™ birlikte çalışabilirlik çözümleri, sağlık hizmetleri kuruluşlarına, sağlık bilgi sistemlerinden görüntülemeyle ilgili sağlık verilerini sorunsuz bir şekilde almalarına, yönetmelerine, depolamalarına, görüntülemelerine, paylaşmalarına ve değiş tokuş etmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış gelişmiş yetenekler sunar.

Bir hastanın kapsamlı muayene geçmişinin tam bir görünümünü sağlayan ve yükleme gerektirmeyen (zero download) bir web görüntüleyicisinden her tür DICOM ve DICOM olmayan görüntüleme verilerini arşivlemeye yönelik ödüllü bir kurumsal VNA çözümüne kadar Watson Health, sağlık hizmetleri bilgi sistemlerindeki daha fazla birlikte çalışabilirlik ihtiyacına çözüm sunar.

Birlikte çalışabilen sağlık çözümleri, sağlık hizmetleri profesyonellerinin tüm görüntüleme verilerini görüntülemelerine, paylaşmalarına ve depolamalarına imkan sağlayarak bir hastanın durumunun daha eksiksiz bir resmini çizmeye yardımcı olur. 

Watson Health birlikte çalışabilirlik çözümleri, görüntülemeyle yoğun olarak çalışan uzmanların karşılaştıkları zorlukları ele almak için benzersiz bir yaklaşım sunar. İster referanslarınızı artırmanın yollarını arayan gezici bir görüntüleme merkezi olun, ister birden çok yerde görüntüleme verilerini yöneten büyük ve entegre bir hizmet ağı olun, Watson Health daha verimli ve etkili operasyonlar için süreçleri ve sistemleri bütünleştirmenizi kolaylaştırabilir.

IBM iConnect® Access

Yükleme gerektirmeyen bu görüntüleyici, evrensel web görüntüleme ve herhangi bir tarayıcıdan kullanılabilen bir görüntü değiş tokuşunun yanı sıra gerçek zamanlı işbirliği yetenekleri sunar.

IBM iConnect® Enterprise Archive

Bu arşiv, farklı PACS'lerden uzmanlık alanlarına, hizmet birimlerine ve lokasyonlara çeşitli görüntüleri, formatlarından bağımsız olarak depolar ve paylaşmanıza olanak sağlar.

IBM Clinical Development

Bu bulut tabanlı veri yönetimi platformu, tedavileri daha hızlı pazara sunabilecek bir elektronik veri yakalama sistemi sağlar.

Kaynaklar