Genel bakış

Teknoloji, sağlık hizmetlerinde dönüşümü mümkün kılıyor

Dijital inovasyonlar, modern sektörlerde dönüşüm yaratılmasına hızla yardımcı oluyor. Hastane ve sağlık sistemlerinden sağlık hizmeti sağlayıcıları, kişilerin ve toplulukların sağlığını geliştirmek, maliyetleri düşürmek ve deneyimleri iyileştirmek için bu araçları uyguluyorlar.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları artık kanıta dayalı bakımı desteklemek için daha fazla teknoloji seçeneğine sahip olmanın yanı sıra hastalar ve sağlayıcılar için bakım deneyimlerini geliştiren yeni etkileşim sistemlerinden yararlanabiliyorlar. Bu teknoloji, sektördeki sağlık hizmetleri disiplinleri ile değer odaklı bakım arasında daha iyi entegrasyon ve işbirliğine doğru ilerleyen evrimin bir parçasıdır.

Sağlık hizmetlerinin geleceği, hasta merkezli bakım modellerini bir üst seviyeye taşımaya odaklanacak. Sağlık hizmetleri, miktar veya hizmet başına ödeme yaklaşımlarından uzaklaşarak iyi sağlık sonuçları için teşvikler sağlayan değer odaklı bakıma doğru ilerliyor. Sağlık kuruluşlarının, hizmet verdikleri kişiler için yüksek kaliteli deneyim sunan bir kuruluş oluşturma ve iyileştirme fırsatlarını belirleyebilmeleri ve sağlık hizmetleri maliyetlerini düşürebilmeleri için sonuçları ölçmenin daha iyi yollarına, daha fazla birlikte çalışabilirliğe ve daha iyi veri yönetimine ihtiyaçları olacak. 

Hasta odaklı bakım

Sağlık hizmetlerinde dönüşüm neden gerekli?

Sağlık sektörü, katı düzenleme, gizlilik endişeleri ve artan maliyetler gibi zorluklarla karşı karşıya bulunuyor; öte yandan sağlık hizmetleri uzmanları halihazırda dijital devrimin avantajlarının sektörde nasıl derin bir dönüşüm yarattığına da şahit oluyor. Bu değişiklikler şunları içeriyor:

  • Klinik bilgi teknolojisi (BT); veri yönetimi, birlikte çalışabilirlik ve klinik sistem entegrasyonunu iyileştirme çabalarını destekleyen, daha merkezi ve bağlantılı kurumsal BT altyapılarına geçiş yapıyor.
  • Klinik cihazlar daha bağlantılı hale geliyor ve bu da tıbbi profesyonellerin daha hızlı ve daha verimli çalışmalarına, böylece hastalarla daha fazla zaman geçirmelerine ve sağlık hizmetleri maliyetlerini düşürmelerine yardımcı oluyor.

 

Bu değişikliklerin ötesinde yapay zeka ve veri analitiği araçları, büyük miktarda sağlık verilerini hızla tarama ve yönetme potansiyeline sahip olup bakım ekiplerinin tıbbi geçmişleri eskisinden daha hızlı bir şekilde almalarına olanak sağlayacak yıkıcı inovasyonlardır.  

Klinik ve kurumsal BT ağlarının birleştirilmesi, sağlık hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğinin artmasına yardımcı olur. Bunun sonucunda da, sağlık kuruluşlarına, ekiplerine hasta odaklı görevler üzerinde daha fazla zaman harcayıp rutin idare konusunda daha az zaman harcamalarına yardımcı olacak araçlar sunar.

Yıkıcı inovasyon

Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm

Sağlık hizmetlerinde profesyonellerin teknolojiyi kullanma şekli ve zamanının geçirdiği evrim üç aşamadan oluştu: dijitalleşme, yıkıcı yenilik ve dönüşüm. Dijitalleşme, rutin sağlık hizmeti süreçlerini ya da hizmetlerini destekleyen dijital yeteneklerin oluşturulmasını kapsıyordu. CT taramaları ve MRI'lar, dijitalleşmenin sağlık hizmetlerini nasıl değiştirdiğine, otomatik faturalama gibi dijital araçlar ise idari süreçleri nasıl değiştirdiğine dair örneklerdir. Sonuç olarak dijitalleştirme, verilerin depolanmasını, verilere erişilmesini ve verilerin paylaşılmasını kolaylaştırmıştır.

Yıkıcı değişim; yapay zeka, mobil teknoloji, analitik ve bulut gibi, insanların, kuruluşların ve devletlerin etkileşim kurma yöntemlerini değiştiren daha yeni teknolojileri kapsar. Bu yıkıcı inovasyonlar, kişiler arasında eşi benzeri görülmemiş düzeyde bir bağlantı düzeyi sunarak dünyanın daha tüketici odaklı olmasına yol açıyor. Sağlık hizmetleri geliştikçe, daha fazla sağlık sistemi entegrasyonu, eskiden ayrı ayrı kullanılan dijital işlevleri veya süreçleri bir araya getirecek. Elektronik sağlık kayıtları (EMR) ve diğer teknolojilerdeki ilerlemeler aynı zamanda sağlık ödemelerini yapanlar, sağlayıcılar ve diğer sağlık kuruluşları arasında tıbbi birlikte çalışabilirlik elde edilmesine de yardımcı oluyor.

Sağlık hizmetleri alanındaki dijital dönüşüm devam ediyor ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının, bu hizmetler için ödeme yapanların ve diğerlerinin faaliyet gösterme ve hastalar, tüketiciler ve paydaşlarla etkileşim kurma şeklinin yeniden tasarlanmasını kapsayacak. Bir zamanlar segmentlere ayrılmış bir dizi etkinlikten oluşan sağlık hizmetleri şimdi sağlık hizmetleri profesyonellerinin bir yandan hasta merkezli bir odak noktasını koruyup değer odaklı bakım sunarken diğer yandan karşılaştıkları zorluklara daha geniş ölçekte, etkili bir şekilde yanıt verebilecekleri entegre bir ekosisteme dönüşüyor.

Sağlık bakım maliyetlerini azaltmak

Sağlık hizmetlerinde dönüşüm ve değer odaklı bakım

Değer odaklı bakıma başarıyla geçiş yapmak için sağlık hizmetleri kuruluşlarının daha hassas ve doğru bilgilere ve daha iyi veri yönetimine ihtiyaçları var. İyi haber şu ki, muazzam miktardaki tıbbi veri, genomik veri, nüfus sağlığı ve performans verileri sayesinde karar alma sürecini desteklemek için sağlık hizmetleri teknolojileri ve verilerinden yararlanmak için daha fazla fırsat var.

Analitik ve yapay zeka çözümlerinden yararlanılarak, sağlık hizmetleri sağlayıcılarının, hastane ve sağlık sistemi liderlerinin ve tıbbi görevlilerin yenilikçi yöntemlerle bilgileri keşfedip uygulamalarına yardımcı olmak için bu muazzam bilgiler analiz edilip bu bilgilerin içinden alakalı bilgiler toplanabilir. Yapay zeka sistemleri ve birlikte çalışabilen sistemler, kuruluşların hizmet verdikleri hastalara daha fazla değer sunmalarına yardımcı olan anlamlı içgörüler bulmalarına yardımcı olabilir.

Çözümler

IBM Watson Health ve dönüşüm

IBM® Watson Health™, sağlık hizmetleri sağlayıcılarının insanlara daha iyi tercih yapma imkanı vererek daha iyi bakım sunmalarına yardımcı olabilecek daha akıllı ve daha bağlantılı bir sağlık sistemi oluşturulmasına yardımcı olacak çözümler üretiyor. IBM sağlık hizmetleri çözümleri, şirketin sağlık teknolojisi araştırma ve inovasyonuna yaptığı yatırıma ek olarak, kuruluşların operasyonları dahilinde daha fazla verimlilik elde etmelerine, sonuçları iyileştirmek için işbirliği yapmalarına ve değer odaklı daha sürdürülebilir, kişiselleştirilmiş ve hasta merkezli bir sistem için yeni çözüm ortaklarıyla entegrasyon sağlamalarına imkan tanıyor.