Genel bakış

Sağlık hizmetlerinde teknolojinin etkisi

Sağlık sektörü, değişen düzenlemeler, beklentiler ve yeteneklerin yönlendirdiği köklü değişimlerle karşılaşmaya devam ediyor. Hastaneler ve sağlık sistemleri, sağlık hizmeti sağlayıcılarının yükünü azaltırken hasta bakımını iyileştirmek için çalışıyor. Sağlık ödemelerini yapanlar ve devletler, hizmet verdikleri her bir kişinin daha eksiksiz bir görünümünü elde ederek sonuçları iyileştirmek için çalışıyorlar. Yaşam bilimleri şirketleri, pazara güvenli ve etkili ilaçlar sunmak için çalışıyorlar. Bu grupların tümü de maliyetleri yönetmenin yolunu arıyorlar. 

Güvenlik çözümleri, bulut, sağlık hizmetleri veri analitiği, yapay zeka ve blockchain gibi sağlık teknolojileri, kuruluşların bugün bu zorluklara çözüm bulmalarına ve yarının taleplerini karşılamaya hazırlanmalarına yardımcı oluyor.

Sağlık hizmetleri teknolojilerindeki eğilimler

Sınırları bulanıklaşan sektörler

%43

Sağlık hizmeti yöneticilerinin %43'ü, kendi sektörleri ile diğer sektörler arasındaki sınırların bulanıklaştığını belirtiyor.

Yeni değer modelleri

%54

Yöneticilerin %54'ü, geleneksel sektör değer zincirlerinin yeni modellerle değiştirildiğini söylüyor.

Yeni rekabet ortamı

%51

Sağlık hizmetleri yöneticilerinin %51'i, rakiplerin yeni ve beklenmedik yerlerden geldiğini söylüyor.¹

Yeni teknolojiler

Sağlık hizmetlerindeki yeni teknolojiler

Sağlık hizmetleri teknolojileri, sağlık hizmetlerinin ölçülme, yönetilme ve sunulma şeklini değiştirdi. Sağlık hizmetleri sektörü yeni zorluklarla karşı karşıya olduğu için bu çözümler, liderlerin performansı artırmalarına, sistem genelinde işbirliğini artırmalarına ve maliyetleri yönetmelerine yardımcı oluyor. Kuruluşlar üzerindeki talepler arttıkça, sağlık hizmetleri teknolojileri süreçleri hızlandırabilir, görevleri otomatikleştirebilir ve yalnızca insanlarla mümkün olmayan bir ölçekte iş akışlarını iyileştirebilir. Hastane ve sağlık sistemlerindeki sağlayıcılar değer bazlı sağlık geri ödeme modellerini benimsedikçe, bu çözümler sağlık çalışanlarının hasta bakımını iyileştirmelerine, daha iyi deneyimler yaratmalarına ve tükenmişlik hissini azaltmalarına yardımcı oluyor.

Yapay Zeka

Makine öğreniminin desteğiyle sağlık hizmetleri süreçlerine ve kazanımlarına ilişkin içgörüler elde edilebilir.

Blockchain

Şeffaflık ve bilginin güvenli aktarımı, blockchain teknolojisi sayesinde daha kolay yönetilebilir.

Bulut

Sağlık hizmetleri uzmanları, bulut teknolojisinin, daha iyi bakım noktası kararlarının alınmasına olanak sağlayacağı konusunda iyimserler.

Birlikte çalışabilirlik

Sağlık hizmetlerinde birlikte çalışabilirlik, hasta kayıtlarını basitleştiren sorunsuz veri alışverişleri sağlayabilir.

Watson Health çözümleri

Klinik karar desteği

Klinik bilgileri, en iyi uygulamaları ve yönergeleri dikkatli bir şekilde uygulayın.

Sağlık hizmetleri için danışmanlık hizmetleri

Teknoloji, analitik ve kapsamlı uzmanlığın, zorlukların aşılmasına nasıl yardımcı olabileceğini görün.

Kurumsal görüntüleme

Radyologlar için iş akışlarını geliştirin ve görüntüleme verilerinden içgörüleri daha bir şekilde oluşturun.

Yaşam bilimleri teknolojisi

Yeni tedavilerin klinik olarak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi sürecini iyileştirin.

Kamu sektörü çözümleri

Esnek, modüler çözümlerle dijital dönüşümü ve modernizasyonu sürdürün.

  1. IBM İş Değerleri Enstitüsü. Global Ekosistem Araştırması. 2016. (Yayınlanmamış veriler.)