Sağlık hizmetleri veri analitiğine genel bakış

Hasta hizmetlerini iyileştirebilen veri odaklı içgörüler

Sağlık hizmetleri sektörü, yeni elektronik sağlık kaydı (EHR) sistemlerinin ve süreçlerinin uygulanması gibi dönüşüme yönelik birçok değişimden geçiyor ve bu değişikliklerin hızı artacağa benziyor. Daha eski hizmet yaklaşımları hızla değiştiriliyor ve sağlık kuruluşları, teknoloji ve analitikteki yeni ve potansiyel olarak dönüştürülebilen eğilimlerden yararlanmak için daha etkili bir klinik veri yönetimine gereksinim duyacaklar.

Büyük veriyi sağlık hizmetleri alanına dahil etme çalışmalarından ortaya çıkan bazı eğilimler arasında aşağıdakiler yer alıyor:

  • Akut ve epizodik hizmet modellerinden değer bazlı hizmetlere geçilmesi
  • Sağlık hizmetlerine ilişkin büyük veri topluluklarından yararlanma fırsatlarının artırılması
  • Karmaşık sağlık sorunlarının çözülmesine yardımcı olacak güçlü analitik
     

Sağlık verilerini toplama ve düzenleme işlemlerinin basitleştirilmesi, birçok sağlık hizmeti kuruluşu için umut verici bir ilk adımdır. Ancak araçların büyük bir bilgi topluluğunda en yararlı verileri ortaya çıkarması, kuruluşların sağlık alanında büyük veriden en fazla değeri elde etmesinin anahtarı olacaktır. Sağlık hizmetleri veri analitiği, kuruluşların, uygun bir maliyetle daha fazla değer, fayda ve daha kaliteli hizmet sağlamak için fırsatları belirlemelerine yardımcı olacak önemli içgörüleri ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.

Oturan ve elinde bir tablet ile gülen bir doktor

Sağlık hizmetlerindeki devrime yanıt vermek

Sağlık hizmetleri veri analitiğinde yapay zeka ve makine öğrenimi

Sağlık hizmetlerinin dijital dönüşüme vereceği doğru yanıt, bilgili bir yaklaşımdır. İlk adım, mevcut en iyi araçlardan yararlanılmasıyla başlar. Genel olarak yapay zeka ve diğer otomasyon araçları-profesyonellerin çalışmalarını geliştirmeyi ve kuvvetlendirmeyi amaçlar. Bu araçlar, profesyonellerin yeni içgörüler elde etmelerini, keşifleri hızlandırmalarını ve insan bilgi-birikimini güçlendirmelerini sağlar.

Yapay zeka ve makine öğrenimi platformları, bu platformların kullanıcılarıyla yapılan etkileşimlere ilişkin muhakeme, çıkarım yapma ve bu etkileşimleri "anlama" yetenekleri sayesinde, lider kuruluşlar tarafından dikkate alınıyor. Bu sistemler, hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış çok büyük miktarda veriyi içine alabiliyor ve daha sonra her içgörü ve yanıt için bir güven seviyesi ile birlikte kullanıcı için hipotezler önerebiliyor. Sonra da sağlık hizmetleri uzmanları bu sürece devam ediyor. Sağlık hizmetleri sağlayıcıları, sağlık ve insan hizmetleri profesyonelleri ve araştırmacıları, bu sonuçlardan yararlanarak, çözmeye çalıştıkları bulmacalara yönelik bağlantıları, ilişkileri ve kalıpları daha kolay tespit edebiliyorlar.

İnsanlara bazı grafikler gösteren bir kadın.

Tahmine dayalı analitik değer üretir

Verilerin eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürülmesi

Sağlık hizmeti verilerini eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için kuruluşlar, kendi gerçek maliyetleri, sağladıkları hizmetin kalitesi ve ilgili hizmetin gerçekte amaca uygunluğu ile ilgili olarak odaklanmış bilgilere gereksinim duyacaklardır.

Bu bilgiler, kuruluşların aşağıdakiler gibi olumlu eğilimleri sürdürmesine de yardımcı olabilir:

  • Miktar bazlı, hizmet karşılığı ücret modellerinden hasta merkezli, değer bazlı hizmet sistemlerine evrilen hizmet modelleri
  • Daha merkezileştirilmiş ve bağlantılı kurumsal BT altyapılarına doğru ilerleyen klinik BT
  • Giderek artan otomatik veri entegrasyonuyla daha fazla bağlantılı hale gelen klinik cihazlar
  • Klinik BT ve kurumsal BT ağlarını birleştiren, işbirliğine dayalı iletişim araçları ve gerçek zamanlı konum algılama cihazları

 

Eyleme geçirilebilir içgörülerden elde edilen keşifler, sürekli olarak incelenebilir ve bir kuruluşun çalışma değerini artırmak için kullanılabilir.

 

Sağlık hizmetlerinde bulut

%75

Ankete katılan sağlık hizmetleri sağlayıcılarının yüzde yetmiş beşi, bulutun daha iyi hizmet noktası kararları almayı sağlayacağına iyimser bakıyor.

Sağlık hizmetlerinde blockchain

%70

Ankete katılan 205 yöneticinin yüzde yetmişi 2020'de blockchain ağlarının üretimde olmasını beklediklerini söyledi.

Sağlık hizmetleri veri analitiği başarı öyküleri

Katılmak için motive edin

Çözümler

Watson Health sağlık hizmetleri analitiği çözümleri

IBM Watson Health, klinisyenlerin daha iyi hizmet sunmalarına ve insanların daha iyi seçimler yapmalarına yardımcı olmak için daha akıllı, daha bağlantılı bir sağlık hizmetleri sistemini sağlamak amacıyla çözümler yaratıyor. IBM sağlık hizmeti çözümleri, şirketin sağlık teknolojisi araştırmasına ve inovasyonuna yönelik yatırımlarının yanı sıra, kuruluşların operasyonları dahilinde daha fazla verimlilik elde etmelerini, performansın artırılmasına yardımcı olmak için işbirliği yapmalarını ve değer odaklı daha sürdürülebilir, kişiselleştirilmiş bir sistem için yeni iş ortaklarıyla entegre olmalarını sağlar.

 

Devlet sağlık hizmetlerini modernleştirme

Çözümler, devlet kurumlarının, halk için maliyetin, erişimin, kalitenin ve kazanımların iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla verilerden anlamlı içgörüler elde etmelerini sağlar.

Sağlayıcılar için maliyetlerle ilgili yardım

Sağlık sisteminizin klinik, operasyonel ve finansal performansının iyileştirilmesi için adımlar atın.

Radyologların görüntü yorumlamalarına yardım

Watson Health kurumsal görüntüleme çözümleri, iş akışlarını geliştirir ve hekimlerin geleceğe hazırlanmasına yardımcı olurken anında etki eden verimlilikler sağlar.

 

Yaşam bilimi çözümlerini uygulama

IBM Watson Health yaşam bilimleri çözümleri, tedavilerin daha verimli ve etkili bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak için şirketlere analitik ve uzmanlık sağlar.