Genel bakış

Sağlık hizmetleri analitiğini anlamak

Sağlık hizmetleri analitiği, kuruluşlara eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamak için toplanan çok miktarda verinin kullanılmasını ifade eder. Bu içgörüler, gerçeğe dayalı kararlar alınması için analitik disiplinler aracılığıyla geliştirilir. Sonrasında bu kararlar, planlama, yönetim, ölçüm ve öğrenim kararlarını iyileştirir.

Dünyanın dört bir yanındaki sağlık kuruluşları maliyetleri düşürmek, hizmet ekipleriyle koordinasyonu iyileştirmek, daha azıyla daha fazlasını sağlamak, hasta hizmetini iyileştirmeye odaklanmak gibi zorluklarla karşı karşıya olduğundan, analitik özellikle önemli olacak. Aile hekimi ve hemşire sayılarının yetersiz olması nedeniyle daha fazla çalışan uzmanların daha üretken olması gerekiyor. Ayrıca, pazara giriş yapan yeni işletmeler ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin yeni yaklaşımlar, sektördeki rekabeti artıracak. Analitik yetkinliklerinin geliştirilmesi sayesinde, sağlık hizmetleri kuruluşları, hizmet verdikleri kişiler için değer sunan sonuçların alınmasını iyileştirmek amacıyla, sağlık hizmetleri sağlayıcıları, hastane ve sağlık sistemi liderleri ve kamu sağlığı ve insan hizmetleri liderleri tarafından kullanılabilecek eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturmak için büyük veriden yararlanabilirler.

Mevcut sağlık hizmetleri ortamının kargaşası gibi önümüzdeki birkaç yıl içinde karmaşanın daha da artması bekleniyor. Gelişen piyasa dinamikleri, artan devlet düzenlemesinin ve daha fazla talepkar olan tüketiciler gibi zorluklar, kuruluşların kendi toplumlardaki rekabette kalabilmeleri ve değer sunabilmeleri için daha akıllı ve daha bilgili kararlar vermelerini gerektirecek.

Sağlık hizmetleri analitiğinin avantajları

Daha hızlı sonuç sağlayın

Analitik, daha az zamanda daha iyi sonuçlar elde etmek için önemli bilgileri sağlayarak karmaşık veri setlerinin basitleştirilmesine yardımcı olabilir.

Sürdürülebilir değişimi devreye alın

Analitik, sorunların araştırılmasına ve etkili ilerlemenin sağlanması için en iyi yöntemlerin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Riski azaltın

Analitik, klinik ve operasyonel iyileştirmeleri yönlendirmek için verileri dikkatli bir şekilde ölçebilir ve değerlendirebilir.

Genişleme

Talep, sağlık hizmetleri analitiğinin genişleyen rolüne güç veriyor

Dünyanın dört bir yanındaki sağlık kuruluşları uzun zamandır maliyetleri düşürmek, koordinasyonu iyileştirmek ve daha azıyla daha fazlasını sağlamak için zorluklar yaşıyor. Ancak artık bu baskılar daha gelişmiş, daha değerli ve daha kaliteli hizmet isteyen bir nüfus tarafından yapılıyor. Bu yeni paradigmada, kuruluş genelinde analitik odaklı karar almayı destekleyen stratejiler hayati önem kazanıyor. Şu anda aşağıdakiler için güçlü bir talep var:

 

Değer

Hastalar sağlık hizmetleri maliyetlerine katkıda bulunmaya devam ettiğinden ve dijital çağda deneyimlerini kolaylıkla paylaştığından, kalite beklentileri de artacaktır.

Yaşlıların bakımı

Yaşlanan nüfusun bakım ve desteğe ihtiyacı vardır, bu da nüfus ve tahmine dayalı sağlık analitiğini daha da önemli hale getirir.

Şeffaflık

Sahtekarlık ve sağlık hizmetleri maliyetleri ortaya çıktığından ve düzenlemeler geliştirildiğinden, daha fazla şeffaflık gerekiyor.

Sağlık hizmetleri analitiğinden yararlanmaya hazır mısınız?

Sağlık hizmetleri alanındaki zorluklara çözüm bulmak için büyük verinin gücünden yararlanın. Hemen sonraki adımı atın.

Yapay zeka

Sağlık hizmetleri analitiği ve yapay zeka

Akıllı sağlık yolundaki ilk adım akıllı araçların aranıp bulunmasıdır. Bulut ve sağlık hizmetleri analitiği gibi çözümler, sağlık verileri yönetimi, süreç otomasyonu ve sağlık hizmetlerinde veri destekli karar alınması için çok değerlidir.

Yapay zeka çözümleri ve makine öğrenim platformları bir adım ileri gidiyor. Bu araçlar, hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verileri kendine katabiliyor ve ses, video, resim ve daha birçok veri türü dahil birçok veri türünden bilgi edinebiliyor.

Çok sayıda farklı kaynaktaki bilgi ve fikirleri tarayıp, daha sonra kullanıcının değerlendirmesi için hipotezler ve tahmine dayalı analitik sunuyor. Platform, her yanıt ile birlikte, her içgörü için bir güven düzeyi belirliyor.

Sağlık hizmetleri sağlayıcıları, araştırmacılar ve liderler, bu analizlerin sonuçlarında yararlanarak, çözmeye çalıştıkları zorluklara bağlı olan bağlantıları, ilişkileri ve kalıpları daha kolay tespit edebiliyor ve bunlara çözüm bulmak için olası yolları görebiliyorlar.

Tahmine dayalı analitik

Tahmine dayalı analitikle sonuçların iyileştirilmesi

Sağlık hizmetleri kuruluşları, verilerden içgörüleri ortaya çıkarmak ve yeni içgörüleri uygulamak için analitiği giderek daha fazla kullanıyor. Bu araçlar, iş zorluklarına çözüm bulunması için klinik ve operasyonel iyileştirmeleri yönlendirmek amacıyla kullanılabiliyor.

Sağlık hizmetleri kuruluşları giderek artan bir şekilde tahmine dayalı analitiği dahil edecek bir modele doğru ilerliyor. Bilgi toplama ve rapor oluşturma aşamasından veri analizine ve tahmine dayalı yeteneklere geçiş, analitiği bir sonraki mantıksal seviyeye çıkarıyor. Tahmine dayalı analitik araçları, simülasyon ve tahminde bulunma işlemlerini kullanarak model senaryolarla birleştirilen gelecekteki etkinlikleri tahmin etmek için geçmişten gelen bilgileri kullanıyor. Bu da kuruluşların sağlık hizmetlerinde bağlılık ve karar alma konusunda daha kişiselleştirilmiş yaklaşımlar oluşturmalarına ve bunların yanı sıra sahtekarlığı ortaya çıkarmalarına ve tüketici davranışlarını tahmin etmelerine yardımcı oluyor. 

Sonuçta, kuruluşlar, karar verici konumundaki kişilere karar alma süreçleri için gelişmiş araçlar sağlamak amacıyla tahmine dayalı analitiğin tüm yeteneklerinden yararlanabilmek isteyeceklerdir. Hız, ölçek, güncellik, genişlik ve derinlik ile oluşturulan içgörüler, sonuçları etkileyebilir ve hasta bakımı, operasyonel performans ve finansal başarı alanlarında iyileştirilmiş sonuçlara yol açabilir.  

Sağlıklı bir nüfus

Halk sağlığı analitiği

Halk sağlığı yönetimi (PHM) daha yüksek kalitenin, daha düşük maliyetlerin ve daha iyi hasta hizmetlerinin sağlanmaya çalışıldığı bir süreçtir. PHM konusunda çalışmak için sağlık hizmetleri sistemleri, daha fazla teknoloji ve karşılaştırmalı değerlendirme performansıyla personelin güçlendirilmesi gibi adımları dikkate almalıdır. Alınabilecek diğer değerli adımlar şunlardır:

 

Veri gölü oluşturulması

Bu yaklaşım, kalite ölçümlerinin nerede karşılandığını ve boşlukların nerede olduğunu gösteren raporlar oluşturmak için farklı veri çeşitlerini entegre eder.

Nüfus profillerinin oluşturulması

Hastaların sosyoekonomik durumu, çevre ve ulaşıma erişimi gibi bilgiler derlenerek, belirli alt grupların gereksinimleri ortaya çıkarılabilir.

Kısa vadedeki maliyetlerin izlenmesi

Bir şirket, kullanım metriklerini çıkarmak için sağlık hizmetlerine ilişkin BT sistemlerinin yeteneklerini kullanarak maliyetleri önceden yönetebilir.

Çözümler

IBM Watson Health sağlık hizmetleri analitiği çözümleri

IBM® Watson Health™ çözümleri, klinisyenlere daha iyi hizmet sağlamalarında ve daha iyi seçimler yapmaları için insanların teşvik edilmesinde yardımcı olacak daha akıllı ve daha bağlantılı bir sağlık hizmetleri sistemi sağlar. IBM'in sağlık teknolojisi araştırmasına ve inovasyonuna yönelik yatırımlarına ek olarak, IBM sağlık hizmetleri çözümleri kuruluşların, operasyonlarında daha fazla verimlilik elde etmelerine, sonuçları iyileştirmek için daha iyi işbirliği yapmalarına ve daha sürdürülebilir, kişiselleştirilmiş ve değer sağlamaya odaklanan hasta merkezli bir sistem oluşturmak için yeni iş ortaklarıyla bütünleşmelerine yardımcı olabilir.   

IBM Health Insights

Karmaşık halk sağlığı verilerini analiz edin, görselleştirin ve raporlayın.

IBM Market Expert

Kapsamlı pazar analizi, akıllı iş stratejilerinin şekillendirilmesine yardımcı olur.

Health and Human Services

Hassas nüfus için daha etkili programlar sağlamak üzere verilerden içgörüler elde edin.

 

Explorys EHR Solutions

Kanıtları ve içgörüleri verimli ve güvenli bir şekilde oluşturmak için uzun vadeli, hasta seviyesinde verilerden yararlanın.

Watson Health 100 Top Hospitals

IBM, binlerce ABD sağlayıcısına yönelik hastane performansını ve liderliğini ölçüyor.

Access and Value Connect

Gerçek dünyadaki kanıtları kullanarak ürününüzün değerini anlayıp diğerlerine bildirin.