Genel Bakış

Tıpta yapay zeka nedir?

Yapay zeka (AI), verilerin nasıl anlaşılacağını öğrenmek üzere beynin sinir ağı tarafından algoritmalar, kalıp eşleştirme, kurallar, derin öğrenme ve kognitif bilgi işlem dahil olmak üzere çok sayıda bilgi katmanının kullanılışını örnek alır.

Yapay zekayı tıpta nasıl kullanırız?

Yapay zeka destekli araçlar, işlenmemiş verilerde anlamlı ilişkileri belirleyebilir ve ilaç geliştirme, tedavi kararları, hasta bakımı, mali ve operasyonel kararlar dahil olmak üzere tıbbın hemen her alanında uygulanacak potansiyele sahiptir.

Yapay zeka sayesinde sağlık hizmetleri uzmanları; kendi başlarına ele almaları zor, zaman alıcı ya da verimsiz olabilecek karmaşık sorunlarla mücadele edebilirler. Uzmanlıklarını daha iyi kullanmalarına ve sağlık ekosisteminde değer sağlamalarına olanak tanıyarak, yapay zeka tıbbi uzmanlar için değerli bir kaynak olabilir.

Bir monitördeki tıbbi görüntüleri inceleyen bir hekim

Kullanım senaryoları

Tıpta yapay zekanın avantajları

Yapay zeka destekli araçlar, ilgili bilgileri büyük miktarlardaki verilerden seçip çıkarabilir ve birçok uygulamaya uygulanabilen eyleme geçirilebilir içgörüler oluşturabilir.

Tedavi içgörülerini ortaya çıkarma

Yapay zeka teknolojileriyle hekimler, bakım kararlarını desteklemek için yapılandırılmamış tıbbi literatürdeki bilgilere ulaşabilirler.

Kullanıcı gereksinimlerini destekleme

Yapay zeka, insanların daha bilinçli kullanıcılar haline gelmelerini sağlayacak eksiksiz sağlık bilgilerini bulup bunlardan yararlanmalarına yardımcı olacak verileri araştırır ve sunar.

Hasta verilerinden içgörüler çıkarma

Yapay zeka araçları, alakalı hasta geçmişlerini sağlamak için yapılandırılmış ve yapılandırılmamış tıbbi kayıtlarda arama yapabilir.

Benzerlikleri ve kalıpları hedefleme

Yapay zeka, kalıpları belirleyip araştırmacıların çalışmalar ve klinik denemeler için dinamik hasta kohortları oluşturmalarına yardımcı olabilir.

Gelişim

Tıpta yapay zeka hakkında

2000'li yıllarda yapay zeka tıbbi bilgilere uygulanmadan önce, sağlık hizmetlerindeki tahmine dayalı modeller sadece net ve iyi organize edilmiş sağlık verilerindeki sınırlı değişkenleri dikkate alabiliyordu. Günümüzde, son derece karmaşık ilişkileri ya da derin öğrenme teknolojilerini öğrenmek için yapay zeka sinir ağlarını kullanan gelişmiş makine öğrenimi araçları, tıpla ilgili bazı görevleri yerine getirmede insan yeteneklerini destekliyor — ve zaman zaman da aşıyor. Modern klinik bakımından üretilen karmaşık verileri ele almak için yapay zeka sistemleri tasarlanıyor.

IBM Watson gibi yapay zeka teknolojileri, veri içgörülerini ortaya çıkarmak amacıyla milyonlarca tıbbi rapordan, hasta kayıtlarından, klinik denemelerden ve tıp dergilerinden yararlanmak için sağlık hizmetleri sağlayıcıları, liderler ve araştırmacılar tarafından kullanılıyor.

Yapay zekanın rolü

Tıpta yapay zeka neden önemli?

Veri karmaşasını anlaşılır hale getirme

Yapay zeka, karara bilgi sağlamak için aşırı büyük klinik verileri, tıbbi literatür, nüfus ve kullanım verilerini anlamaya yardımcı olabilir.

Bağlamsal alaka sunma

Yapay zeka, bireysel hastalar için bağlamsal olarak alakalı bilgileri belirlemek amacıyla milyarlarca veri noktasını - hem metin hem de görüntü verilerini – hızla yorumlayarak sağlık hizmetleri sağlayıcılarına daha geniş bir görüş açısı sağlayabilir.

İnsan yorgunluğuyla ilgili hataları azaltma

İnsan hatası pahalıdır ve insanların yorgunluğu, hatalara neden olabilir. Yapay zeka algoritmaları yorgunluk, dikkat dağınıklığı ya da ruhsal durum sorunları yaşamaz. Muazzam miktarlardaki veriyi inanılmaz bir hız ve doğrulukla işleyebilir.

Hastalıkları daha kolay bir şekilde teşhis etme

Yapay zeka sistemleri, MRI ya da CT taramaları gibi tıbbi görüntülemelerdeki anormallikleri tespit etmek amacıyla kullanılabilir.

Doktor-hasta bağlılığını artırma

Yapay zeka otomasyonu, hekimlerin veri girişi ve masa başı işlerinde daha az zaman harcamalarını ve hastalarla ilgilenmeleri için daha fazla zamana sahip olmalarını sağlıyor.

Bakım maliyetini azaltma

Yapay zeka, vatandaşların sağlık ve insani hizmetler programlarında yardım almak için uygun olup olmadıkları gibi önemli kullanım bilgilerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Watson Health yapay zeka çözümleri

IBM, özellikle sağlık hizmetleri için yapay zeka yazılımı geliştirmede bir öncü olmuştur.