Genel bakış

Sağlık hizmetlerinde birlikte çalışabilirlik neden önemlidir?

Sağlık verilerine güvenli bir şekilde erişip bu verileri güvenli bir şekilde paylaşmak her zaman zor olmuştur. Sağlık verileri doğası gereği bir paradoks yaratır: Hassas olması ve yüksek düzeyde gizlilik ve güvenlik gerektirmesi sebebiyle bu verileri paylaşmak zordur, ancak ihtiyaç duyulduğunda bu verilere erişilememesi de ciddi zararlara yol açma potansiyeline sahiptir. Birlikte çalışabilirlik konusundaki eksiklik, bir kişinin veya toplumun sağlık ihtiyaçlarının tam olarak anlaşılamamasına neden olabilir, bu durum da daha kötü sonuçlara ve daha yüksek maliyetlere yol açabilir.

Dünyanın dört bir yanındaki toplumlar yaşlandıkça ve insanlar daha uzun yaşadıkça birlikte çalışabilirlik ve veri paylaşımı, sağlık hizmetlerinin etkili şekilde sağlanmasında giderek daha kritik hale gelecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Sağlık Hizmetleri Araştırmaları ve Kalite Ajansı, yaşı ilerlemiş üç Amerikalıdan ikisinin en az iki tane kronik davranışsal veya fiziksel rahatsızlığa sahip olduğunu tahmin ediyor. Birden fazla kronik rahatsızlığı olan kişilere uygulanan tedavilerin şu anda ABD sağlık hizmetleri maliyetlerinin %66'sını oluşturduğu tahmin ediliyor.

Ulusal Sağlık Bilgileri Teknolojisi Koordinatörlüğü Ofisi (ONC), ülke çapındaki yol haritalarında (PDF, 3,5 MB) elektronik sağlık kayıtları kullanımının Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli ölçüde arttığını söylüyor. Pek çok hastane artık tıbbi kayıtlara ve dış sağlayıcılardan gelen hasta verilerine rutin erişime sahip, ancak hastanelerin yarısından daha azı aldıkları verileri bireysel hasta kayıtları şeklinde entegre ediyor. Bu nedenle hayati klinik verilere erişim iyileşmiş olsa da, paydaşları bir araya getirerek entegre bir veri ekosistemi oluşturmak için hala yapılması gereken çok iş var.

Sağlık verilerinin birlikte çalışabilirliği, hekimlere ve diğer sağlık hizmetleri sağlayıcılarına hastalarına ilişkin daha eksiksiz bir görünüm sunmaya yardımcı olmanın yanı sıra, sağlık hizmetleri sektörü genelindeki kuruluşlara da yardımcı oluyor. Sağlık bilgi sistemleri daha entegre olursa sağlık planları, kullanım oranları ve hizmet talebi hakkında daha iyi bir anlayış geliştirebilir. Kamu hizmetleri sağlayıcıları, eğilimleri görmek ve vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için toplum verilerine erişebilir. Ayrıca yaşam bilimleri kuruluşları, daha hızlı ve daha bilinçli araştırmalar yapmak için güçlü veri kümelerinden yararlanabilir.

Daha iyi birlikte çalışabilirlik sayesinde kuruluşlar, kişileri bir gün hasta, ertesi gün sağlık planı üyesi ve ilerleyen günlerde de sağlık uygulamaları tüketicisi olarak görmeyi bırakabilir. Bunun yerine sektör genelindeki karar alıcılar, daha iyi bakım modelleri oluşturmak, hasta güvenliğini artırmak ve hizmet verdikleri insanlar için deneyimleri iyileştirmek üzere, kaynağı ne olursa olsun, insanların sağlık bilgilerine nasıl eriştiklerine ve bu bilgileri nasıl kullandıklarına bakmaya başlayabilir.

Sağlık hizmetlerinde birlikte çalışabilirliğin avantajları

Daha iyi bakım koordinasyonu

Verilere erişim sayesinde klinisyenler, hastaların en önemli sağlık bilgilerine daha kolay erişebilir, bu da test tekrarlamalarını azaltabilir, istenmeyen tedavi etkileşimlerini önleyebilir ve yanlış anlaşılmaları azaltabilir.

Daha yüksek performans

Veriler daha kolay birleştirilebildiğinde daha kolay analiz de edilebilir. Birlikte çalışabilirlik, kuruluşların veri eğilimlerini ve geçmiş performansı inceleyip hasta bakımında ve diğer alanlarda veri odaklı iyileştirmeler yapmalarını mümkün kılar.

Daha iyi deneyimler

Verilerin birlikte çalışabilirliği, hem çalışanlar hem de onlardan hizmet alanlar için daha tatmin edici deneyimler yaratarak, kuruluşların hem içindeki hem de dışındaki gerek duyulmayan yönetim işlerini azaltabilir.

FHIR'ye genel bakış

FHIR nedir?

FHIR olarak da bilinen Fast Healthcare Interoperability Resources (Hızlı Sağlık Hizmetleri Birlikte Çalışabilirlik Kaynakları), HL7 adı verilen daha eski bir standartlar çerçevesinden geliştirilen, sağlık hizmetleri verilerine yönelik açık kaynaklı bir standartlar çerçevesidir. Sağlık hizmetleri verilerinin bir sistemden diğerine taşınmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuştur.

FHIR, verileri hasta, sağlık durumları ve ilaçlar gibi kaynaklar halinde düzenler, farklı bilgisayar sistemlerinin veya uygulamaların bu verileri düzenleme ve yorumlama şekillerine ilişkin standartlaştırılmış bir yapı sağlar. FHIR, talep bilgileri, randevular ve daha fazlası gibi finansal verileri ve iş akışı verilerini yapılandırmak için de kullanılabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pek çok büyük sağlık hizmetleri sistemi, sağlık BT uygulamalarında FHIR'yi çoktan kullanmaya başlamış durumda. Medicare'in Blue Button 2.0 girişimi FHIR'ye dayanmaktadır, Gazi İşleri İdaresi de Lighthouse adında bir FHIR platformu geliştirmiştir. Her ikisi de FHIR aracılığıyla sağlık hizmetleri bilgilerine hasta erişimi için platformlar sağlar.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Sağlık Bilgileri Teknolojisi Koordinatörlüğü, FHIR'yi ülke çapındaki birlikte çalışabilirlik yol haritasının (PDF, 3,5 MB) önemli bir parçası haline getirdi. Yeni resmi düzenlemeler ve birlikte çalışabilirlik kuralları, FHIR'nin daha geniş çapta kullanılmasını gerektiriyor. Bu nedenle sağlık hizmetleri kuruluşlarının, özellikle de Medicare veya Medicaid hizmetleri için ödeme alan kuruluşların, FHIR'yi anlaması ve birlikte çalışabilirlik stratejilerine dahil etmesi büyük önem taşıyor.

Sağlık bilgileri alışverişi

Sağlık bilgileri alışverişi ve birlikte çalışabilirlik

Modern tüketicilerin bilgiye erişim söz konusu olduğunda yüksek beklentileri var ve bu tüketicilerin çoğu, artık sağlıklarına ve bakımlarına ilişkin kayıtlara hızlı ve sürekli erişime sahip olmayı bekliyor. Bu nedenle çok sayıda sağlık kuruluşu, elektronik sağlık bilgilerinin sorunsuz ve güvenli bir şekilde paylaşılması için birlikte çalışabilir sistemlere dayanan özel ağlar olan sağlık bilgileri alışverişleri (HIE) oluşturuyor.

Elektronik sağlık kayıtlarının kullanılması HIE'lerin oluşturulmasına yönelik iyi bir ilk adım olsa da, HIE'lerin tüm avantajlarından yararlanmak için gereken birlikte çalışabilirlik düzeyine ulaşmak için üstesinden gelinmesi gereken pek çok zorluk var. Bu zorluklar arasında şunlar yer alıyor:

Standardizasyon eksikliği: FHIR ve HL7 gibi standart kayıt biçimlerinin daha yaygın hale gelmesine ve yeni yasal düzenlemelerin elektronik sağlık kaydı sağlayıcılarını birlikte çalışabilirliği destekleyen API'ler sağlamaya zorlamasına rağmen, birçok sağlayıcı ve sağlık hizmetleri sistemi, standart bir biçime dönüştürülüp başkalarıyla paylaşılması zor olabilen özelleştirilmiş elektronik sağlık kaydı sistemleri kullanıyor.

Güvenlik: Sağlık hizmetleri kuruluşları, özellikle de sağlık hizmetleri sistemlerine yönelik siber güvenlik saldırılarında yaşanan artışla (PDF, 1,3 MB) birlikte, hassas bilgilerin güvenliğini sağlama ve hasta gizliliğini koruma ihtiyacı ile sağlık bilgilerinin erişilebilir olması ihtiyacı arasında denge kurma konusunda zorluk çekebiliyor.

Onay: Sağlık bilgilerinin sağlayıcıdan sağlayıcıya serbestçe aktığı dijital sağlık sistemlerinin oluşturulmasıyla hastalardan ne zaman, hangi düzeyde onay alınması gerektiği her zaman net olmuyor. Sağlık hizmetleri kuruluşları bu konuda anlaşılır bir şekilde temkinli davranıyor ve bilgi paylaşmama tarafında durarak hata yapma eğilimi gösteriyor.

Mesleki yükler: Kayıt tutma için yeni araçlar kullanıma sunulduğunda insanların bunları nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerekir. Elektronik sağlık kaydı sistemleri genellikle yönetim ve faturalandırma iş akışlarını destekleme konusunda klinisyenlerin ihtiyaçlarından daha iyi bir iş çıkardığı için, sağlık hizmetleri uzmanları genellikle yeni sistemler konusunda temkinli davranır.

Bu zorluklar aşılamaz değildir. Başta hibrit bulut olmak üzere bulut bilişimde yaşanan gelişmeler sayesinde, kuruluşların verileri tutarlı bir şekilde taşıması ve güvenceye alması daha kolay hale geldi. Bulut ortamları, verileri FHIR gibi sektör standardı bir biçimde standartlaştıran ve ihtiyacı olan kişilere, bu kişiler ister ödeme yapanlar, ister sağlayıcılar veya hastalar olsun, güvenli erişim sağlayan veri hatları oluşturma konusunda kuruluşlara fırsatlar sunar.

ayakta beyaz bir tahtaya bakan adam

Sağlık verilerinin birlikte çalışabilirliğini sağlama hakkında bilgi edinin

Devlet zorunlulukları

CMS'nin birlikte çalışabilirliği teşvik etme çabaları

2016 yılında Başkan Obama, elektronik sağlık kaydı sistemlerinin, federal sertifikasyonlarını sürdürmek için hastaya yönelik bir API sağlamasını gerektiren 21st Century Cures Act'ı (21. Yüzyıl Tedaviler Yasası) imzalayarak bilgi engellemeyi çözme konusunda büyük bir adım attı. 2020 yılında Medicaid ve Medicare Hizmetleri Merkezleri (CMS), sağlık planlarının ve programlarından federal fon alan sağlayıcıların, sağlık bilgilerine erişimi kolaylaştırmak için adımlar atmalarını gerektiren bir kural yayınladı.

İlkelerin çoğu, ödeme yapan kuruluşları, sağlayıcı dizinlerine, hasta talepleri verilerine ve verilere zamanında erişimi kolaylaştıracak diğer kaynaklara güvenli erişim sağlayan uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) ve veri alışverişlerini uygulamaya teşvik etmeye odaklanır. Bu erişim, hem hastalara hem de sağlayıcılara ve ödeme yapan kuruluşlara insanların aldığı bakıma ilişkin daha bütüncül bir bakış açısı sağlar ve daha geniş çaptaki halk sağlığı çabalarını destekler.

dizüstü bilgisayarında çalışan bir sağlık uzmanı

Birlikte çalışabilirlik için hazırlanın

Zorunlu birlikte çalışabilirlik standartlarının kuruluşunuzu nasıl etkileyeceğini görün.

Birlikte çalışabilirlik zorlukları

Sağlık hizmetlerinde birlikte çalışabilirliğin zorlukları

Pek çok sağlık hizmetleri uzmanı ve lideri, daha iyi birlikte çalışabilirliğin sağlık hizmetlerinde genel bir iyileşme sağlayabileceği konusunda hemfikir olsa da, sağlık hizmetleri kuruluşlarının verilerini ve sistemlerini daha birlikte çalışabilir hale getirmeye çalışırken karşılaştıkları yaygın zorluklar vardır. Bu zorlukları ve kuruluşların bunları nasıl aşabileceğini keşfedelim:

Koordinasyonda kopukluk
Birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi, kuruluşlar içindeki koordinasyonun yanı sıra farklı kuruluşlar, düzenleyici kurumlar ve liderler arasında da güçlü koordinasyon gerektirir. Düzenleyici kurumlar, sağlık hizmetleri kuruluşlarının uyması gereken standartlar ve kurallar sağlar; ancak birlikte çalışabilirlik konusunda proaktif olmak isteyen kuruluşlar, özel bir birlikte çalışabilirlik stratejisi oluşturmayı düşünmeli ve birlikte çalışabilirlik planlamasını öncelik haline getirmelidir.

Sınırlı bütçeler
Her kuruluş, gerçek anlamda birlikte çalışabilir bir sistem oluşturmak için gereken teknik kaynaklara yatırım yapmak üzere ihtiyaç duyduğu finansal veya teknik kaynaklara sahip değildir. Sağlık kaydı sistemlerini güncellemeye yönelik bazı devlet yardımları olabilir. Bu nedenle kuruluşlar, bu yardımlara uygun olup olmadıklarını kontrol etmelidir. Birçok bulut sağlayıcısı, teknik giderleri daha uygun maliyetli ve öngörülebilir hale getirebilecek kullandıkça ödeme modelleri de sunar.

Farklı teknoloji ihtiyaçları
Kuruluşların sundukları bakıma ve nerede bulunduklarına bağlı olarak farklı kurallara ve yasal düzenlemelere uymaları gerekir, bu nedenle pek çok kuruluş yüksek düzeyde özelleştirilmiş verilere sahiptir. Kuruluşlar, ihtiyaç duydukları özelleştirmelerden ödün vermeden verilerini birleştirme ve entegre etme seçenekleri sunan bir hibrit bulut platformu aracılığıyla, farklı dahili ve harici sistemlerin birbirine bağlanmasına yardımcı olabilir.

Eski sistemler
Eski sistemlere sahip sağlık hizmetleri kuruluşları, hem birlikte çalışabilirlik gereksinimlerini karşılama hem de sistemlerini modernize etme gibi ikili bir zorlukla karşı karşıyadır. Kuruluşlar, eski sistemlerden verileri çıkarmak ve bu verileri modern uygulamalar ve programlar için daha erişilebilir hale getirmek için hibrit bulut yaklaşımını kullanarak her iki hedefe de ulaşabilir. Bu yaklaşım, kuruluşlara sistemlerini güncelleme üstünde çalışırken verilerin taşınma sürecini sürdürme seçeneğini sunar.

Birlikte çalışabilirlik düzeyleri

Sağlık hizmetlerinde birlikte çalışabilirlik düzeyleri

Sağlık hizmetleri için birlikte çalışabilirlik, bilişim uzmanları ve Sağlık Hizmetleri Bilgi ve Yönetim Sistemleri Derneği (HIMSS) tarafından tanımlanan dört farklı düzeye sahiptir. Bu düzeylerin bazıları mevcut sağlık BT mimarisi ve BT sistemleri ile bugün elde edilebilirken, diğerlerini elde edebilmek için hasta odaklı teknolojide inovasyon ve ek geliştirmeler yapılması gerekir.

Bu düzeyler şunlardır:

bir bilgisayar ekranını analiz eden bir sağlık uzmanı

Birlikte çalışabilirliğe yolculuk

Birlikte çalışabilirliğe giden yoldaki olgunluk aşamalarını keşfedin

Birlikte çalışabilirlik kaynakları

Sağlık hizmetleri teknolojisi

Teknolojinin sağlık hizmetlerindeki inovasyonları nasıl şekillendireceğini ve yönlendireceğini keşfedin.

Sağlık hizmetlerinde dönüşüm

Teknolojinin hasta odaklı bakım modellerini nasıl iyileştirebileceğini ve destekleyebileceğini öğrenin.

Sağlık hizmetleri veri analitiği

Sağlık hizmetlerinin neden güçlü veri içgörüleri ve analitiğinden yararlanabileceğini görün.

Ödeme yapan kuruluşlar için birlikte çalışabilirlik avantajları

Birlikte çalışabilirliğin ödeme yapan kuruluşlar ve bu kuruluşların üyeleri için sunduğu fırsatları keşfedin.

Sağlık hizmetlerinde birlikte çalışabilirlik zorunluluğunun ötesinde

Birlikte çalışabilirliğe yapılan uzun vadeli yatırımların neden avantaj yaratacağına ilişkin iki uzmandan bilgi edinin.

Birlikte çalışabilirlik çözümleri

Sağlık hizmetleri birlikte çalışabilirlik çözümleri

IBM, danışmanlıktan veri yönetimine ve sezgisel API desteğine kadar, kuruluşunuzun birlikte çalışabilirlik stratejisini desteklemek ve geliştirmek için çok sayıda çözüm sunuyor.

Evrensel görüntüleme ve görüntü alışverişi

On kullanıcıya kadar gerçek zamanlı işbirliğini destekleyen tanılama kalitesinde bir evrensel görüntüleyici ile görüntüleri daha basit bir şekilde görüntüleyin.

Sağlayıcıdan bağımsız arşiv

Kaynaktan veya biçimden bağımsız olarak tüm görüntüleme verilerinizi bir araya getiren bir görüntüleme arşiviyle tüm kuruluşunuz genelinde bağlantı kurma olanağı sağlayan bir görüntüleme stratejisi oluşturun.

Entegre klinik geliştirme yönetimi sistemi

Tüm deneme alanlarınızda kullanılabilecek tek bir sezgisel ve birleşik platform üzerinde, tüm deneme aşamalarını destekleyen bir veri yönetimi sistemiyle klinik denemelerinizi sorunsuz hale getirin.

Sağlık hizmetleri danışmanlığı

Sektör uzmanları, birlikte çalışabilirlik zorluklarının başarıyla üstesinden gelmenize ve kuruluşunuzun gereksinimlerini ve hedeflerini destekleyen bir strateji geliştirmenize yardımcı olabilir.