Kurumsal varlık yönetimi nedir?

Kurumsal varlık yönetimi (EAM), operasyonel varlıkları ve ekipmanı korumak ve denetlemek için kullanılan yazılım, sistem ve hizmetlerin bir birleşimidir. Varlıkların yaşam döngüsü boyunca kalitesini ve kullanımını optimize etmeyi, verimli çalışma süresini artırmayı ve operasyonel maliyetleri azaltmayı amaçlar.

Kurumsal varlık yönetimi, iş yönetimi, varlık bakımı, planlama ve zamanlama, tedarik zinciri yönetimi ve çevre, sağlık ve güvenlik (EHS) girişimleri içerir.

Valflerden araçlara kadar her şeyin sensörler ve sistemler aracılığıyla bağlantılı olduğu Nesnelerin İnterneti (IoT) çağında, uygulayıcılar, gelişmiş analitik ve yapay zekayı EAM ile birleştiriyor. Aletli varlıklardan toplanan veriler yapay zeka teknikleri kullanılarak analiz ediliyor. Ortaya çıkan içgörüler, bakım ekiplerinin daha iyi kararlar almasına, verimliliği artırmasına, koruyucu bakım gerçekleştirmesine ve fiziksel varlıklarındaki yatırımları en üst düzeye çıkarmasına yardımcı oluyor.


EAM ve CMMS arasındaki fark nedir?

EAM, genellikle bilgisayarlı bakım yönetimi sistemi (CMMS) ile ilişkilendirilir, ancak EAM ve CMMS karşılaştırmasına yakından bakıldığında bunların farklı olduğu ortaya çıkar. CMMS EAM'nin bir boyutu olabilir. Bakım yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için bilgilerin merkezileştirilmesi üzerine odaklanır. EAM, varlık performansını, edinme aşamasından elden çıkarma aşamasına kadar destekleyen bir varlık yaşam döngüsü yönetimi yaklaşımıdır.


Kurumsal varlık yönetimi neden önemlidir?

EAM, kuruluşların varlık kalitesini ve güvenilirliğini takip etmesine, değerlendirmesine, yönetmesine ve optimize etmesine yardımcı olduğu için önemlidir. Her türden kuruluş yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca varlığa sahiptir. Kuruluşlar varlık yoğundur.

Varlıklar birçok şekil ve büyüklükte olabilir — demiryolları, boru hatları, imalat ekipmanları, ulaşım filoları, rüzgar değirmenleri — ve üretim, hizmet ve operasyonların sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü ekipmanı içerir. EAM en iyi uygulamaları, bakım ekiplerinin karmaşık ortamları daha iyi kontrol etmesine yardımcı olarak aşağıdakileri gerçekleştirmesini sağlar:

  • Varlık bilgilerini merkezileştirin: EAM'nin bir parçası olarak bir CMMS, bakım yöneticilerine bir varlığın nerede olduğunu, neye ihtiyacı olduğunu, üzerinde kimin çalışması gerektiğini ve ne zaman çalışacağını söyler. Kritik varlık yönetimi iş akışlarını otomatikleştirir ve bunları erişilebilir ve denetlenebilir kılar.
  • Sorunları ortaya çıkmadan önce çözümleyin: Varlık yönetimi yazılımları, ekipmanı istikrarlı ve sürekli işlemler için korumak üzere önleyici yetenekleri destekler. Garanti uyumluluğu sağlamaya ve üretimi kesintiye uğratan sorunları önlemeye yardımcı olur.
  • Varlıkları daha akıllıca izleyin: Yapay zeka destekli uzaktan izleme, geçerli ve beklenen varlık durumlarına eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlar. Departmanlar ve bilgi siloları arasındaki verileri toplar, daha az sayıda, daha doğru uyarılar ve gelişmiş karar alma olanağı sağlar.
  • Varlık kullanımını en üst düzeye çıkarın: IoT aygıtlarından toplanan geçmiş ve gerçek zamanlı veriler ve analitik ve tanılama araçları, fiziksel varlıkların kullanılabilirliğini, güvenilirliğini ve kullanılabilir ömrünü uzatır.
  • Eskiyen varlıkları ve altyapıyı yönetin: Ekipman yaşam döngüleri, daha bilinçli bakım stratejileri aracılığıyla ve yatırım getirisini artırmak için risk yönetimini iş süreçlerine yerleştirerek uzatılır.
  • Bakım yönetimini modernleştirin: IoT, yapay zeka ve analitik, ekipman bakımı uygulamalarını geliştirir. Varlık izleme ve izlenebilirliği giderek daha karmaşık hale gelen çevre, sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılar.
  • Operasyonel uygulamaları konsolide edin: EAM, hemen hemen tüm varlık tiplerini yönetmek için tek bir teknoloji sistemi oluşturmaya yardımcı olur. Süreçler, bir kuruluş genelinde geniş çeşitlilikte varlık işlevleri için bütünleştirilir ve standartlaştırılır.

CHS, önleyici EAM'den tahmine dayalı EAM'ye geçiyor

20 yılı aşkın bir süredir IBM Maximo® ile çalışan CHS Inc'den John Myers, EAM'nin tahmine dayalı bakıma geçişine tanıklık etti. Bulut ve IoT ile birlikte, neden hala Maximo ile çalışmada yeni olasılıklar gördüğünü öğrenin.

 

Etkin EAM'nin temel özellikleri

İş yönetimi

Planlanan ve planlanmamış işleri, ticari malların kaydı da içinde olmak üzere, ilk istekten tamamlanana kadar merkezi olarak yönetin.

Bakım aşamaları

Onarımların sorun oluştuktan sonra yapıldığı düzeltici bakımdan, onarımın, veriler yaklaşan bir hata olduğunu gösterdiğinde yapıldığı (zamanlanmış onarımlar kullanan) koruyucu bakıma ve tahmine dayalı bakıma geçin.

Planlama ve zamanlama

Bir Gantt grafiğindeki iş emirlerini ve koruyucu bakım zamanlamalarını grafiksel olarak görüntüleyin. Dağıtıcıların görev ve iş bağımlılıklarını yönetmesine yardımcı olmak için iş emri yönetiminde kolaylıkla gezinin.

Tedarik zinciri yönetimi

Varlıkları ve bunların bakımını yapmak için kullanılan malzemeler tedarik zincirinin bir parçasıdır. Etkili çözümler, EAM'nin tedarik zinciri yönetim sistemleri ile bütünleştirilmesine yardımcı olan IoT teknolojilerini içermelidir.

Sağlık ve güvenlik

Çevre, sağlık ve güvenlik endişelerini belgeleyin ve raporlayın. Olay analizi, düzeltici işlem izlenebilirliği ve süreç değişikliği yönetimi kullanarak riski azaltın.

Mobilite

Barkod ve RFID kullanmaktan, elektronik imzaları yakalamaya ve ölçümleri okumaya kadar daha fazla şey gerçekleştirin. Bilgi yakalamak ve araçlar, belgeler ve işbirliği sağlamak için fotoğraflar ve sesi metne çevirme gibi akıllı telefon yeteneklerinden yararlanın.

Analitik

Operasyonel içgörüler elde etmek için genellikle yapay zeka tarafından desteklenen genişletilmiş ve geliştirilmiş analitikten yararlanın. Analize dayalı planlama, zamanlama ve iş yönetimi süreçlerini otomatikleştirmek için optimizasyon modellerini kullanabilirsiniz.

Bulut

Maliyetleri kontrol etmek, sistem esnekliğini artırmak ve BT'ye bağımlılığı azaltmak için SaaS, bulut tabanlı dağıtım veya hibrit bulut dağıtımını destekleyin.

EAM ve SaaS

EAM'nin geleceği bulutta olabilir. Bulut ortamında barındırılan SaaS EAM, veri gereksinimleriyle genişleme ve sözleşme esnekliği sunar. Kullanıcılar yalnızca gereksinim duydukları veri kaynaklarına ödeme yapar. SaaS, şirket içi devreye alımlara göre çok daha az BT müdahalesi ve desteği gerektirir. Sonuç olarak BT ile ilgili sermaye giderleri işletme ve kaynak giderlerine dönüştürülebilmektedir.

Büyütmeler, bulut ortamında hizmet sağlayıcılar tarafından yapılır, bu nedenle her zaman en son sürümler ve işlevler kullanılır. SaaS aynı zamanda yeni teknolojileri daha hızlı ve daha az riskle bütünleştirir.

 

Uygulamalar ve sektörler

Enerji ve altyapı hizmetleri

Su, atık su, gaz ve elektrik gücünün iletimi ve dağıtımı, boru hatları veya güç hatları gibi doğrusal varlıklara ilişkin yetenekler gerektirir. Bu sistemler, ayrıca, karmaşık ekip zamanlamasına cevap vermeli ve uzak varlıklardan gelen jeo-uzamsal bilgileri göz önünde bulundurmalıdır.

 

Kimyasallar, petrol ve madencilik

Bu sektörler, güvenliği, güvenilirliği, uyumluluğu ve performansı iş akışlarına bütünleştirmeye önem veriyor. Bakım uygulamalarını standartlaştırarak ve iyileştirerek maliyetleri düşürmek ve işbirliğini teşvik etmek için EAM sistemleri gerekir.

 

Üretim

Üretim, bir dizi sektör içerir: otomotiv, uzay, savunma, elektronik, endüstriyel ürünler, tüketici ürünleri ve daha fazlası. Bu bağlamlarda EAM sistemleri, Yalın Altı Sigma (Lean Six Sigma) gibi genel süreç yönetimi yöntemlerinin bir parçası haline gelir ve ürün yaşam döngüsü yönetimi gereksinimlerini tamamlar.

 

Nakliye

Bu uygulamalar, hizmet ya da lojistik işlevi sağlayan varlıklar ve stok hakkında ayrıntı sağlamaya odaklanır. Akaryakıt yönetimi, sürücü log'ları, yedek parça, saha zamanlamaları ve diğer veriler demiryolu, karayolu ve hava trafiği operasyonlarının sağlanması için kritik önem taşır.

 

Yaşam bilimleri

Bu sistemler, ekipman, tesis ve mobil varlıkları izler, takip eder ve yönetir. Standartların yönetimi, izlenebilirlik ve e-imza kritik öneme sahiptir. Belgelendirme paketleri, karmaşık yasal düzenleme gereksinimlerinin karşılanmasına ve doğrulanmasına yardımcı olmak için kullanılır.

 

Sağlık hizmetleri

Sağlık EAM çözümleri, tesis ve ekipman hazırlık oluşluk durumu arasındaki karmaşık ilişkileri yönetmelidir. Bunlar, kritik varlıkları izler ve bulur, tesis koşullarını izler, raporlama gereksinimlerine uyum sağlar ve operasyonel sağlık bilgileri sistemleri ile bütünleşir.

Nükleer güç

Nükleer kuruluşlar; ayrıntılı durum yönetimi, iş akışları, eskalasyonlar ve e-imza yoluyla yasal düzenlemeleri desteklemek için iş ve varlık yönetimine vurgu yapar. Çözümler; sağlık, emniyet ve güvenlik için mevzuata uygunluğu göz önünde bulundurur.

EAM, sektörler genelinde operasyonları optimize eder

Varlık yoğun sektörlerin liderlerinin neden IBM Maximo EAM çözümlerini kullandığını görün.

Başarı öyküleri

Cheniere

Doğal gazı sıvılaştırmak binlerce bileşene bağlıdır. Gaz üreticisi Cheniere, tahmine dayalı bakıma geçmek, bakımı varlık talepleriyle uyumlu hale getirmek ve varlıkların ömrünü uzatmak için EAM'yi kullanıyor.

 

Schiphol'daki Amsterdam Havaalanı

Ekipman arızası nedeniyle gecikmeleri ortadan kaldırmak havalimanı işletmeciliğinde büyük bir kazanç. Schipol, olayları otomatik olarak önceliklendiren ve bunları sahada verimli bir şekilde ele alan bir mobil EAM çözümünü kullanmaya başladı.

 

Oil Spill Response Limited (OSRL)

OSRL, bir petrol sızıntısına hazır olmak için dünyanın dört bir yanındaki iş akışlarını ve varlıkları yönetiyor. Şirket bakımı yapılacak varlıkları izleyebiliyor, ekipmanı daha verimli bir şekilde seçebiliyor ve devreye almayı hızlandırmak için gümrük belgelerini otomatikleştirebiliyor.

 

Kaynaklar

Maximo Akademisi

Akıllı varlık bakımı ve operasyonları için temel içgörüler elde edin.

 

Varlık yönetimi bloğu

En son haberleri, görüşleri, etkinlikleri ve daha fazlasını edinin.

 

 

Demo

IBM Maximo Application Suite genel bakışını görüntüleyin.

IBM çözümleri

IBM Maximo Application Suite

CMMS, EAM ve varlık performans yönetimi uygulamalarına erişim sayesinde ekipler, hızla değişen ya da yıkıcı koşullar altında bile kuruluş geneline erişebilir, işlemleri bütünleştirebilir ve iş sürekliliğini koruyabilir.

Kurumsal varlık yönetimi

Performansı optimize etmek, varlık yaşam döngülerini uzatmak ve operasyonel kapalı kalma süresini ve maliyetleri azaltmak için yapay zeka ve analitiği kullanarak yüksek düzeyli varlıkları yönetin ve koruyun.

Mobil Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM)

Bağlantılı teknisyeni, her tür varlığı, her zaman, her yerde yönetmek üzere akıllı mobil kurumsal varlık yönetimi (EAM) ile güçlendirin.

Uzaktan izleme

Kurumsal ölçekte gelişmiş yapay zeka destekli uzaktan varlık izleme yeteneği edinin. Güvenle hareket etmeleri için liderleri temel içgörülerle güçlendirin ve dijital yeniden keşfe ivme kazandırın.

Tahmine dayalı bakım

Bakım planlaması için operasyonel verilerden ve analitikten elde edilen içgörüleri kullanarak zaman çizelgelerinin ötesine geçin ve varlık güvenilirliğini artırın.

İş yeri güvenliği

İş yeri güvenliğini artırmak için verileri eyleme dönüştürülebilir içgörülere çevirin. Tehlikeleri saptamayı ve gidermeyi daha kolay hale getirerek uyumluluğu güvenliğin merkezine oturtun.