Tedarik zinciri kontrol kulesi nedir?

Geleneksel olarak tedarik zinciri kontrol kulesi, tedarik zinciri genelindeki veriler, temel iş ölçümleri ve olayları içeren bağlantılı, kişiselleştirilmiş bir gösterge panosu olarak tanımlanır. Tedarik zinciri kontrol kulesi, kuruluşların kritik sorunları gerçek zamanlı olarak çok daha etraflıca anlamalarına, önceliklendirmelerine ve çözmelerine olanak sağlar.

Tedarik zinciri yöneticileri, müşterilerin ihtiyaç duyduklarını her an her yerde sağlarken aynı zamanda tedarik operasyonlarını optimize edip maliyet tasarrufu hedeflerine ulaşmanın muazzam baskısı altındadırlar. Bu durum, özellikle tahmin edilemeyen ancak yine de kaçınılmaz olan güvenlik açıkları ve aksaklıkların yaşandığı zamanlarda zorlayıcı bir hal alır.

Akıllı bir kontrol kulesi, özellikle beklenmedik dış olaylara yönelik olarak, tedarik zincirinde uçtan uca görünürlük sağlamalıdır. Veri silolarından kurtulmanıza, manüel süreçleri azaltmanıza veya ortadan kaldırmanıza ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmenize yardımcı olmak için yapay zeka gibi gelişmiş teknolojilerden yararlanmalıdır. Daha akıllı bir kontrol kulesi, ekipler ve çözüm ortakları arasında işbirliğine olanak sağlayıp karar alma yeteneğini ve kazanımları iyileştirmek ve hızlandırmak amacıyla kurumsal bilgileri koruyacaktır. Sonuç olarak, aksaklıkları daha iyi tahmin etmenize, direnci artırmanıza, özel durumları yönetmenize ve planlanmamış olaylara karşılık vermenize yardımcı olur.

Temel yetenekler ve avantajlar

IBM'in tedarik zinciri kontrol kulelerinin size yardımcı olacağı hususlar:

Görün

Olası aksaklıklara yönelik eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlamak için, silolar halindeki sistemler genelinde verileri dış olay bilgileriyle ilintilendiren bir kontrol kulesi aracılığıyla tedarik zincirinizde uçtan uca görünürlük oluşturun. Üstelik tüm bunları kişiselleştirilmiş gösterge panolarında gerçekleştirerek özel durumları yönetme imkanı elde edin.

Tahmin edin

Olayların müşteriler üzerindeki yukarı ve aşağı yönlü etkilerini anlamanıza ve müdahalenizi önceliklendirmenize yardımcı olmak için, akıllı uyarılar ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir içgörüler sayesinde aksaklıkları daha iyi tahmin edin ve direncinizi artırın.

Harekete geçin

Planlanmamış olaylara hızlı bir şekilde müdahale etmenize ve KPI performansınızı artırmak amacıyla yürütme yeteneklerini geliştirmenize yardımcı olan tedarik zinciri uygulamalarıyla birleştirilen, yapay zeka destekli çözüm odaları ve dijital taktik defterleriyle tüm tedarik zinciri genelinde özel durumlara yönelik daha iyi işbirliği yapın ve özel durumları yönetin.

Avantajlar

  • Aksaklıkları giderme süresini günlerden saatlere indirin
  • Yinelenen tedarik zinciri zorlukları ile mücadele ederken %95 oranında daha fazla verimlilik elde edin
  • Değer elde etme süresini hızlandırmak için altı hafta kadar kısa bir süre içerisinde çalışmaya başlayın

 

 

 

Amaca yönelik olarak oluşturulan bir kontrol kulesi, uçtan uca görünürlük elde etmenize nasıl yardımcı olabilir?

2020 yılında dünya genelinde gerçekleşen olaylar, küresel tedarik zincirlerinde direnci güçlendirme ihtiyacının anlaşılmasını sağladı. İşletmeler krizden çıkmaya ve yeniden açılmaya başladıkça, arz ve talep konusunda yaşanan büyük aksaklıklar yüzünden tedarik zinciri ve sipariş yönetimi liderlerinin karşılaştıkları günlük zorluklarda artış yaşanıyor.

Hızlı bir şekilde harekete geçme ihtiyacı hiç bu kadar önemli olmamıştı. Etkili bir şekilde müdahale etmek için şirketler, aksaklıkların ve riskin azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla gerçek zamanlı istihbarat ve eyleme dönüştürülebilir önerilere ihtiyaç duyuyorlar.

Bunu elde etmenin en iyi yolu, temel tedarik zinciri işlevlerini optimize etmek için tasarlanmış, amaca yönelik olarak oluşturulan kontrol kulelerinden geçiyor. Örneğin, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir envanter kontrol kulesi, envanterin daha etkili bir şekilde yönetilmesi için size önemli gerçek zamanlı içgörüler sunabilir.

Yapay zeka ve makine öğrenimiyle desteklendiğinde, bir tedarik zinciri envanter kontrol kulesi, hammadde kullanılabilirliği ve tedarikçi siparişlerinden müşteri teslimatının son aşamasına kadar envanter siloları ve farklı sistemler genelinde uçtan uca görünürlük olanağı sunar.

Gelişmiş karar alma yeteneğini ve kazanımları artırmak için doğru, gerçek zamanlı, karşılanabilir envanter sağlar. Bu, yalnızca olası güvenlik açıklarını ve aksaklıkları öngörmekle kalmayıp aynı zamanda yukarı ve aşağı yönde etkileri de anlamaya yardımcı olarak daha hızlı bir müdahaleye imkan verir.

Tedarik zinciri envanter kontrol kuleleri nasıl kullanılır?

Tedarik zinciri envanter kontrol kuleleri, fiili ve tahmine dayalı talebi karşılamak üzere envanteri daha net görmek, yönetmek ve envanter üzerinde daha etkili bir şekilde eyleme geçmek için gerçek zamanlı içgörüler elde etmek amacıyla çeşitli sektörlerden kuruluşlar tarafından kullanılır.

Sağlık hizmetleri

Hastaneler, kaybolan ya da yerinde olmayan malzemeler nedeniyle envanter değerinin %10'u kadar bir kayıp yaşıyor. Doğru yerde ve doğru zamanda ihtiyacınız olan kritik hayat kurtarıcı ekipmana ve malzemelere sahip olduğunuzdan emin olarak envanter yatırımlarını koruyun, verimlilikleri artırın ve bakım kalitesini geliştirin.

Market

Aşırı yoğun talebi yönetin ve giderek artan bir dizi olası aksaklığı izleyip ortadan kaldırarak ürünlerin kullanılabilirliğini sağlayın. Mağaza içi konumlar ve transit haldeki tedarik de dahil olmak üzere depoların ötesini görmek için genişletilmiş envanter görünürlüğü sayesinde rafları dolu tutun.

Endüstriyel

Elde tutulan stok miktarını en aza indirirken hizmet seviyesi sözleşmelerinin koşullarını karşılayın. Müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla kritik parçaların stoklarda bulunduğundan emin olmak için kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve diğer sistemler genelinde, stok kodu (SKU) ve stoklama konumlarına göre hizmet parçalarına ilişkin görünürlük elde edin.

İşletmelerin krizden çıkıp yeniden açılmaya başladığı bu günlerde, hiçbir şey uçtan uca envanter görünürlüğünden daha önemli değil.

Müşteri başarı öyküsü – Lenovo

Gerçek zamanlı içgörüleri görselleştirin, izleyin ve elde edin

Lenovo Küresel Tedarik ve Tedarik Zinciri Yöneticisi Bobby Bernard, risk yönetimine karşı şirketin yapay zeka destekli yaklaşımının, tedarik zincirindeki kesintilere müdahale süresini günlerden dakikalara nasıl indirdiğini açıklıyor.

Lenovo'nun akıllı kontrol kulelerini nasıl oluşturduğunu keşfedin.

Bir sonraki adımı atın

Yapay zeka destekli çözümlerle tedarik zincirinizi çok daha akıllı hale getirmenize yardımcı olacak bir uzmanla bire bir görüşme ayarlayın.