B2B entegrasyonu nedir?

İşletmeler arası (B2B) entegrasyon, iki veya daha çok kuruluş arasında iş süreçlerinin ve iletişimin otomatikleştirilmesidir. Temel iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi sayesinde kuruluşların müşteriler, tedarikçiler ve çözüm ortaklarıyla daha etkin bir biçimde çalışmaları ve ticaret yapmaları sağlanır. B2B entegrasyon yazılımı, bilgilerin dijitalleştirilmesi ve bir kuruluşun ticaret ekosisteminde hızla yön bulması için gerekli mimariyi sağlar.  

B2B entegrasyon platformu nedir?

B2B entegrasyon platformu, tek bir ağ geçidinde ortak topluluklar genelinde şirketlerin tüm karmaşık B2B ve elektronik veri alışverişi (EDI) süreçlerini entegre etmesine yardımcı olur. Platform, kaynak uygulamalardan verileri toplar, standart biçimlere çevirir ve uygun aktarım protokolünü kullanarak belgeleri çözüm ortağına gönderir. B2B entegrasyon yazılımı şirket içinde kullanım için tasarlanmıştır veya entegrasyon hizmetlerine barındırılan bulut hizmetleri aracılığıyla erişilebilir.  

 

B2B entegrasyonu neden önemli?

Dijitalleşmeyle birlikte iş ortaklarının ve müşterilerin beklentileri de artıyor. Kuruluşlar, bilginin yavaş, verimsiz ve hata olasılığının yüksek olduğu manuel şekilde işlenmesinin dijitalleşen bir dünyada sürdürülebilir olmadığını görüyor. Her işletmenin de iş ortaklarıyla dosya ve ileti alışverişinde kullandığı, kendi sistemleri ve uygulamaları var. Farklı teknolojiler iletişimi zorlaştırıyor.  

Gelirleri artırmak, piyasaya sunma sürecini hızlandırmak ve verimliliği artırmak gibi hedeflere ulaşmak için kuruluşların modern bir B2B entegrasyon çözümü gerektiren, başarılı bir iş ağına ihtiyaçları var.¹ Kuruluşlar doğru B2B araçları sayesinde dijital olarak bağlantı kurmanın yanı sıra hızlı ve güvenilir bir biçimde iletişim kurabilir. Bu da yeni ürünlerin ve hizmetlerin piyasaya sunulması için gereken süreyi kısaltabilir ve şirketlerin rekabet için ihtiyaç duydukları çevikliğe ve hıza ulaşmasına yardımcı olur.

B2B entegrasyonunun temel yetenekleri

B2B entegrasyon platformları çeşitli yetenekleri de beraberinde getirir:

  • İletişim bağdaştırıcıları. Bir katılım isteğine hiçbir zaman hayır demeyin. AS2, SFTP, MQ, HTTP, Connect:Direct gibi güvenlik yönünden zengin İnternet iletişim protokollerini destekler.
  • Uygulama entegrasyonu. AWS S3 Client Adapter ile bulut nesne depolamasının yanı sıra veritabanları, SAP dahil arka uç sistemlere bağlantı için bağdaştırıcıları içerir.
  • Çeviri motoru. Her tür biçimde arasında güçlü dönüştürme. Belgeleri bir biçimden başka bir biçime dönüştürür.
  • Eşleme yazılımı. Veri alanlarının görselleştirmesini sağlar ve belgeler arasındaki ilişkileri gösterir.
  • Mesaj takibi ve raporlaması. Gerçek zamanlı etkinlik ve durum bilgilerini sistem yöneticilerinizle ve ortaklarınızla paylaşmanızı sağlayabilen merkezi gösterge panolarında olay yönetimi ve raporlama ile denetimi sağlar.
  • Şifreleme. Atıl durumdaki veya hareket halindeki verileri şifreleyin. Modern şifre ve algoritma desteğini içeren güçlü sertifika yönetimi.
  • Veri doğrulama. Grafikli iş süreci modellemesi içeren iş kurallarını hataların saptanması için gönderilen bilgilere uygular.  
  • Sıkıştırma. Büyük dosyaların daha hızlı gönderilmesine olanak tanır. Özellikler, her boyuttan dosya ve ileti aktarımını içerir.  

B2B entegrasyonuna gerçek bir örnek

Perakendede siparişten ödemeye kadar uzanan bu senaryoyu ele alın:  

Bir büyük konteyner tedarikçisi başka bir şirketten araç satın almak istemektedir. Büyük Konteyner tedarikçisi, kurumsal kaynak planlama veya satın alma sisteminde bir sipariş hazırlar. Bu sipariş, ürün veya hizmet siparişi vermek için kullanılan bir EDI 850 satınalma siparişine dönüştürülür. 850 güvenli bir şekilde Araç Şirketine gönderilir ve burada işlendikten sonra Araç Şirketi alındı onayı için bir 997 işlevsel onayı ile bir 855 EDI satınalma siparişi gönderir.

Araç Şirketi daha sonra, Büyük Konteyner Tedarikçisinin siparişten haberdar olması için aynı AS2 bağlantısı üzerinden bir 856 ön sevkiyat bildirimi gönderir. Büyük Konteyner Tedarikçisi, arka uç ERP'leriyle entegre olan 856'yı alır. Araç Şirketine bir 997 gönderir ve sevkiyat için hazırlık yapar.

Kaynak

¹"Driving strategic value with IBM Supply Chain Business Network," Chandana Gopal, Matthew Marden, IDC, Ocak 2018. (PDF, 222 KB)