Genel bakış

Sağlık hizmetleri için neden yapay zeka kullanılmalı?

Yapay zeka (AI) ve makine öğrenmesi çözümleri, sağlık hizmetlerinin sağlanma şeklinde dönüşüm yaratıyor. Sağlık kuruluşlarında sağlık kayıtları ve görüntüleri, toplum verileri, talep verileri ve klinik araştırma verileri halinde çok geniş veri kümeleri birikmiş durumda. Yapay zeka teknolojileri, bu verileri analiz etmek ve insanların kendi başlarına bulamayacakları kalıpları ve içgörüleri ortaya çıkarmak için çok uygundur. Sağlık hizmetleri kuruluşları, yapay zekadan derin öğrenme ile daha iyi iş kararları ve klinik kararlar almalarına ve sağladıkları deneyimlerin kalitesini artırmalarına yardımcı olacak algoritmaları kullanabilirler.

Sağlık hizmetlerinde yapay zekanın avantajları

Kullanıcı odaklı deneyimler sağlama

Sağlık hizmetleri kuruluşları, büyük veri kümelerini ve makine öğrenmesini kullanarak yapay zeka ile içgörüleri daha hızlı ve daha doğru bir şekilde bulabilir, böylece hem kuruluş içindeki hem de hizmet verdikleri kişilerin memnuniyet düzeyini artırabilir.

Operasyonlarda verimliliği artırma

Yapay zeka teknolojileri, veri kalıplarını inceleyerek sağlık hizmetleri kuruluşlarının verilerinden, varlıklarından ve kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olabilir, verimliliği artırıp klinik ve operasyonel iş akışları, süreçler ve finansal operasyonların performansını iyileştirebilir.

Farklı sağlık hizmetleri verilerini bağlama

Sağlık hizmetleri verileri genellikle parça parçadır ve çeşitli biçimlerde bulunur. Kuruluşlar, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak verilerin ardındaki kişilere ilişkin daha birleşik bir tablo elde etmek için farklı verileri birbirine bağlayabilir.

Kullanım senaryoları

Sağlık hizmetlerinde yapay zeka kullanım senaryosu: Doğal dil işleme

Konu uzmanları, sağlık sektöründe dilin gerçekte nasıl kullanıldığını yansıtan belirli veri kalıplarının tespit edilip kategorilere ayrılması için yapay zeka algoritmalarının eğitilmesine yardımcı olduğunda, bu doğal dil işleme (NLP) yeteneği, algoritmanın anlamlı verileri ayrı tutmasını sağlar. Bu, karar alıcıların bilgiye dayalı bakım ya da iş kararlarını hızlı bir şekilde almak için ihtiyaç duydukları bilgileri bulmalarına yardımcı olur.

Sağlık hizmetleri için ödeme yapan kuruluşlar

Sağlık hizmetleri için ödeme yapan kuruluşlar için bu NLP özelliği, sağlık planı üyelerini uygun ölçekte kişiselleştirilmiş yanıtlarla buluşturmaya yardımcı olmak üzere etkileşimli yapay zeka kullanan bir sanal aracı biçiminde olabilir.

Kamu sağlık ve sosyal hizmet uzmanları

Kamu sağlık ve sosyal hizmet uzmanları için bir vaka çalışanı, bir kişinin bakımını desteklemek üzere vaka notlarında temel kavramlara ve endişelere yönelik hızlı bir araştırma yapmak için yapay zeka çözümlerini kullanabilir.

Klinik operasyon ve veri yöneticileri

Klinik deneyleri yürüten klinik operasyon ve veri yöneticileri, tıbbi kodlamanın araştırılmasını ve doğrulanmasını hızlandırmak için yapay zeka işlevlerini kullanabilir, bu da klinik çalışmaları başlatma, değiştirme ve yönetme için gereken döngü süresini azaltmaya yardımcı olabilir.

Yapay zeka ile tıbbi kodlamanın nasıl çalıştığını görün (video, 00:48)

mor tonlarında bir küpün izometriği

Sağlık hizmetleri için ödeme yapan kuruluşlar için yapay zeka

Üyeler, sağlayıcılar ve çağrı merkezi temsilcileri için soruları uygun ölçekte yanıtlayın.

kameraya bakan bir kadın

Sonoma Eyaleti ve IBM, Yaşamları Değiştirmek için Birlikte Çalışıyor

Yapay zekanın Kaliforniya'daki bir ilçenin vatandaşlarına hizmet vermesine nasıl yardımcı olduğunu görün

Klinik karar desteği

Sağlık hizmetlerinde yapay zeka, klinik kararları nasıl hızlandırıyor

Yüksek hacimli sağlık verileri ve artan sorumluluklar arasında boğulan klinisyenler, en son tıbbi kanıtlara ayak uydurabilmek için zaman bulmakta ve hasta odaklı bakım sunmayı sürdürmekte zorlanıyorlar. Sağlık hizmetleri uzmanları, makine öğrenmesi teknolojilerinin en son biyomedikal verilere ve elektronik sağlık kayıtlarına uygulanmasıyla tıp uzmanları tarafından derlenen doğru, alakalı ve kanıta dayalı bilgilere hızla ulaşabilirler. Yapay zeka destekli bazı klinik karar desteği araçları, doğal dil işleme yeteneğine ve uzmanlık alanına dayalı eğitime sahiptir; böylece kullanıcıların sorularını sanki gündelik konuşma esnasında bir tıp meslektaşına soruyormuş gibi yazmalarına ve hızlı, güvenilir yanıtlar almalarına olanak sağlanır.

Tıbbi görüntüleme

Sağlık hizmetlerinde yapay zeka, tıbbi görüntülemeyi nasıl destekliyor

Tıbbi görüntülemede kullanılan yapay zeka çözümleri, yoğun iş gücü gerektiren görüntü tarama ve vaka önceliğini belirleme süreçlerini destekleyerek, kardiyologların ve radyologların öncelikle kritik vakaları belirlemelerine, daha doğru teşhisler koymalarına ve potansiyel olarak hatalardan kaçınmalarına yardımcı olabilecek ilgili içgörüleri ortaya çıkarırken, elektronik sağlık kayıtlarının kapsamından ve karmaşıklığından faydalanmalarını sağlar. Tipik bir klinik çalışma, gözden geçirilmesi gereken olağanüstü miktarlarda veri ortaya çıkaran binlerce görüntünün yer aldığı geniş veri kümeleri üretebilir. Sağlık hizmetleri sektörü genelinde gerçekleştirilen çalışmalar, yapay zeka algoritmaları kullanılarak kalıplar ve gizli ilişkiler için analiz edilebilir, bu da görüntüleme uzmanlarının kritik bilgileri hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olabilir.

Sağlıkta eşitlik

Sağlık hizmetlerinde yapay zeka, sağlıkta eşitliği nasıl destekleyebilir

Sağlık hizmetleri BT sektörü, veri bilimi ve klinik çalışmalarda adaleti ve eşitliği sağlamaya yardımcı olacak sistemler oluşturma sorumluluğuna sahiptir, böylece herkes için ideal sağlık sonuçları elde edilebilir. Yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları, sağlıkta eşitsizliklerin giderilmesine yardımcı olmak için veri çeşitliliğini ve şeffaflığını teşvik ederek ön yargıları azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yardımcı olmak üzere eğitilebilir. Örneğin sağlık hizmetleri araştırmalarında ön yargıların en aza indirilmesi, sağlık sonuçlarındaki cinsiyet, ırk, etnik köken veya gelir düzeyine dayalı eşitsizliklerle mücadele edilmesine yardımcı olabilir.

Yapay zeka kullanımı

Sağlık hizmetlerinde yapay zekayı kullanmanın zorlukları

Yasal düzenleme gereksinimlerini karşılama zorunluluğu ve makine öğrenmesi sonuçlarına ilişkin güven sorunlarının üstesinden gelinmesi de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinde yapay zekayı kullanmanın zorlukları vardır. Bu zorluklara karşın, yapay zeka ve makine öğrenmesinin sağlık hizmetleri sektörüne getirilmesi, sağlık hizmetleri kuruluşlarına ve bu kuruluşlardan hizmet alanlara sayısız fayda sağladı. Yapay zeka, iş akışlarını basitleştirip sıradan görevlere yardımcı olmanın yanı sıra kullanıcıların acil sorularına hızla yanıt bulmalarına yardımcı olarak operasyonları iyileştirir ve hastalar, üyeler, vatandaşlar ve tüketiciler için daha iyi deneyimler yaratır.

Başarı öyküleri

Yapay zeka ile daha derin içgörüler

Hardin Memorial Health, radyologların bakım konusunda daha hızlı, daha bilgiye dayalı kararlar almalarına ve elektronik sağlık kaydı yatırımlarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için bir yapay zeka çözümünü kullandı.

Yapay zeka ile verimliliği ve bakımı iyileştirmek

TidalHealth Peninsula Regional, yapay zeka destekli aramayı elektronik sağlık kayıtlarına entegre ederek verimliliği, bakımı ve klinik karar desteğinin genel kullanımını iyileştirdi.

Yardımlaşma entegrasyonu

Sonoma İlçesi, vaka çalışanlarını ve danışmanlarını daha iyi koordine ederek en yardıma muhtaç bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını bulmak için IBM ile birlikte çalıştı.

Kaynaklar

Operasyonel verimliliği artırmak için yapay zeka

Yapay zeka çözümlerinin tıp uzmanlarının sağlık hizmetlerindeki sorunları çözmelerine nasıl yardımcı olduğunu okuyun.

Hasta bakımını desteklemek için yapay zeka

Yapay zeka teknolojisi, klinisyenlerin, veriler aracılığıyla teşhisten tedaviye kadar daha bilgiye dayalı kararlar almalarına yardımcı olur.

İlaç sektörünün geniş verilere ve yapay zekaya geçişi

Yaşam bilimleri şirketlerinin daha çeşitli türlerde verileri kullanmak ve geniş verilerden yararlanmak için yapay zeka kullanımlarını nasıl ölçekleyebileceğini görün.

Sağlık hizmetleri teknolojisi

Yapay zeka, blockchain ve bulut gibi teknolojilerin sağlık hizmetlerinin sağlanma şeklini nasıl değiştirdiğini görün.

Sağlık hizmetinde birlikte çalışabilirlik

Sağlık hizmetleri sektörü için birlikte çalışabilirlik çözümleri, kuruluşların hayati sağlık verilerini yönetmesine, görüntülemesine, analiz etmesine ve paylaşmasına olanak tanır.

Klinik karar desteği ve yapay zeka

Yapay zeka destekli klinik karar desteğinin bakım deneyimleri açısından avantaj elde etmeye nasıl yardımcı olduğunu gösteren iki çalışmanın sonuçlarını okuyun.

Çözümler

Klinik karar desteği

Sağlık hizmetleri sağlayıcılarının en son klinik bilgilere ayak uydurmalarına ve kişiselleştirilmiş, kanıta dayalı bakımı verimli bir şekilde sağlamalarına yardımcı olabilecek çözümleri keşfedin.

Yaşam bilimleri teknolojisi

Denemeleri daha verimli hale getirerek, daha iyi veri kümeleri kullanarak ve kanıta dayalı değer göstererek yeni tedavi zorluklarının üstesinden gelin.

İşveren sosyal yardım yönetimi

İstihdam sosyal yardım planlarını tasarlarken daha iyi kararlar almak için yapay zekanın kullanılması, insanların daha sağlıklı ve daha üretken olmalarını sağlar.

Kurumsal görüntüleme

Yapay zeka ile görüntüleme çözümlerinin dönüştürülmesi, daha fazla sayıda görüntüyü yönetmenize, daha verimli bir şekilde işbirliği yapmanıza ve doğru görüntüleme uygulamalarını devreye almanıza olanak tanır.

Ödeme yapan kuruluş çözümleri

Sağlık hizmetleri için ödeme yapan kuruluşların rekabeti artırmak, olanaklar oluşturmak ve müşterilerle etkileşim kurmak için bir veri ve analitik stratejisine ihtiyacı vardır.

DynaMed and Micromedex with Watson

Tek bir bakım noktası çözüm grubunun rahatlığıyla kanıta dayalı ilaç ve hastalık içeriği, yapay zeka destekli arama ve bulut tabanlı araçlar.

Toplum sağlığı yönetimi

Kaliteyi, güvenliği ve toplum sağlığı yönetimini iyileştirmek için verilerinizin gücünü açığa çıkarın.