Yetenek kazanımı sistemi nedir?

Yapan Talent Management

BrassRing ve ötesi: Yetenek kazanımı sistemleri aday hattından üretkenliğe geçmenize nasıl yardımcı olur

Yetenek kazanımı sistemleri, İnsan Kaynaklarının (İK) aday seçme, işe alma ve işe uyum kazandırma görevlerini birbirine bağlayan ve otomatikleştiren yazılım araçlarının oluşturduğu bütünleşik portföylerdir. Bunlar IBM® Kenexa® Talent Acquisition Suite'te olduğu gibi yetenek kazanımı takımları veya IBM Kenexa BrassRing®'de olduğu gibi yetenek kazanımı çözümleri adıyla da bilinir.

Yetenek kazanımı sistemleri aşağıdaki konularda size yardımcı olacak araçları içerir:

Aday hattı oluşturma: Yetenek kazanımı sistemleri işe alım gerektiren pozisyonları analiz etmenize ve aday hattı oluşturmanıza yardımcı olacak araçları içerir. Araçlar, potansiyel adayların dikkatini çekecek sosyal medya tanıtımlarını ve e-posta yoluyla pazarlama gibi, aday katılımını sağlayacak ve bu katılımı yetenek kazanımı döngüsü boyunca canlı tutacak aday yönetim yeteneklerini içerir.

Tarama ve seçme: Başvuru İzleme Sistemleri, şirket veritabanlarından, web sitelerinden, sosyal medyadan veya iş arama sitelerinden özgeçmişleri ve başvuru bilgilerini hızla işleyecek eleme teknolojisine sahiptir. İşe alma yöneticileri, anahtar sözcükler kullanarak bir iki tıklamayla potansiyel adaylar listesini daraltabilir. Kariyer değerlendirme araçları, potansiyel adaylardan en uygun olanların seçilmesini güvenceye alır. Davranış bilimini ve psikolojinin ilkelerini temel alan bu araçlar, adayın neler yaptığına (beceriler), neler yapacağına (kişilik özellikleri) ve ne yapmak isteğine (uygunluk) dayalı olarak nasıl bir performans göstereceğini tahmin eder.

İşe başlatma ve uyum kazandırma: İşe uyum kazandırma işlevleri otomatikleştirilerek, yeni işe alınan kişilerin üretken birer çalışan olmaya geçişi hızlandırılabilir. Örneğin, yasal veya sektörel mevzuata uyumluluk için ya da ücret ve yan haklar ile ilgili bilgilerin onayı için gereken evrak işleri otomatik hale getirilebilir. Bu görevlerin çoğu, başlama tarihinden önce tamamlanabilir. İşe uyum kazandırma araçları, yeni işe alınan kişilerin iş arkadaşlarını tanımasına ve hızlı bir şekilde iş ilişkileri kurmasına olanak sağlayacak sosyal medya tipi işlevleri de içerebilir.

BT analisti IDC'ye göre, IBM “büyümek için gerekli yeteneği bulmak, dikkatini çekmek, işe almak ve işe uyum kazandırmak için kullanılacak bütünleşik bir yetenek seti” ortaya koymuştur. Dahası, IBM “veri odaklı kararları destekleyerek dış veya iç işe alımlarda daha yüksek kalitenin daha hızlı elde edilmesini sağlayacak kognitif bilişim” ile yetenek kazanımı görevlerine benzersiz olanaklar getirmektedir.(1)

Alıntı -- IDC MarketScape Dünya Çapında Yetenek Kazanımı Sistemleri 2017 Üretici Firma Değerlendirmesi  Yetenek kazanımı sistemlerinin gelişimi ve IBM'in bu gelişimdeki konumu hakkında bilgi edinin.

Kaydolun ve raporu okuyun>

İşe Alma Bilimi ve Sanatı Tıpkı pazarlamacıların müşterilere yaptığı gibi, işe alma sorumlularının adaylara ulaşmak ve onların dikkatini çekmek için yeni becerileri ve araçları nasıl benimsediğini görün.

Videoyu izleyin>

Yetenek kazanımı sistemleri neden önemlidir?

İşçi İstatistikleri Bürosu'nun raporuna göre, 2018 haziranında ABD'deki kuruluşlarda 6,6 milyondan fazla açık iş pozisyonu bulunuyordu. [1] İşverenlerin bu büyük taleple etkili bir şekilde baş etmesi için birbirine hiç benzemeyen veya kabaca bir araya getirilmiş araçlardan çok daha fazlasına ihtiyacı var. Üstelik, kalabalığın içinde sivrilmeleri ve pazar payı için olduğu gibi yetenek kazanımı için de rekabet etmeleri gerekiyor. Ve rakiplerini akıllıca yenmek zorundalar.

Birleşik bir sistemin verimlilik özelliklerini zihinde canlandırmak zor değildir: iş akışı otomasyonu, gelişmiş başvuru izleme, basitleştirilmiş ve bütünleştirilmiş raporlama. Bu görevlerin bütünleştirilmesi genel üretkenliği artırabilir. Otomatikleştirilmiş, birbirine bağlı araçların oluşturduğu tek bir araç seti, öğrenme eğrisini kısaltır ve benimsemeyi hızlandırır.

Dev talep iş arayanların kontrolde olmasına ve işe alımın daha çok pazarlamaya benzemesine neden oluyor. Yetenek kazanımı sistemleri, iş arama siteleri, sosyal medya ve aygıtlar aracılığıyla proaktif olarak adayların dikkatini çekmek ve katılımını sağlamak için kullanılan işe alım pazarlaması ve aday ilişkileri yönetimi araçlarını da içerir. Bunlar, birleşik sistemin bir parçası olarak tutarlı, olumlu aday deneyimleri oluşturabilir ve markanızın sivrilmesine yardımcı olur.

Yetenek kazanımı çok büyük miktarda veri üretir. Yerleşik analitik olanakları o verileri analiz edebilir ve İK kararlarını destekleyecek içgörüleri ortaya çıkarabilir. Yapay zekâ ve kognitif yetenekler, işe alma ihtiyaçlarını önceliklendirmek, en uygun aday-pozisyon eşleşmelerini ortaya çıkarmak ve aday başarısını tahmin etmek için verileri anlamlandırabilir, mantık yürütebilir ve verilerden öğrenebilir. Ayrıca, iş gücü ve iş piyasası algılarından içgörü kazanmanızı sağlayarak işe alma pazarlaması çabalarının uyarlanmasına yardımcı olur.

Aday deneyiminin geniş kapsamlı etkisi 7.000'den fazla adayı kapsayan bir araştırmaya dayalı olarak aday deneyimine ilişkin içgörüler elde edin.

Teknik belgeyi okuyun (PDF 974 KB)>

IBM Kenexa Talent Acquisition Suite'i bir adayın gözünden tecrübe edin İdeal bir aday deneyiminin nasıl olduğunu merak ettiğiniz oldu mu?

Videoyu izleyin>

Etkili bir yetenek kazanımı sisteminin temel özellikleri

IDC, yetenek kazanımı teknolojisinin "sınırları biraz zorlamaya eğilimli olduğuna ve rekabet avantajı elde etmek için sürekli olarak yeni araçlar ve taktikler denediğine" dikkat çekiyor.1 Öte yandan, işe yarayacak her yetenek kazanımı sisteminin sağlaması gereken denenmiş, güvenilir özellikler de var. İnovatif olan ile vazgeçilmez olanı içeren bu karışımda, İK sonuçlarını doğrudan etkileme potansiyeli nedeniyle birkaç özellik hemen öne çıkıyor.

Mobil: IBM Smarter Workforce Institute verilerine göre, "iş arama süreçlerinde mobil aygıt kullanımı oranı yüksek potansiyele sahip çalışanlar arasında yüzde 74 iken, diğer çalışanlar arasında ancak yüzde 40." (3) Yüksek potansiyele sahip kişiler arasında bu kadar yaygın kullanım, mobile hazır bir çözümü zorunlu kılıyor.

Kullanıcı deneyimi: Bir yetenek kazanımı araç seti ne kadar güçlü olursa olsun, sadece birkaç İK görevlisi tarafından kullanılabiliyorsa pek fazla yarar sağlamaz. Kullanıcı deneyimi (UX) adayları da kapsar. Araç seti, denklemin her iki tarafına da olumlu etkileşimler sağlamalıdır. İK için, basit ama güçlü bir kullanıcı deneyimi eğitim maliyetlerini azaltabilir. Adaylar içinse, markanızla olan deneyimlerinin bir parçasını oluşturur ve en yüksek performansı gösterenlerle önemli ilişkiler kurulmasına katkı sağlar.

Analitik: Manüel olarak saatler veya günler gerektiren içgörüleri ortaya çıkarma işi, analitikle birkaç dakikada hatta daha kısa sürece tamamlanır. Veri odaklı keşifler verimliliği artırmakla kalmaz, yenilikçi yaklaşımları tetikler ve kritik İK kararlarına daha fazla güvenilirlik ve istikrar kazandırır. Analitik, raporlamayı da hızlandırır ve iyileştirir.

Yapay zeka ve kognitif: Yapay zeka ve kognitif, oyun değiştirici olarak git gide yükselen teknolojiler. IBM'in bir araştırmasına göre İK yöneticilerinin yüzde 50'si kognitif bilişimin İK'nın temel boyutlarını dönüştürme gücüne sahip olduğunu kabul ediyor.(4) Kognitif yetenekler başarılı olma olasılığı yüksek olan adayları otomatik olarak tahmin etme ve derecelendirme, en yüksek öncelikli istekleri işaretleme gibi olanaklar sağlıyor.

Şirket İçi Kariyer Hareketliliği ve Yapay Zekanın Rolü Yetenek hareketliliğiyle ilgili içgörüler ve yapay zekanın günümüzdeki rolüne ve gelecekte oynayacağı role ilişkin bir inceleme.

Raporu okuyun (PDF 1,6 MB) >

Başarı öyküleri

BuzzFeed, yüksek performanslı adayları ideal rolleriyle eşleştiriyor BuzzFeed, Uncubed ve Watson™ Candidate Assistant'ın yardımıyla her rol için en yüksek yetkinliğe sahip adayları saptıyor, bu kişileri proaktif olarak başvurmaya davet ediyor ve büyümeye ivme kazandıracak güçlü bir yetenek takımı oluşturuyor.

Başarı öyküsünü okuyun>

NBCUniversal adayların yılını açıklıyor İK ekibinin ve iş arayanların bir araya gelerek doğru kişileri doğru iş rolleriyle nasıl buluşturduğunu görün.

Videoyu izleyin>

H&R Block, aynı gün işe alımı en üst düzeye çıkarıyor Bu küresel tüketici vergi hizmetleri sağlayıcısında bir işe binlerce kişi başvuruyor, teklif alıyor ve işe giriş sürecini 24 saatte tamamlıyor.

Videoyu izleyin>

Blog

Yetenek Kazanımı: Blogda sohbete katılın>

Ürünler

Kaynaklar

IBM Watson Candidate Assistant deneme sürümü Yapay zekayla güçlendirilmiş olan Watson Candidate Assistant çözümü, adaylarla niteliklerinin ötesine geçen kişiselleştirilmiş kariyer sohbetleri yapar ve onlara en uygun iş pozisyonlarını önerir.  

Deneme sürümünüzü isteyin>

IBM Smarter Workforce Institute Daha fazla bilgi edinin ve araştırmaya dayalı iş gücü içgörüleriyle nasıl gelişeceğinizi öğrenin.

En son araştırmayı bulun>

IBM Kenexa Employee Assessments ücretsiz deneme sürümü Kanıtlanmış değerlendirmeleriyle sektörün en kapsamı kataloğunu kullanarak performans tahminleri gerçekleştirin. Kaliteli adayları bulmak için 1.200'den fazla değerlendirme arasından seçim yapın.

Deneme sürümünüzü kullanmaya başlayın>

_________________________________

Referanslar:

(1) IDC MarketScape Worldwide Talent Acquisition Systems 2017 Vendor Assessment, Kyle Lagunas, IDC MarketScape, Eylül 2017

(2)Job Openings and Labor Turnover Summary, US Bureau of Labor Statistics, 5 Haziran 2018

(3) Looking for top talent? Move to Mobile Recruiting (PDF 849 KB), Haiyan Zhang, Ph.D. ve Sheri Feinzig, Ph.D. IBM Analytics White Paper, Ocak 2016

(4) Extending Expertise – How cognitive computing is transforming HR and the employees experience (PDF 543 KB), IBM Institute for Business Value, IBM Smarter Workforce Institute, Ocak 2017