Akıllı tedarikçi ilişkileri kurun

Blockchain teknolojisini temel alan, bilgilerin paylaşılan bir görünümüne ve değiştirilemez bir denetim geçmişine izne tabi erişim aracılığıyla yeni tedarikçilerin yeterliliğinin belirlenmesi, doğrulanması ve yönetilmesi ile bağlantılı süreyi, maliyeti ve riski azaltın. IBM, küresel iş ağı ve tedarikçi işbirliği çözümlerimizle tüm satın alma süreci işlemlerinde aksaklıkların çözülmesi, verimliliklerin yükseltilmesi ve tedarikçi memnuniyetinin artırılması için işbirliğini kolaylaştırır. Anormallik saptama, döngü süresi tahmini ve sonraki en iyi eylem önerileri gibi yerleşik yapay zeka yetenekleri, kriz zamanlarında bile tedarikçi sorunlarına hızla yanıt vermenize olanak sağlar.

Avantajlar

Kolaylaştırılan tedarikçi katılımı

IBM Blockchain Platform üzerindeki doğrulanmış tedarikçi verilerine hızlı erişim sayesinde tedarikçi devreye almayı hızlandırın.

Geliştirilmiş tedarikçi entegrasyonu ve işbirliği

Verimliliği ve üretkenliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için tüm tedarikçiler genelinde işletmeler arası işlemleri dijitalleştirin ve otomatikleştirin.

İyileştirilmiş aksama önleme

İşlem verilerindeki anormallikleri belirleyen ve gelecekte gerçekleşecek olayları öngören gerçek zamanlı içgörüler sağlayan yapay zeka ile aksamaların sıklığını ve yoğunluğunu azaltın.

IBM'in ve çözüm ortaklarımızın sunduğu önemli olanaklarla tedarikçi işbirliğini iyileştirin

B2B işlem görünürlüğü

B2B (işletmeler arası) işlem yaşam döngülerine ilişkin gerçek zamanlı ve bağlam dahilinde görünürlük elde edin. Eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayan yerleşik yapay zeka ile sipariş ve satın alma aşamasından ödeme aşamasına kadar tüm satın alma sürecinin performansını anlayın. Ayrıca, güven ve şeffaflık yaratan blockchain yetenekleriyle görünürlüğü güvenli bir biçimde çok kuruluşlu ekosisteminizdeki tedarikçilere yayın.

Tedarikçi yönetimi

Satın alma operasyonlarını modernize ederek tedarik zincirinin çevikliğini artırın. Bu blockchain ağı, önceden doğrulanmış tedarikçi bilgilerine izne tabi erişim sağlar ve tedarikçilerin devreye alımını hızlandırmak, yönetimi basitleştirmek ve riski azaltmak amacıyla tasarlanmıştır.

Tedarik zinciri işbirliği

Tedarikçilerle sorunsuz bağlanırlığa ve işbirliğine olanak sağlayın ve 800.000'den fazla önceden bağlanmış ticari ortakla hızla etkileşim kurarak verimlilikleri artırın ve maliyetleri düşürün.

Tedarik zinciri hizmetleri

Tedarik zinciriniz genelindeki görünürlüğü artırmak için tedarik zinciri süreçlerinizi akıllı iş akışlarına dönüştürün. IBM uzmanları, uyarlanabilir ve dirençli bir tedarik zinciri oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Tedarikçi işbirliği başarı öyküleri

Petco, tedarikçi işbirliğini geliştiriyor

IBM Sterling Supply Chain Business Network, işlemlere ve aksamalara ilişkin gerçek zamanlı yapay zeka içgörüleri ve uçtan uca görünürlük sayesinde Petco tedarik zincirinin sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Nasıl olduğunu öğrenin.

Anheuser-Busch B2B işlemler için görünürlüğü derinleştiriyor

Anheuser-Busch, Labatt Canada, iş kullanıcılarına işlem yaşam döngülerine ilişkin uçtan uca görünürlük sağlamak amacıyla yapay zekayı kullanıyor.

Kaynaklar

Blockchain üzerinde oluşturulan bir dijital pasaportla tedarikçi devreye almayı basitleştirin

Anheuser-Busch, Cisco, IBM ve diğerlerinin, yeni tedarikçileri devreye alma döngüsünü nasıl kısalttığını öğrenin.

Trust Your Supplier: Tedarik zinciri için blockchain

Sektörler arası tedarikçi bilgileri kaynağının, tedarikçi devreye almayı ve yaşam döngüsü yönetimini nasıl hızlandırdığını öğrenin.

Yapay zeka destekli anormallik saptama

Tedarikçi işlem verilerindeki anormallikleri IBM Sterling Business Transaction Intelligence kadar hızlı tespit edebiliyor musunuz?

IBM Tedarik Zinciri bloğu

Tedarik zincirine ilişkin tüm konularda taze fikirler ve heyecan verici bakış açıları elde edin.

İş Operasyonları ve Tedarik Zinciri Akademisi

Konulara ilişkin yoğunlaştırılmış bir yaklaşımla iş operasyonlarına ve tedarik zincirine yönelik ilginizi daha da ileriye taşıyın.

IBM Tedarik Zinciri etkinlikleri

Yakın zamanda tedarik zinciriyle ilgili düzenlenecek etkinliklere ilişkin genel bakış edinin.

Bir sonraki adımı atın