IBM Sterling Supply Chain Suite nedir?

Günümüzde başarılı olabilmek için tedarik zincirinizin dinamik, hızlı yanıt verebilir, ekosisteminiz ve süreçleriniz arasında bağlantılı olması gerekir. IBM® Sterling Supply Chain Suite, müşteri bağlılığı, büyüme ve kârlılık için aksaklıkları fırsata dönüştürmek amacıyla, size uçtan uca görünürlük, gerçek zamanlı içgörüler ve önerilen eylemler sunar.

 

IBM Sterling Supply Chain Suite grafiği

IBM Sterling Supply Chain Suite

IBM Sterling Supply Chain Suite, yapay zeka ve blockchain gibi gelişmiş teknolojilerden yararlanırken, aynı zamanda tedarikçi ekosisteminize kolayca bağlanan açık ve entegre bir platformdur.

Tedarik zinciri kontrol kulesi

Kritik sorunları gerçek zamanlı olarak kolayca anlamak, öncelik sırasına koymak ve çözmek için farklı kaynaklardan tek bir süreç ve veri görünümünün yanı sıra temel performans göstergelerine ve olaylara ilişkin yapay zeka destekli, kişiye özel hale getirilmiş bir gösterge panosu sunar.

Tedarik zinciri uygulamaları

Daha hızlı, daha bilgiye dayalı karar almayı sağlamak amacıyla, tedarik zincirinde eğitilmiş, gerçek yaşamdaki kullanım senaryolarında etkinliği kanıtlanmış, yapay zeka ve blockchain ile entegre edilmiş tedarikçi, stok ve sipariş yönetimi uygulamaları.

Tedarik zinciri zeka hizmetleri

Uyarlanmış uygulama geliştirme ve veri entegrasyonunu hızlandırmak için tedarik zincirinde eğitilmiş ve geliştiricilere açık olan birleştirilebilir iş, veri ve yapay zeka hizmetleri.

Tedarik zinciri iş ağı

Veri yönetimi için merkezileştirilmiş bir bilgi merkezi sayesinde, güvenilir, birden fazla kuruluş bağlantısı ve tedarik zinciri entegrasyonu sağlayan, yapay zeka, blockchain ve API yetenekleriyle etkinleştirilmiş bulut tabanlı bir dijital iş ağı.

Geliştirici merkezi

Geliştiricilerin sürekli tedarik zinciri inovasyonunu ve büyümesini destekleyen uygulamaları geliştirmelerine ve genişletmelerine yardımcı olacak açık kaynak programları, bir bilgi kaynakları kitaplığı ve küresel bir topluluk.

Yapay Zeka ve Blockchain ile güvenilir ağ bağlanırlığı

IBM Sterling Supply Chain Business Network, müşterilerle, iş ortaklarıyla ve tedarikçilerle yüksek güvenlikli, bulut tabanlı bağlanırlık sağlar. 800.000'den fazla önceden bağlantı kurulmuş iş ortağıyla etkileşim kurarak katılımı haftalar yerine saatler ya da günler içinde tamamlayın. Gücünü yapay zekadan alan daha derinlemesine içgörüler keşfedin ve IBM Blockchain tarafından desteklenen, birden çok taraf arasında paylaşılan görünürlük elde edin.

Dinamik, hızlı yanıt veren ve açık

IBM Sterling Supply Chain Suite, iş ve geliştirme önceliklerini karşılar

Tedarik zinciri liderleri için

Kurumsal tedarik zincirleri, dinamik olan, hızlı yanıt veren ve çok sayıda kuruluş arasında işbirliğine olanak sağlayan akıllı iş ağlarına gereksinim duyar.

BT ve geliştiriciler için

IBM Sterling, özel olarak uyarlanmış tedarik zinciri çözümlerinin oluşturulması için açık bir platform ve geliştirici merkezinin yanı sıra, geliştirme yaşam döngüsünün desteklenmesi için bir geliştirici destek programı sunar.

IBM Sterling B2B Collaboration nedir?

IBM Sterling B2B Collaboration, işinizin devam eden taleplerini karşılamak ve aynı zamanda maliyetleri ve karmaşıklığı azaltmak için işletmeler arası bağlanırlığınızı modernize etmenize yardımcı olabilecek bir dizi yazılım çözümünden oluşur. Bu çözümler, şirket içi, hibrit bulut ya da bulut tabanlı ortamınızda işletmeniz için işbirliğini, karar almayı ve işletmeler arası bağlanırlığı basitleştirmek amacıyla sorunsuz bir ağ sağlar.

Yararlı kaynaklar

IBM Sterling bloğu

Akıllı, kendi kendisini düzelten bir tedarik zinciri oluşturmaya ilişkin içgörüler elde edin.

IBM Tedarik Zinciri topluluğu

Kullanıcılardan ve uzmanlardan oluşan bir topluluktan ipuçları, içgörüler ve en iyi uygulamalar elde edin.

Bir uzmanla bağlantı kurun

Tedarik zinciri zorluklarınızı bir IBM danışmanıyla tartışın.