Uçtan uca görünürlük sağlayın

Dosya aktarımlarınızın hızlı, güvenilir ve güvenli olmasına güvenirsiniz. Bu çözümler, sistem eşitlemesini, iş topluluğu bütünleştirmesini ve veri paylaşımını kolaylaştırmaya yardımcı olabilir.

Managed File Transfer çözümüne genel bakış

Olanaklar

Connect:Direct

Kognitif yetenek: Sıkıntı algılama

Güvenilmez dosya aktarımı iletişim kuralı (FTP) alışverişlerine bağımlılığı ortadan kaldırabilecek yüksek performanslı, güvenlik yönünden zengin ve noktadan noktaya dosya aktarımlarını tercih edin.

 

File Transfer Service

Kognitif yetenek: Hedef kitle öngörüleri

Daha basit ve ölçeklenebilir aktarımlar için sizinle işletmeler arası çözüm ortaklarınız arasında yüksek düzeyde güvenli ve güvenilir, bulut tabanlı tek bir bağlantıyı yönetin.

 

File Gateway

Kognitif yetenek: Hedef kitle öngörüleri

Farklı dosya aktarma etkinliklerini ve olanaklarını birleştirerek, bunların iç sistemlerinizle bütünleşmesini kolaylaştırın.

 

Partner Engagement Manager

Kognitif yetenek: Hedef kitle öngörüleri

Çözüm ortağı ve tedarikçi işbirliğini etkinliklere, maliyetlere ve performansa ilişkin daha iyi görünürlük sağlayan açık ve genişletilebilir Hizmet Olarak Sunulan Yazılım (SaaS) tabanlı çözümle basitleştirin.

 

Secure Proxy

Dış ortaklar ve iç sunucular arasındaki doğrudan bağlanabilirliği önleyerek güvenli ağınızı koruyun.

Control Center

İşlemlerin, müşteri hizmetlerinin ve işletmeler arası yönetişimin iyileştirilmisi için işletmeler arası altyapınız ve yönetilen dosya aktarımı altyapınız üzerindeki kritik olayları izler.