İş ilişkilerinizi geliştirin

Sorunsuz, üretken ve avantajlı iş ilişkileri sağlayan bir tedarikçi ve iş ortağı ağı oluşturun.

Bizi daha rekabetçi hale getiren bir işletmeler arası (B2B) bütünleştirme çözümünü nasıl sağlayabilirim?

Şirketinizin operasyonel gereksinimlerini karşılayan stratejik bir bütünleştirme platformu oluşturun

Olanaklar

B2B Software - B2B Integration

Tüm EDI belge işleme sürecini tek, güvenlik yönünden zengin bir platformda birleştirin. İş ortağı topluluğunun devreye alımını ve yönetimini merkezileştirin.

B2B Software - Managed File Transfer

Sistemleri eşzamanlayarak ve veri paylaşımını basitleştirerek dosya aktarımlarını hızlandırın.

Partner Engagement Manager

İş süreçlerine katılım etkinliklerini merkezileştirerek B2B topluluğu ilişkilerinin katılım ve yönetimini kolaylaştırın. Süreç kesintilerini önlemek için self servis olanağı ve proaktif kişi ve sertifika veri yönetimi sunun.

Supply Chain Business Network

Kognitif yetenek: İş hareketi istihbaratı

İşletmeler arası işlem yaşam döngülerinin ayrıntılı görünürlüğü için işletmeler arası bağlanırlığı basitleştirin ve kognitif belge korelasyon teknolojilerinden yararlanın. Bir işlemin tüm yaşam döngüsünü gerçek zamanlı olarak ve tüm işlem yaşam döngüsü bağlamında arama ve görme yeteneğiyle değer elde etme süresini %85'e kadar kısaltın.