Tahmine dayalı bakım nedir?

Hazırlayan IBM Services

Tahmine dayalı bakım analizi. Kesinti yaşamayın. Maliyetleri kontrol edin.

Tahmine dayalı bakım, bir varlıkla ilgili alınan verilere dayalı olarak, arızalanmadan önce bir varlığın veya ekipman parçasının onarılmasına ilişkin varlık yönetimi uygulamasıdır. Varlık yönetiminde üçüncü aşamadır:

Düzeltici bakım: bir sorun veya arıza oluştuktan sonra yapılan onarımlar

Koruyucu bakım: deneyime dayalı olarak planlanmış onarımlar

Tahmine dayalı bakım: bir varlığın verilerinin arıza olasılığını göstermesi nedeniyle yapılan onarımlar

 

Varlık nedir? IBM® Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) 55000'e önem vermektedir. Varlık "gerçek veya potansiyel değeri olan bir şey veya öğedir." Bir kuruluşun fiziksel altyapısının bir parçasıdır ve araçları, elektronik ürünleri, demirbaşları, bilgisayarları ve benzeri öğeleri içerir.

Varlıkların kendisinden daha fazla bilgi kullanılabilir hale geldiğinden ve operasyonel ve bakım işlevleri dijitalleştiğinden tahmine dayalı bakım bir sistem ve yazılım yeteneği olarak öne çıkmıştır. Bazı faktörler:

 • Donanımlı ve bağlı varlıklar aracılığıyla toplanan büyük veri hacimlerinin kullanılabilir olması
 • Nesnelerin İnterneti (IoT) aracılığıyla toplanan verilerin kullanılabilir olması
 • Operasyonel teknolojiyle BT'nin yakınlaşması
 • Verilerden içgörüler elde etmek için analitikteki gelişmeler
 • Programlama olmadan bir sistemin yalnızca verilerden öğrenme yeteneği olan makine öğrenimi gibi yapay zeka teknolojileri

 

Sorunları düzeltmekten tahmin etmeye geçiş

Bir sorunu meydana gelmeden önce tahmin edebiliyorsanız, yine de bir sorun sayılır mı?  

Videoyu izleyin

 

Makinelerinize kulak verin

Maliyetleri düşürmek, kesinti ve arıza süresini azaltmak için zamana dayalı yaklaşımdan tahmine dayalı yaklaşıma nasıl geçeceğinizi dinleyin.

İnfografiği yükleyin (PDF, 905 KB)

 

 

Tahmine dayalı bakım neden önemli?

Bir şeyi arızalanmadan onarmak, arızalandıktan sonra onarmaktan daha verimli ve uygun maliyetlidir. Şu konularda yardımcı olur...

 • Kesinti süresini önler ve üretkenliği artırır
 • Varlıkların ömrünü uzatır ve yeni satın alımları erteler
 • Onarımların maliyetini ve karmaşıklığını azaltır
 • Ek veya ilgili zararı en aza indirir
 • Mevzuat standartlarını ve uyumluluk gereksinimlerini karşılar
 • Yedek parça, malzeme ve stok yönetimi sunar
 • Ayrıca son olarak kâr hanesini güçlendirir

Bu avantajlar kuruluşları tahmine dayalı bakım teknolojilerinden ve uygulamalarından yararlanmaya teşvik eder. IBM'e göre (PDF, 2,2 MB): "Varlıkların yoğun olarak kullanıldığı hemen her sektörde (petrol ve doğalgaz, üretim veya taşımacılık gibi) olduğu gibi kuruluşlar kullanım ömrü boyunca varlıkların değerini en üst düzeye çıkarmaya uğraşırlar."

 

Örneğin, bir IBM Araştırmasında öne çıkanlar şunlardır (PDF, 255 KB):

İngiltere'nin akıllı aydınlatma ve akıllı bina çözümleri tasarımcısı ve üreticisi PhotonStar Technology enerji kullanımı ve bina doluluğu gibi tesis ve ekipman ölçümlerini toplayan sistemler geliştiriyor, bilgileri şifreliyor ve bulut üzerinde analiz edilmek üzere bunları bir araya getiriyor. Burada bu şirketin müşterileri verimliliği izlemek, tahmine dayalı bakım planları oluşturmak ve gerçek zamanlı durumu uzaktan izlemek için gösterge panolarını kullanıyorlar.

Bir Japon otomobil üreticisi kaynak yapma sürecinin davranışını modellemek için Nesnelerin İnternetini kullanıyor. Bu şirket, hataların ve arızaların olağan unsurlarını belirlemek ve ekipman arızası konusunda en başarılı tahmincileri bulmak istiyordu. Sistem, yanlış pozitif olmaksızın %90 arıza tahmini sağlıyor ve arızaların %50'si 2 saatten fazla bir süre önceden tahmin ediliyor. Gelişmiş tahmin sayesinde şirket arıza başına 1,5 saat kazandı.

Büyük bir uçak üreticisi, hassas montaj araçlarının kalibrasyonu ve üretim kalitesinin artırılması için Nesnelerin İnternetini kullanıyor. Ekipman arıza verilerinin yanı sıra üretim bölümü araçlarından elde edilen veriler, bakım gerektirebilecek araçları belirleyen modellerin oluşturulması için tahmine dayalı kalite analitiğinde kullanılıyor. Bakım yapılması ve kalibrasyonun yenilenmesi için arızalı araçlar, üretim katından ileriye dönük biçimde kaldırılarak üretim kalitesinde önemli iyileştirmeler sağlıyor. Bu çözüm, ayarı bozulan aletlerin uçak üretimi iş akışında kalmasını önleyerek üretimde aylar boyunca gecikmenin ve milyon dolarlık çalışma tekrarlarının önüne geçilmesiyle 1 yıl içinde değerini %100 oranında geri ödedi.

Tahmine dayalı bakım için Nesnelerin İnterneti kullanımı

Varlık durumu yönetiminin avantajları ve varlık durumu içgörüleri için Nesnelerin İnterneti ve kognitif yeteneklerin kullanımı hakkında bilgi edinin.

Teknik belgeyi okuyun (PDF, 818 KB)

 

Etkili bir tahmine dayalı bakımın önemli yetenekleri

Etkili bir tahmine dayalı bakım, dijitalleştirilmiş donanım ve Nesnelerin İnterneti verilerinin dijitalleştirilmiş sistemler aracılığıyla gelişmiş analitik ve yapay zeka teknolojileriyle yakınlaşmasından yararlanır. IBM, Industry Week'te bir A. T. Kearney araştırmasına işaret ediyor (PDF, 2.2 MB); bu araştırmada bilgisayarlı bakım yönetimi sistemlerini kullanan 558 şirketin gösterdiği ortalamaya göre bulgular aşağıda belirtilmektedir:

 • Bakım üretkenliğinde %28,3'lük artış
 • Ekipman arızasında %20,1 azalma
 • Malzeme maliyetinde %19,4 tasarruf
 • Envanter bakımı ve onarımında %17,8 azalma
 • 14,5 ay geri ödeme süresi

Bu sistemleri başarıyla kullanmak için kuruluşların aşağıdakileri yapmaları gerekiyor:

Kuruluş genelinde

Varlık yönetiminin bir parçası olarak kuruluşların çeşitli fiziksel ve teknolojik varlıkların güvenilirliğini izlemesi, değerlendirmesi ve yönetmesi gerekiyor. Buna bir de uygulama ve verileri silolarda çalıştıran teknoloji altyapılarıyla ilgili zorluk da ekleniyor. "Silo halindeki" sistemlerin entegrasyonu olası arızaların bulunması ve bildirilmesi konularında görünürlüğü ve verimliliği artırıyor.

 

Nesnelerin İnternetini dahil edin

Hava durumuyla ilgili bilgiler, RFID destekli veriler, trafik bilgileri ve diğer cihazlardan ve kaynaklardan elde edilen bilgiler gibi Nesnelerin İnterneti verileri tahmine dayalı bakımı geliştirebilir ve güçlendirebilir. Örneğin, hava durumu çiftçilik veya petrol ve doğalgaz üretiminde harici ekipmanları veya sağlık ve biyoteknoloji alanlarında son derece hassas donanımı etkileyebilir. Nesnelerin İnterneti de milyonlarca ekipmandan gelen bilgileri bir araya getirebilir. Örneğin, asansör üreticisi KONE Corp. dünyanın her yerindeki binalarda bulunan 1,1 milyonu aşkın asansörün yönetimini uzaktan izliyor ve optimize ediyor.

 

Kalite verilerini analiz edin

Varlıklarla ilgili bilgileri toplama ve analiz etme yeteneği bir kuruluşun düzeltici bakımdan tahmine dayalı bakıma geçiş yapmasını sağlar. Tahmine dayalı analitik ve makine öğrenimi gibi yapay zeka teknolojileri kuruluşlara ekipman performansıyla ilgili daha ayrıntılı ve doğru bilgi sağlamak için operasyonel veri hacimlerine uygulanabilir.

Analiz edilmekte olan verilerin kalitesi veya bütünlüğü de önemlidir. IBM'e göre (PDF, 2,2 MB) "varlık verilerinin durumu genellikle göz ardı edilen bir şeydir. Doldurulan alanlar veya doğrulanmış veriler olmadan analiz mümkün değildir. Varlık kayıtları, öğe envanteri ve işin tamamlanması gibi kritik alanlarda veri alanlarının durumunun analiz edilmesi güvenilir analitik raporlarının desteklenmesinde önemlidir."

 

Güvenilirliğe ve verimliliğe odaklanın

Güvenilirlik mühendisleri, tahmine dayalı analitiğin güçlü olduğu özelliklere dayanarak operasyonel verilere ve diğer unsurlara göre ekipman ömrünün istatistiksel olarak geçerli modellerini oluşturabilirler. Bu modeller operasyonel güvenilirliği ve kullanılabilirliği etkileyen kritik risklere odaklanabilmelerini sağlar.

Bu yetenek sayesinde ayrıca verimliliği artırabilen bakım stratejisi de geliştirilebilir: analiz mevcut ekipman bakımı zamanlamalarının ve uygulamalarının ideal olduğunu ve değişiklik yapılması gerekmediğini belirtebilir. Veya arıza olmasını önlemek için bakımın daha erken gerçekleştirilmesini tavsiye edebilir.Veya gereksiz maliyetten ve çalışmadan kaçınmak için bakımı erteleyebilir.

 

Tahmine dayalı bakım kaynakları

Varlık yönetimi spektrumunu anlama

Küçük çaplı başlayıp büyümek dahil olmak üzere doğru seçimin yapılmasına yardımcı olacak tüm varlık yönetimi spektrumunu keşfedin.

Bloğu okuyun

 

Akıllı bağlantılar: Akıllı Nesnelerin İnterneti ile kuruluşların yeniden keşfi

Daha geniş bir bağlamda tahmine dayalı bakım ve varlık yönetimine bakın ve Nesnelerin İnterneti ile operasyonların ve süreçlerin nasıl değiştiğini keşfedin.

Araştırmayı okuyun (PDF, 255 KB)

 

Başarı öyküleri

Hana Financial Group

Hana Financial Group, 11 iştirakinin altyapısını ve kaynaklarını bir araya getirmek için Kore'de IBM Services ile birlikte doğrudan işbirliği yaparak kesinti yaratmadan önce olası sorunların belirlenmesini ve bakıma yönelik ileriye dönük bir yaklaşım benimsenmesini sağlıyor.

Daha fazla bilgi edinin

 

VE Commercial Vehicles Ltd.

VECV, çeşitli konumlardaki marka bağımsız ortamının kapsamını basitleştirip sorunsuz hale getirerek sorun çözümünü hızlandırıyor, üretkenliği, kullanılabilirliği artırıyor ve BT operasyonları için iş sürekliliğini iyileştiriyor.

Daha fazla bilgi edinin

 

Ürünün öne çıkan özellikleri

IBM Technology Support Services hizmet sağlamada fark yaratıyor

Tahmine dayalı analitik ve kognitif sistemlerle kaynaklarda ve zamanda yılda %40'a kadar tasarruf edin.

Videoyu izleyin

 

Teknoloji Destek Hizmetlerinde Ortaya Çıkan 5 Trend

Teknoloji desteği hizmetleri sektörünün gelişimini desteklemesi beklenen beş teknoloji trendini keşfedin, ve önümüzdeki 3-5 yılda destek hizmetlerindeki yeni paradigmaları şekillendirin.

İsteğe bağlı web seminerini izleyin

 

IBM Hardware Maintenance Services

Donanım yatırımınızı destekleyecek, IBM tarafından sunulan tepkisel, ileriye dönük, önleyici ve kognitif destek arasındaki farkı anlayın.

Daha fazla bilgi edinin (PDF, 1,1 MB)

 

Çözümler

Teknoloji Desteği Hizmetleri

IBM Hardware and Software Support Services

Marka Bağımsız Donanım ve Yazılım Desteği