Genel bakış

İş gücünüzün becerilerini artırmaya yatırım yapın

Geleceğe hazır bir iş gücü geliştirmek için çalışanlarınızın mevcut becerilerini anlayın ve optimize edin.

IBM, çalışanların öğrenmesine yönelik bir kültürü teşvik ederken, değişen iş gereksinimlerine dinamik olarak uyum sağlayan bir yetenek geliştirme stratejisi aracılığıyla esneklik oluşturmanıza yardımcı olur.

Avantajlar

Çevik iş gücü planlaması

Becerileri iş gücü stratejinizin merkezine koyun ve çalışanlarınızın yatırım getirisini kariyer koçluğu ve daha güçlü elde tutma ile artırın.

Yaratıcı deneyimler

Topluluk ve koçluk deneyimleri ve isteğe bağlı çalışan eğitimleri ile üretkenliği ve bağlılığı artırın.

Uyarlanabilir yetenek platformu

IBM Garage ile tek bir platformda özelleştirilmiş bir çözümü birlikte oluşturun ve çalışanların öğrenmesiyle ilgili maliyetleri azaltın.

Çalışan becerileri ve stratejik planlama

Organizasyondaki mevcut becerileri belirliyoruz, ardından, gelecek öğrenme stratejilerini ve elde tutmayı teşvik etmek amacıyla doğru verileri sağlayan yapay zeka destekli metodolojiler aracılığıyla yetenek geliştirme stratejilerini iyileştiriyor ve zenginleştiriyoruz.

 

Beceri açığını ele alın

Kişiye özgü öğrenme sağlayan ve mobiliteyi özendiren, mevcut teknik ortama uyarlanmış, tam olarak yapılandırılabilen bir IBM Talent Platformu aracılığıyla sahiplik ve gelişimi teşvik eden bir çalışan deneyimi tasarlayın.  

 

Çalışma modelini geliştirin

IBM, beceri verileri içgörüleri ve akıllı iş akışlarıyla, daha verimli bir çalışma modeli tasarlanmasına yardımcı olur. Ekosistemi desteklemek ve güçlendirmek için IBM'in yönetilen hizmetleriyle tamamlanabilen yapılandırılabilir mikro hizmetler ile yapay zeka destekli platformların gücünü açığa çıkarın.

Yetenek geliştirme başarı öyküleri

Johnson & Johnson önce sanal olmaya adapte oluyor

Tablet ekranına dokunan eller

Johnson & Johnson, önce-sanal bir dünyada faaliyet göstermeyi ve çevik organizasyonların çalışanların bağlılığını, üretkenliğini ve mutluluğunu korurken nasıl esnek kalabileceklerini tartışıyor.

Woodside Energy uzmanlığı sorunsuzca paylaşıyor

Woodside Energy, en kıdemli uzmanlarının bilgilerini korumak ve yeni çalışanlara kritik bilgileri aktarmak için IBM Watson'dan yararlanıyor. Bu yapay zeka destekli çözüm, çalışan güvenliğini artırıyor ve zamandan tasarruf sağlıyor.

Goodwill çalışanlarını ihtiyaç duydukları becerilerle donatıyor

Kuzey Georgia'daki Goodwill, IBM çözümlerinin yardımıyla iş profillerini tanımlamak, en iyi performans gösterenleri işe almak ve teşvik etmek ve daha etkin eğitim, gelişim ve ardıllık planlaması sağlamak için yeni bir yaklaşımı benimsiyor.

İlgili çözümler

Yetenek edinme hizmetleri

Rekabet avantajınızı artırmak ve yetenek yönetiminden daha fazla değer elde etmek için yapay zeka kullanın.

İK dönüşüm hizmetleri

Kuruluşunuzun yeni büyüme motoru olan İK, değişen iş ihtiyaçlarını destekleyen, çeşitliliğe sahip ve son derece yetenekli bir iş gücünün ilgisini çekmeye ve bu iş gücünü elde tutmaya yardımcı olur.

İK dış kaynak kullanımı hizmetleri

Modern İK dış kaynak kullanımı ile olağanüstü bir çalışan deneyimi oluşturun.

IBM Garage ile birlikte oluşturun

Tasarım odaklı düşünme, çevik uygulamalar ve DevOps uygulamalarına yönelik uçtan uca çerçevemiz ile çözümleri sorunsuz bir şekilde tasarlayın, oluşturun, ölçün, yineleyin ve ölçekleyin. Ekibinizin ve IBM'in iş, tasarım ve teknoloji alanlarındaki çeşitli uzmanlarının gerçekleştirdiği işbirliğiyle hızla değer elde edin ve çığır açan teknolojileri kullanın.