Çoklu bulut ortamınızın yönetilmesine ilişkin bir sorunuz mu var?

Çoklu bulut BT yönetiminizi basitleştirin

Birden çok sayıda sağlayıcı genelindeki bulut tabanlı hizmetlerinizi yönetin

Çoklu bulut, basitçe bir kuruluşun BT hizmetlerini sağlamak için çok sayıda satıcı firmadan birden çok sayıda genel bulut kullanmakta olduğunu ifade eder. Bir başka deyişle, kuruluşların bir hibrit bulutu olmadan bir çoklu bulutu olabilir veya bir hibrit bulutun parçası olarak bir çoklu bulutu olabilir.

Çoklu bulut ortamları, veri merkezinde veya bulut üzerinde olmaları fark etmeksizin, performansı optimize etmek, maliyetleri kontrol altına almak ve karmaşık kurumsal uygulama ve ortam bileşimlerinin güvenliğini sağlamakiçin yeni yönetim çözümleri gerektirir. Ancak bir bulut yolculuğuna başlamak ve çok sayıda sağlayıcı genelinde bulut tabanlı hizmetleri yönetmek, çok karmaşık bir görev gibi görünebilir. IBM, çoklu bulut ortamınızı oluşturmanız, taşımanız ve yönetmeniz için benzersiz bir uzmanlık sunar.

IBM Çoklu Bulut Yönetilen Hizmetleri ile daha akıllı bir dönüşüm yolu

%44

Yeni uygulamalar geliştirmek için çevikliği artırın

%39

Operasyonel görevlerden stratejik görevlere geçiş yaparak BT ile işi uyumlu hale getirin

%38

BT altyapısı maliyetini düşürün

Çoklu Bulut Yönetimi Platformu

IBM MCMP, çok sayıda satıcı firmanın ürünlerinden oluşan bir platform genelinde çok sayıda teknoloji kümesini destekleyen entegrasyon ve orkestrasyon katmanları ile bir dijital tüketim ve hizmet sağlama platformudur. Paydaşlar ve son kullanıcılar, aşağıda belirtilenler aracılığıyla bulut yolculuklarını destekleyebilirler:

  • Bulut harcamalarının ve kullanımının optimize edilmesi.
  • Hizmet eşlemeleri ve bağımlılıklarının yönetilmesi.
  • DevOps süreçlerinin, geleneksel BT ve bulut tabanlı uygulamaları kapsayacak biçimde genişletilmesi.

Bulut Devreye Alma Hizmetleri

Bulut Devreye Alma Hizmetleri, BT'nin hizmet olarak sunulmasına yardımcı olan, kurumsal kullanıma hazır ayrıntılı proje planlarıyla bir orkestrasyon ve otomasyon platformu sağlar.

  • Hızlı özel ve hibrit bulut devreye alma.
  • Etkili izleme ve kontrol.
  • Belirli iş gereksinimlerini eşleştirin.
  • Talep oluşturma/karşılama süresini kısaltın.

Bulut ağ hizmetleri

Yönetilen ağ hizmetleri; hibrit bulut, veri merkezi, geniş alan ağları ve yerel ağlar genelinde çevikliği iyileştirmeye, maliyetleri düşürmeye ve karmaşıklığı azaltmaya yardımcı olabilir.

  • Planlanmamış kapalı kalma süresini kısaltın.
  • Küresel çevikliği artırın.
  • Yönetimi basitleştirin ve daha düşük maliyetle daha yüksek ağ kapasitesi sağlayın.

Diğer bulut yönetimi hizmetleri

Çoklu Bulut Altyapısı Geliştirme

Buluta güvenle geçiş yapın. IBM, buluta geçiş sürecinin karmaşıklığını çözümlerken siz de işinizi büyütmeye odaklanın.

Bulut Yönetimine yönelik IBM Hizmetleri

İşletmenizin dijital dönüşümünü ve altta yatan hibrit çoklu bulut ortamını kendinize güvenerek yönetin.

IBM Bulut Geçiş Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Buluta geçiş başarısı için doğru varış noktasını seçin

IBM, istediğiniz noktaya ulaşmanıza yardımcı olmak için gerekli buluta geçiş metoduna, araçlarına ve tekniklerine sahiptir.

Çoklu bulut hizmetleri uzmanlarıyla iletişim kurun

Mohammed Farooq

Genel Müdür, Bulut Aracılığı Hizmetleri

Himanshu Desai

Başkan Yardımcısı, Yönetilen Bulut Hizmetleri, GTS

Robert Erickson

Direktör, Hibrit Bulut Yönetimi Hizmetleri

Manish Modh

Seçkin Mühendis, Bulut Aracılığı Hizmetleri

Bizimle iletişim kurun

Uzmanlarımız, hızla inovasyon gerçekleştirirken aynı zamanda maliyeti düşürmenize ve riski azaltmanıza yardımcı olmaya hazır.