Çoklu bulut yönetimi için 10 en iyi uygulama

Çoklu bulut yönetiminize ve yönetişiminize ilişkin tam görünürlük elde edin

Kuruluşların %85'i bir çoklu bulut ortamında bulunuyor, ancak yalnızca %41'inin bir çoklu bulut stratejisi var.

IBM MCMP, çok sayıda satıcı firmanın ürünlerinden oluşan bir platform genelinde çok sayıda teknoloji kümesini destekleyen entegrasyon ve orkestrasyon katmanları ile bir dijital tüketim ve hizmet sağlama platformudur. Paydaşlar ve son kullanıcılar, aşağıda belirtilenler aracılığıyla bulut yolculuklarını destekleyebilirler:

 • Bulut harcamasının ve kullanımının optimize edilmesi
 • Hizmet eşleme ve bağımlılıkların yönetilmesi
 • DevOps süreçlerinin, geleneksel BT ve bulut tabanlı uygulamaları kapsayacak biçimde genişletilmesi

Müşteri ihtiyaçlarına gerçek zamanlı olarak yanıt verme yeteneğinizi geliştirin

Hizmet verimliliğini artırın

Hizmet yönetimi ve hizmet sağlama verimliliğinde %65'e varan oranda artış elde edin

Operasyonlarınızı ölçeklendirin

Hizmetleri %75 daha hızlı pazara sunun

Bulut harcamaları yönetin

Bulut maliyetlerinden %40'a varan oranda tasarruf edin

Dört adet self servis konsolu çoklu bulut yönetimine olanak sağlar

Kullanım konsolu

Herhangi bir bulut satıcı firmasından hizmetlerin ve çözümlerin bulunmasına, karşılaştırılmasına, yapılandırılmasına, satın alınmasına ve yönetilmesine olanak sağlayan bu konsol aracılığıyla, çeşitli bulut sağlayıcılarından alınan hizmetleri yönetin. Özellikleri arasında aşağıda belirtilenler yer alır, ancak bunlardan ibaret değildir:

 • Genişletilmiş uygulama yetenekleri için dinamik fiyatlandırma
 • Hızlı sipariş karşılamaya dayalı e-ticaret ortamı
 • Çok sayıda sağlayıcıdan kesintisiz kaynak temini

DevOps Yönetimi

Kubernetes ile sıkı bir biçimde entegre olan DevOps Yönetimi, DevOps yaşam döngüsünün oluşturma, test etme, devreye alma ve çalıştırma aşamaları için daha ayrıntılı görünürlük sunarak tercih ettiğiniz açık kaynak araçlarını tamamlar. Aşağıdaki özellikleri sunar:

 • Kubernetes kümelerinin otomatik olarak devreye alınması
 • Herhangi bir bulut üzerinde devreye alınmış Kubernetes kümesi yönetimi
 • Bulut tabanlı ölçüler ve performans

Bulut Operasyonları

BT yöneticilerinin veri merkezi ve çoklu bulut varlıklarının envanterini ve durumunu sağlayıcı, uygulama veya ortam bazında analiz etmesine olanak sağlar ve aşağıda belirtilenleri içerebilir:

 • Çoklu bulut hizmeti envanteri, durumu ve yönetimi
 • Kubernetes kümesi konteyner envanteri, durumu ve konteyner yönetimi
 • ITSM/ Hizmet Yönetimi ve DevOps yönetimi ile entegrasyon

Yönetişim

Bulut BT harcamalarınızın, kullanım ve maliyetin yönetilmesine ve optimize edilmesine olanak sağlayan birleşik görünürlüğü. 

 • Hizmet maliyetleri ve bulut varlığı envanteri için tek çoklu sağlayıcı görünürlüğü
 • Varlıkların devreye alınması ve envanteri için mevcut ve öngörülen maliyetlerin yönetilmesi
 • Finansal ilkeleri kullanılarak yönetişim kontrol noktaları oluşturulması ve uygulanması

Çoklu bulut yönetiminin avantajlarına ilişkin daha derin içgörüler

Satıcılar, çoklu buluttan yararlanarak net iş avantajları elde ediyor

Çoklu bulut hizmetlerine sahip olan şirketler, aynı düzeydeki şirketlerden daha yüksek performans gösteriyor ve önemli hedeflere ulaşıyor.

Bulut destekli BT dönüşümü için DevOps'u ölçeklendirme

DevOps yönetiminin kurumsal düzeyde hızlandırılmasına ilişkin en önemli üç önerimiz hakkında bilgi edinin.

Bulut yönetimi konusunda size yardımcı olabilecek uzmanlarla bağlantı kurun

Uzmanlarımız, soruları yanıtlamaya, rehberlik etmeye ve zorlukların üzerine eğilmeye hazır

Mohammed Farooq

Genel Müdür, Bulut Aracılığı Hizmetleri

Himanshu Desai

Başkan Yardımcısı, Yönetilen Bulut Hizmetleri, GTS

Robert Erickson

Direktör, Hibrit Bulut Yönetimi Hizmetleri

Manish Modh

Seçkin Mühendis, Bulut Aracılığı Hizmetleri

Bir IBM uzmanıyla konuşun

Neden bekliyorsunuz? Ücretsiz danışman görüşünden yararlanın.

İş, teknoloji ve endüstriyel tasarım uzmanlarımız, maliyeti ve riski azaltmanıza, pazara sunma süresini kısaltmanıza, yeni gelir akışları yaratmanıza ve yapay zeka ile hibrit/çoklu bulut için hazır olan yüksek güvenlikli ve güvenilir bir altyapı kurmanıza yardımcı olmak için gelişmiş teknolojiden yararlanıyor.