Çoklu bulut altyapısı geliştirmeyle ilgili sorunuz mu var?

Çoklu bulut oluşturma yolculuğunuza özelleştirilmiş bir strateji, mimari, tasarım ve yol haritası ile başlayın

BT işletmelerinin %70 'i kendi hibrit bulutlarını başlatır ve 2 kat tedarik ve satın alma maliyetleri ile karşı karşıya gelir.

IBM Çoklu Bulut Altyapısı Geliştirme Hizmetleri, kuruluş çapında, hibrit bir çoklu bulut ortamı oluşturmak ve ölçeklemek için aşağıdaki yöntemler yoluyla daha etkili bir yol sağlar:

  • Kapsamlı bir çoklu bulut stratejisi, mimarisi, tasarımı, dönüşüm yol haritası ve standartlaştırılmış teslimat yapı taşları yaratarak
  • Tutarlı olarak yinelenebilir zamanlama, daha düşük maliyet, daha düşük risk ve yüksek kalite ve ortam paritesi ile özel ve genel bulut eşgörünümleri oluşturarak
  • Bulut yığınlarının orkestrasyonu ve otomatik devreye alınması için, kararlı durum bulut yönetim platformu için eklenmeye hazır bir kurumsal platformu bütünleştirerek
  • DevOps ve Konteynerli iş yüklerini desteklemek için araçları bütünleştirerek
  • Esneklik, güvenlik ve sektör uyumluluğu için çözümleri bütünleştirerek

Tasarım itibariyle güvenli, esnek, ölçeklenebilir ve açık olan hibrit çoklu bulut ortamları oluşturmak için IBM Services uzmanlığından yararlanın

Bulut ortamına geçişi hızlandırın

orkestrasyon ve bulut yığını devreye almaya yönelik yerleşik bir platform ile.

Maliyet aşımından kaçının

IBM'in uzmanlığından, kanıtlanmış stratejilerinden ve yol haritalarından yararlanarak.

Riski azaltın

esneklik, güvenlik ve uyumluluk hizmetlerinin entegrasyonu ile.

Var olan yatırımdan yararlanın

teknoloji agnostik bir platform ile.

IBM Services, hibrit, çoklu bulut altyapınızı oluşturmak için kritik öneme sahip öğeleri sağlar:

Yazılım Tanımlı Ağlar (SDN) için IBM Services

IBM Services, danışmanlık odaklı bir yaklaşımla, işinizin gelecekteki ihtiyaçlarını gözeten buluta uygun, dinamik, esnek ağlar geliştirmek için sizinle birlikte çalışır. Veri Merkezi/Bulut (SDN-DC), Geniş Alan Ağı (SD-WAN) ve Şube Ağlarına (SD-LAN) yayılan yüksek düzeyde programlanabilir bir ağ yapısı oluşturuyoruz.

IBM Yazılım Tanımlı Ağları hakkında daha fazla bilgi edinin

----

Kurumsal uygulamalar daha karmaşık, dinamik, dağıtılmış ve kaynak yoğun hale geliyor. SDD'nin çeviklik, güvenlik ve verimlilik gereksinimlerini ele almanıza nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

IBM Bulut Yeri, Tesisleri ve Veri Merkezi Hizmetleri

İstikrarlı, güvenlik yönünden zengin, geleceğe hazır modüler bir veri merkezi ve kurumsal komuta merkezi tesisleri oluşturulmasını sağlar. Yeni bir veri merkezi oluşturmak veya bir tesisi güncellemekle ilgili risk ve karmaşıklık, IBM'in dünyanın dört bir yanında yürüttüğü binlerce veri merkezi projesinin yanı sıra yüzlerce veri merkezi kurarak edindiği proje deneyiminden yararlanarak en aza indirilebilir.

IBM Veri Merkezi Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin

----

İş Bankası'nın IBM Services ile birlikte çalışarak minimum kapalı kalma süresiyle ve hiç veri kaybı olmadan büyük ölçekli bir veri merkezi altyapısına nasıl geçiş yaptığını öğrenin.

Dijital Strateji ve Dönüşüm Danışmanlığı (IBM Sistemler Dönüşümü)

The Digital Reinvention™ süreci, kuruluşunuzun yeni iş değeri sağlamak için gelişmekte olan teknolojileri kullanarak müşterilerle, çalışanlarla ve ekosistem ortaklarıyla inovasyon gerçekleştirme, yürütme ve etkileşim kurma şekillerini yeniden tasarlamasına yardım edebilir.

IBM Dijital Strateji ve Dönüşüm Danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi edinin

----

Üst düzey yöneticilerin, toprak kaymaya devam ederken, şirketlerin öne geçmesine yardımcı olmak için kesinti ile nasıl başa çıktıklarını öğrenin.

Müşteri Öyküsü: UBank akıllı asistan yaratıyor

UBank Avustralya'nın yalnızca çevrimiçi hizmet veren ilk bankasıdır. Banka IBM Cloud Garage'ı kullanarak IBM Cloud platformundaki Watson Assistant ile birlikte hayata geçirdiği minimum uygunlukta ürünü olan akıllı asistanı RoboChat'i tasarladı ve planladı. RoboChat, beta ayları boyunca yinelenerek, yanıtlanabilir sorular alanını 80.000 'e çıkardı. UBank, RoboChat'i kullanarak çevrimiçi kredi başvurusu tamamlama oranını şimdiden yüzde 15 artırdı.  

Çoklu bulut altyapısı geliştirmeye ilişkin daha derin öngörüler

Her zaman çalışan: Ağ için Hibrit Bulut Platformları

IBM'in işletmenizin geçiş, pazara sunma zamanı, güvenlik ve ölçeklenebilirlik ile ilgili zorlukların üstesinden gelmesine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Yazılım tanımlı ağ yolculuğunuzda gezinme

Kurumsal uygulamalar daha karmaşık, dinamik, dağıtılmış ve kaynak yoğun hale geliyor. Doğru SDN ortağına sahip misiniz?

Uzmanlarla bağlantı kurun

Jason Lascola

Kıdemli Sertifikalı Mimar ve Kurumsal BT Danışmanı

Charlie Arteaga

IBM Seçkin Mühendisi, Ağlar

Scott Kennedy

Yer ve Tesisler CoC Lideri, Küresel Esneklik Hizmetleri