Genel bakış

Güvenlik ekiplerinin karşılaştığı en temel zorluklardan biri, güvenlik risklerini iş bağlamında açıklamak ve yönetmektir. Niteliksel güvenlik değerlendirmeleri sorunları açığa çıkarabilir ama ya ortaya çıkma olasılığını ya da riskin etkisini ölçmekte başarılı olamaz. Güvenlik riskinin finansal olarak ifade edilmesi, güvenlik riski yönetimini genel iş stratejisine bağlayarak yöneticilerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olabilir.

Güvenlik Riski Ölçümü Videosu

Güvenlik Riski Ölçümü Videosu (02:29)

Avantajlar

Ölçüm analizi için program desteği

%35

Araştırmaya katılan yöneticilerin üçte birinden fazlası, birleşme ve satın almalara dayandırılabilecek bir veri ihlali yaşadı. IBM risk yönetimi hizmetleri kendinizi hazırlamanıza yardımcı olabilir.¹

İş riski profilinin görselleştirmesi

5,8M USD

Milyonlarca dolarlık bu potansiyel finansal kayıp, bir müşteri için hesaplandı ve müşterinin güncel risk profiline yansıtıldı. Finansal ifadeler ve derin analiz kullanarak yöneticilerinizin kuruluşunuza yönelik risklere göre hareket etmesine ve bu risklerin farkına varmasına yardımcı olabiliriz.¹

Düzeltme programlarının yönetimi

%300

Risk düzeltme programlarının yatırım getirisi potansiyeli son derece büyük. IBM risk yönetimi hizmetleri, ölçümü önceliklendirmenize ve karar alma sürecine entegre etmenize yardımcı olabilir.¹

Güvenlik riski yönetimi hizmetleri

Strateji, risk ve uyumluluk hizmetleri

Güvenlik danışmanlarımızla birlikte çalışarak risklerinizi, uyumluluğunuzu ve yönetişiminizi daha iyi yönetin.

Bulut güvenliği hizmetleri

Bulut geçişleri için siber güvenliği başlangıçta dahil etmek amacıyla iş gerekçesi oluşturmaya yardım edin ve güvenlik harcamalarını proaktif olarak optimize edin.

Risk danışmanlığı hizmetleri

Sahtekâlık, israf, kötüye kullanma ve kurumsal uyumluluğu ele almaya yardımcı olmak için kurumsal risk yönetimi sağlayan iş akışları yaratırken uzman desteğinden yararlanın.

Bir risk ölçüm modeli

IBM® Security, bir müşterinin insan kaynakları sisteminde güvenlik açıkları buldu ama müşteri eski sisteminde şifreleme yeteneğini yükseltmek için yatırım yapma konusunda isteksizdi. Ancak, IBM başarılı bir siber saldırının tahmini finansal kaybını ölçtüğünde, yöneticiler bunun etkisini gördü ve karar alma ve kuruluşa yönelik riskleri hafifletme konusunda daha donanımlı hale geldi.

İlgili çözümler

Yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) platformu

Kuruluşların riski ve yasal düzenlemelere uyumlulukla ilgili zorlukları yönetmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) çözümümüz hakkında bilgi edinin.

Veri gizliliği koruması

Veri gizliliğini korumaya yönelik stratejiler geliştirin ve uygulayın.

Veri güvenliği

Birçok ortamdaki kurumsal verileri koruyun, gizliliğe ilişkin yasal düzenlemelerin gereklerini yerine getirin ve operasyonel karmaşıklığı basitleştirin.

Sıfır güven güvenliği

Güvenlik riskini ölçün ve sıfır güven stratejinize yönelik yatırımları önceliklendirin.

Hibrit bulut güvenliği

Hibrit bulut ortamları çapında tehditlere ve risklere ilişkin içgörüler elde edin ve otomasyon sayesinde daha hızlı müdahale edin.