Yatırım getirisi elde etme

Kuruluşlar kimlik erişimi yönetimi programlarına yatırımlarından nasıl getiri elde edebilir? Öğrenmek için IBM uzmanlarıyla web seminerine katılın.

Genel Bakış

Kimlik yönetişimi ve yönetimi (IGA), her karmaşık kuruluş için çok önemli olmasına karşılık bunu doğru uygulamak için teknolojiden daha fazlası gerekiyor. İşletmeler, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçiliği korurken diğer yandan da kaynaklarına erişimi kontrol etmek ve markalarını korumak için, sıkılaşan mevzuat denetimlerine uyma konusunda sürekli zorluk yaşıyorlar. İster bulutta olsun, ister hibrit BT ortamında veya şirket içi ortamda olsun, kuruluş genelinde kullanıcı kimliğinin ve erişiminin yönetimine ilişkin istikrarlı süreçler, iş akışları ve araçlar büyük önem taşıyor.

Avantajlar

Uygulamaları güvenilir bir şekilde hayata geçirin

Devreye almayı hızlandırmak, verilere erişimi iyileştirmek ve yüksek değerli işlevselliği göstermek için güvenilir, yinelenebilir bir devreye alma modeli oluşturun.

Erişim isteğini ve onayını kolaylaştırın

Ekibinizin daha verimli olmasına yardımcı olmak amacıyla otomatik iş akışları sağlayın ve süreçleri hızlandırın.

Periyodik erişim sertifikasyonu yenilemesi başlatın

Etkin bir periyodik erişim inceleme kampanyası hazırlamak ve başlatmak için sistematik bir süreç kullanın.

Rolleri ve görev ayrılığını yönetin

İş ve bilgi güvenliği bilgilerini dengeleyerek karmaşıklık ya da veya güvenlik riskleri yaratmaktan kaçının.

Tahsis ve iyileştirme başlatın

Yönetişim benimseme stratejisi, güvenlik risklerini azaltırken, boşa giden veya uygun olmayan işlemlerden kaynaklanan iş etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Yeni nesil bir yönetişim aracına geçiş için kavramsal bir mimari planı ve yol haritası sağlar.

Gelişmiş entegrasyon, denetim ve istihbarat kullanın

Özel amaçlı raporlama ile güçlü işlem kaydı sayesinde paydaşlara veri ve istihbarat sağlayın. Oluşturulmuş iş süreçleriyle, uçtan uca yönetişimin, daha geniş çapta uygulanmasına, genişletilmiş entegrasyonlarına, özel olarak geliştirilmesine ve işlevselleştirilmesine olanak sağlayın.

Kimlik yönetişimi ve erişim yönetimi

Kimlik ve erişim yönetimi hizmetleri

Kimlik ve erişim yönetimi (IAM), güvenlik ve mevzuata uyumluluk için çok önemlidir.

Güvenlik yönetişimi risk ve uyumluluk hizmetleri

Uzmanlarımızla işbirliği yaparak risklerinizi, uyumluluğunuzu ve yönetişimi daha iyi yönetin.

IGA araçları

IBM Security Verify Governance platformu

Yaşam döngüsü, uyumluluk ve analitik yetenekleri aracılığıyla kullanıcı erişimi ve etkinliklerine ilişkin tahsis, denetim ve raporlama.

Güvenlik erişimi yönetimi platformu

Web, mobil, IoT ve bulut teknolojilerini daha güvenli bir şekilde uygularken kullanıcılarınızın erişimini kolaylaştırın.

IAM iş gücü platformu

SSO (tek oturum açma), MFA (çoklu kimlik doğrulama), parolasız kimlik doğrulama, uyarlanabilir erişim, yaşam döngüsü yönetimi ve kimlik analitiği dahil, her kullanıcı için hizmet olarak kimlik olanağı sağlar.

Commercial International Bank (CIB) kimlik programını modernize ediyor

CIB manuel süreçlerini dijital iş akışlarına dönüştürmek için ciddi bir zaman harcamış olsa da, kullanıcı erişimi ilkelerini yönetmek için hala bir kimlik ve erişim yönetimi programına sahip değildi. IBM Security™ hizmetleriyle çalışan Mısır bankası, IBM Security Identity Governance and Intelligence (IGI) teknolojisini hayata geçirdi ve o iç karartan manuel süreçleri geride bırakarak kullanıcı erişimi yönetimini iyileştirdi. CIB aynı zamanda IGI ile bütünleştirilmiş IBM Security Verify Privilege çözümünü de devreye aldı.

Kaynaklar

Ormana tek başına girmeyin

Kimlik yönetişimi ve yönetimi yolculuğunuzda IBM'i de yanınıza alın.

IGA yolculuğunuza başlıyor musunuz?

Bir kontrol listesinden yararlanarak devreye alma için hazır olup olmadığınızdan emin olun.

Firma, güvenlik ve operasyon verimliliklerini artırıyor

British American Tobacco, kritik kimlik ve erişim yönetimi için IBM ile işbirliği yaptı.

IAM ile ilgili en son gelişmeler

Siber güvenlik alanındaki yüzlerce parlak zihnin içgörülerinin yer aldığı bu blog, dünyanın her yerindeki profesyoneller için yararlı bilgiler sunuyor.

IAM hakkında daha fazla bilgi edinin

Kimlik ve erişim yönetimi, her kurumsal güvenlik programının olmazsa olmaz bileşenidir. Nedenlerini öğrenin.

İlgili çözümler

Kimlik yönetişimi ve yönetimi çözümleri

Kuruluşunuzda erişim ilkelerinin ve yönetişimin tutarlılığını sağlayın.

Kimlik ve erişim yönetimi (IAM)

Her kullanıcı, varlık ve veri etkileşimi için sorunsuz ve güvenli deneyimler sağlayan akıllı, modern kimlik çözümleri.