Genel bakış

İş yükünün hibrit bulut ortamlarına geçişi, saldırı yüzeyini artırarak veri güvenliği ve uyumluluk ile ilgili birçok yeni zorluğa yol açabilir. Güçlü, veri odaklı bir siber güvenlik programı, kurumsal veri ortamınızda yetkisiz erişime, riske maruz kalmaya veya veri hırsızlığına karşı size kapsamlı veri koruması, merkezi görünürlük ve izleme olanağı sağlayabilir.

Avantajlar

Bulut yolculuğunuz boyunca yardım sağlar

Danışmanlık, sistem bütünleştirme ve yönetilen güvenlik hizmetleri, kritik verilerin şirket içinde veya bir hibrit bulutta korunmasına yardımcı olur.

Verileri korur ve veri güvenliği risklerini azaltır

Sürekli keşif, veri sınıflandırma ve temellendirme, erişim ilkesi denetimi ve süregelen güvenlik açığı izlemesi.

Denetim ve uyumluluk iş akışlarını basitleştirir

Bulut ortamları genelindeki merkezi görünürlük ve sürekli tehdit izleme, denetimlere ve raporlamaya karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

Sınırlı kaynakların zamanını en iyi şekilde kullanır

Güvenlik personelinin işe alımını ve eğitimlerini IBM® veri güvenliği uzmanlarına devrederek güçlü ve uygun maliyetli bir veri güvenliği yol haritası oluşturur.

Veri güvenliği hizmetleri yetenekleri

  • Veri güvenliği stratejisi: Kişi, süreç ve teknoloji genelinde olgunluğu geliştirir
  • Veri keşfi: En kritik veri varlıklarınızı, kimlerin erişimi olduğunu ve nasıl korunduklarını öğrenir
  • Veri kaybı önleme: Kazayla oluşan veri kaybını önlemek için ilke ihlallerini tespit eder, önler ve bu ihlallere yaptırım uygular
  • Veri güvenliği yönetişimi: Süreçler, metrikler ve sürekli sabit-durumlu veri keşfi ve sınıflandırması uygular
  • Veritabanı güvenliği izleme: Hibrit bulut ortamlarında veri koruma ve uyumluluk ilkelerinin uygulanmasına yardımcı olur

İlgili veri koruma hizmetleri

Tamamen benzer yapılı şifreleme hizmetleri

Hassas verilerinizin, bulut ya da üçüncü taraf ortamlarında analiz edilirken şifrelenmiş olarak kalmasını sağlayın.

Uygulama güvenliği hizmetleri

Geliştirme yaşam döngünün güvenliğini sağlayarak ve DevSecOps uygulamalarınızı dönüştürerek kurumsal uygulama güvenliği programınızı analiz edin ve olgunlaştırın.

Kimlik ve erişim yönetimi hizmetleri

Kritik verileri koruyan ve kullanıcıların işlerini etkin bir şekilde yapmalarına yardımcı olan, sonuca dayalı, tasarım odaklı bir IAM stratejisi geliştirin.

Yönetilen güvenlik hizmetleri

Ekibiniz stratejik güvenlik önceliklerine odaklanırken, gelişmiş tehditlere, risklere ve uyumluluk gereksinimlerine yönelik 7X24 izleme, yönetim ve müdahale olanağından faydalanın.

Bulut güvenliği hizmetleri

IBM Security hibrit bulut uzmanlarının yardımıyla, uygulamaları bulut ortamına taşırken güvenliği, görünürlüğü ve denetimi sürdürün.

Veritabanı etkinliği izleme hizmetleri

Hibrit bulut ortamları genelinde veri koruması ve uyumluluk ilkelerini izleyin, tespit edin ve uygulayın.

Kaynaklar

Veri güvenliğinde son çıkan yenilikler

CCPA ve GDPR gibi düzenlemelere uymaktan, şifreleme yoluyla varlıkların korunmasına kadar, veri koruması ve gizliliği ile ilgili son çıkan yenilikler hakkında bilgi edinin.

Uygulama güvenliğinde son gelişmeler

Bulut geçişi ve mobil uygulama güvenliği gibi kapsamlı konuların yanı sıra uygulama güvenliğinin temelleri ile ilgili içgörüleri keşfedin.

Bulut güvenliği hakkında en son haberler

Dijital dönüşümünüzün güvenliği öncelikli tutmasına yardımcı olmak için bulut verilerinin korunması, konteyner güvenliği ve daha fazlası hakkında bilgi edinin.