Gözetiminiz altındaki verilerin gizliliğini koruyun

Kuruluşunuz kişisel verileri topluyor, analiz ediyor ya da paylaşıyorsa, bu verileri riski atan veri gizliliği zorluklarıyla karşı karşıyasınız demektir. Kişisel verileri toplama ve kullanma konusunda bilinçliliğin yükselmesi, resmi düzenlemeler veya yeni güvenlik tehditlerinin artmasıyla birlikte, birçok şirket, yaşam çevrimi boyunca kişisel bilgileri başarıyla yönetmenin yollarını aramaktadır. Gizlilik bir marka sorunudur ve markanızı korumanız gerekir. Giderek artan sayıdaki, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi küresel veri gizliliği yasalarına uymak için hazır değilseniz, şirketinizi önemli iş risklerine maruz bırakıyor olabilirsiniz.

İlgili riskleri azaltıp küresel gizlilik hedeflerini karşılayabilmeniz için IBM® Data Privacy Services, kuruluşunuzun verileri toplamasını ve yönetmesini sağlayan ilkeler oluşturmanıza yardımcı olabilir.

IBM Data Privacy Services

IBM, Bütünsel Gizlilik Yönetimi Çerçevesi ile strateji düzeyinden veri düzeyine kadar gizliliği anlamanıza, analiz etmenize, yönetmenize ve kontrol etmenize yardımcı olur.

Gizlilik Ofisi

Riskin yönetilmesine yardımcı olmak için kritik ve merkezileştirilmiş bir işlev oluşturun

Değerlendirmeler ve eksiklik giderme

GDPR ve diğer yönetmeliklere hazır olup olmadığınızı ölçün

Strateji ve planlar

Gizlilik ofisi için stratejiler ve standartlar geliştirin

Veri haritaları ve akış grafikleri

Kişisel verilerin kuruluş içinde ve dışında nasıl hareket ettiğini görün

Satıcı firma yönetimi

Üçüncü taraflarla ilgili riskleri ve yükümlülükleri yönetin

Denetim desteği

IBM uzmanları, denetimlere hazırlanmanıza yardımcı olur

Çözümümüzün sağladığı yetenekler

Şemsiye simgesi

Koruma

Marka imajı, itibar ve müşteri güvenini koruyun

Dosya simgesi

Uyumluluk

Karmaşık yerel, ulusal ve küresel düzenlemeler ve gereksinimlerle uyumluluk sağlayın

Saat simgesi

Rehberlik

Daha iyi bir yönetim için gizlilik ilkeleri, bildirimler ve işletim yordamlarına rehberlik edin

Düzenleme simgesi

Düzenleme

İş kolları, güvenlik, İK, hukuk, BT ve yönetim birimlerini aynı hizaya sokarak düzenleyin

Sorunları anlayın

IBM Data Privacy Services

İşletmenizdeki korunan veriler ve gizlilik risklerini azaltma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Küresel yönetmeliklerde gezinme

Küresel veri koruması ve siber güvenlik mevzuatıyla mı ilgileniyorsunuz?

GDPR'ye giden yolun açılması

Mayıs 2018 son tarihine yetişmek için çalışmalarınızı hızlandırın ve bu önemli ve zorlu veri gizliliği safhasını aşın.

Seçenekleri anlayın

Forrester Wave

Araştırmacıların "Bilgi Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri 2016" başlıklı yeni raporu, IBM'i bir lider olarak konumluyor

Veri gizliliği programı geliştirme konusunda dikkat edilecek noktalar

Bir gizlilik uyum programı geliştirmeye ilişkin temel dinamikleri öğrenin