Genel bakış

Kuruluşunuzun hassas verilerine erişildiğinde, bu veriler saklandığında ve hibrit ve çoklu bulut ortamlarında iletildiğinde, veriler, güvenliğinin sağlanması için olağanüstü düzeyde korumaya ihtiyaç duyar. Şifreleme hizmetleri; şifreleme çevikliği, Kuantum güvenliği ve güçlü yönetişim ve risk politikaları sağlamaya yardımcı olmak için teknolojileri, danışmanlığı, sistem bütünleştirmesini ve yönetilen güvenlik hizmetlerini birleştiriyor.

Avantajlar

Veri bütünlüğünü ve gizliliğini korur

Güvenilmeyen taraflar arasında dijital imzalama ve veri paylaşımı için uzmanlık ve teknikler sağlar. Tamamen homomorf şifreleme, sıfır-bilgi kanıtları, tokenizasyon, Kuantum-güvenli şifreleme algoritmaları ve daha fazlası sayesinde, şifrelenmiş veriler üzerinde arama ve hesaplama yapmayı sağlar.

Şifreleme stratejisi ve çevikliği oluşturur

Çoklu bulut şifreleme ve anahtar yönetimi, otomatikleştirilmiş anahtar ve sertifika yaşam döngüsü yönetimi için bir strateji oluşturur ve ardından, daha gelişmiş şifreleme teknolojilerine uzanır. Devreye alınan şifrelemeye ilişkin genel bakışı sürdürerek gerektiğinde değiştirmeye veya kullanımdan kaldırmaya hazır olabilirsiniz.

Şifrelemeyi DevOps ile bütünleştirir

DevOps ekiplerinin, güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve en iyi DevSecOps pratikleri için güvenli kodlama pratiklerini takip eden şifreleme kitaplıklarını seçmesini sağlar.

Şifreleme hizmetlerine genel bakış

Şifreleme hizmetleri, bir dizi temel olanağı kapsar:

  • Kuantum risk değerlendirmesi: Kuantum güvenli şifreleme çözümlerine geçiş yaparken etkiyi anlayın
  • Bulut anahtarı yönetimi: Hibrit ve çoklu bulut devreye alımlarında şifreleme politikalarını, prosedürlerini ve yönetişimi değerlendirin
  • Sertifika yaşam döngüsü otomasyonu: Tüm platformlarda açık anahtar altyapıları oluşturun ve bunları genişletin
  • Yönetilen şifreleme hizmetleri: Hibrit, çoklu bulut ortamlarında veri şifrelemesini ve anahtar yönetimini merkezileştirin

İlgili hizmetler

Homomorf şifreleme hizmetleri

Test etmeniz gereken uygulama sayısı kolayca yüzlere ulaşabilir. Önce hangisine odaklanacağınızı anlayabilmeniz için en yüksek riskli uygulama kusurlarınızı bulun ve önceliklendirin.

Veri güvenliği hizmetleri

İç ve dış tehditlere karşı en hassas kurumsal verilerinizi ve uygulamalarınızı keşfedin, tanımlayın ve koruyun.

Uygulama güvenliği hizmetleri

DevOps'u DevSecOps'a dönüştürerek, uygulamaları güvenli bir şekilde oluşturun, devreye alın ve yineleyin.

En iyi uygulamalar

Çoklu bulut dünyasında veri şifreleme, anahtar yönetimi ve şifreleme hizmetlerini yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kaynaklar

Şifreleme çevikliği ve kuantum riski

Kuruluşunuzu, kuantum-güvenli şifrelemeye hazırlamak için atabileceğiniz temel adımları öğrenmek üzere IBM güvenlik uzmanlarına katılın.

Hassas verilerin değerini, şifre çözmeden ortaya çıkarma

Tamamen homomorf şifrelemenin, gizlilik ve uyumluluk kontrollerini sürdürürken, hassas verilerinizin değerini nasıl ortaya çıkarabileceğini öğrenin.

Kuruluşunuzun, şifreleme hizmetlerinden yararlanmasını nasıl sağlarsınız?

Kurumsal ölçekte şifrelemeyi devreye almak zorlu olabilir. Bu tür zorlukların üstesinden gelmek için kuruluşların, doğru becerileri teknolojiyle birleştiren bir şifreleme stratejisine ihtiyacı vardır.

İlgili çözümler

Veri güvenliği ve koruma çözümleri

Hibrit bulut ortamlarındaki kurumsal verilerinizi koruyun, gizliliğe ilişkin yasal düzenlemelerin gereklerini yerine getirin ve operasyonel karmaşıklığı basitleştirin.

Bulut güvenliği çözümleri

Güvenliği, bulut yolculuğunuzun her aşamasıyla bütünleştirerek hibrite ve çoklu buluta güvenle geçin.

Veri gizliliği çözümleri

Veri gizliliğine ilişkin yasal düzenlemelere uymak için verilerinizi hazırlayın ve koruyun.