İş operasyonlarını sınırlandırmadan web ve mobil uygulama koruması elde edin.

Günümüzün bağlantılı iş ortamında başarılı olmak için uygulamalarınızın ve çalışanlarınızın Internet erişimine ihtiyacı vardır. Bu erişim her geçen gün kişisel veriler ve işletme verileri için saldırganların çok daha ilgisini çeken mobil aygıtlar üzerinden sağlanıyor.

IBM® Application Security Services, güncel ve gelecekteki web kullanımı gereksinimlerini değerlendirmenize yardımcı olur. Günümüzün en kötü tehditlerini ele almanız için gereken, katmanlı güvenlik korumasını da sağlar. İşletmeler ve kullanıcılar da parolalarla temel güvenlik uygulamalarını, ağ segmentasyonunu ve üst düzey güvenliğe sahip yazılım geliştirmesini uygulayarak kendilerini koruyabilir.

Çözümümüzün sunduğu yetenekler

Aygıtı koruyun

Mobil aygıt yönetimi ve kurumsal mobilite yönetimi çözümleri gibi teknolojileri kullanın

Uygulamayı koruyun

Kapsayıcı ve kum havuzu kullanımıyla ve uygulama düzeyinde güvenlikle kişisel verileri ve çalışanların verilerini ayırın

İşlemi koruyun

İşlemlerin root yetkisi sağlanmış ve güvenlik kısıtlamaları kaldırılmış aygıtlardan, dolandırıcılardan ve kötü amaçlı mobil yazılımlardan korunabilmesini sağlayın

Uygulama güvenliği hizmetlerimizin sundukları

Uygulama güvenliği değerlendirmesi

Uygulama güvenliği açıklarınızı değerlendirerek veri ve ağ güvenliğini geliştirmeye yardımcı olun

Uygulama güvenliği bulut hizmetleri

Uygulama testi hizmetlerinin değişen gereksinimlerinize nasıl uyduğunu keşfedin

Uygulama kaynak kodu güvenlik değerlendirmesi

Geliştirme aşamasında uygulama güvenliğindeki boşlukları daha erken belirleyerek maliyetlerin ve risklerin azaltılmasına yardımcı olun

Barındırılan uygulama güvenliği yönetimi

Bulut tabanlı bir çözümle mobil ve web uygulamalarınıza yönelik güvenlik risklerini azaltmaya yardımcı olun

Akıllı ve yerleşik aygıt güvenliği

Güvenlik yönünden daha zengin, güvenilir bağlantılı aygıtlar oluşturun

Sorunları anlayın

2018 IBM X-Force Tehdit Endeksi

Mevcut tehdit ortamını daha iyi anlayın.

2017 Veri İhlali Maliyeti Araştırması

Veri ihlaliyle nasıl başa çıkabilirsiniz? Değerlendirin. Müdahale edin. Önleyin.

Seçenekleri anlayın

Güvenlik operasyonları merkezi oluşturma

İşletmenizi tehditlerden daha iyi korumak için güvenlik istihbaratının nasıl optimize edileceğine ilişkin bilgi edinin

Gerçekten işleyen güvenlik olayı müdahale planı

Güvenlik kuruluşlarının, bilgisayar güvenliği olay müdahale planlarıyla ilgili olarak yaptıkları en önemli 10 hata