Tehditlerin engellenmesi

Hem kamuya hem de özel teşebbüse yönelik tehditlerin sayısı ve sıklığı giderek artarken, aynı zamanda bu tehditler giderek daha sofistike hale geliyor. Kuruluşlar, bu tehditleri engellemek için hem dahili hem de harici kaynaklardan elde edilen çok yüksek miktarda ve farklı türlerde verilerle karşı karşıya bulunuyor. Artan tehditlere ayak uydurmak için bu verileri gerekli hız ve ölçekle almakta, birleştirmekte ve analiz etmekte zorlanıyorlar. IBM® i2®, analistleri gelişmiş fiziksel ve siber tehditleri saptamak, sekteye uğratmak ve yenmek için gereksinim duydukları gelişmiş analitik ve istihbarat analizi yetenekleri ile donatıyor.

En kritik görevler için ona güveniliyor. Sizinki hangisi?

Ulusal güvenlik ve savunma

Eyleme dönüştürülebilir istihbarat elde edin ve verileri görev açısından kritik hızla karara dönüştürün.

Yasa uygulama

Suçu engellemek için gizli kalmış bağlantıları açığa çıkarın ve eyleme dönüştürülebilir istihbarat elde edin.

Dolandırıcılık ve finansal suçlar

Kuruluş çapındaki dolandırıcılığı ve finansal suçları saptamak için karmaşık soruşturmaların üstesinden gelin.

Siber tehdit avcılığı

Tehditleri daha hızlı bulun, sistemde kalma süresini kısaltın ve siber saldırıların maliyetini ve etkilerini azaltın.

IBM i2 çözümleri size güç sağlar

Alın

Alın

Sorgulanmak üzere giderek genişleyen bir havuz sağlamak için açık kaynaklı istihbarat ve karanlık ağ verileri dahil olmak üzere dahili ve harici kaynaklardan yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri alın.

Birleştirin

Birleştirin

Analistlere daha fazla durum farkındalığı sağlamak için gelişmiş analitiği sofistike coğrafi, görsel, zamansal ve sosyal analiz yetenekleriyle birleştirin.

Analiz edin

Analiz edin

Kendinize güvenerek karar almak ve kendinize güvenerek harekete geçmek için çok yüksek miktardaki ve farklı türlerdeki verileri gerçek zamanlıya yakın bir biçimde eyleme dönüştürülebilir istihbarat haline getirin.

IBM i2 çözümleri

IBM i2 Enterprise Insight Analysis

Zamanında karar almayı desteklemek için farklı türlerdeki verileri kapsamlı ve eyleme dönüştürülebilir istihbarat haline getirin.

IBM i2 Analyst’s Notebook

Verilerde gizli kalmış olan bağlantıları ve örüntüleri hızla açığa çıkarabilmeleri için analistleri çok boyutlu görsel analiz yetenekleri ile donatın.

IBM i2 Analyst’s Notebook Premium

Veri depolamayı, analiz araçlarını, görselleştirme ve dağıtma yeteneklerini bir görsel analiz ortamında birleştirir.

IBM i2 kaynakları

i2'yi iş başında deneyin

Aktif bir soruşturmaya dahil olun ve tehditlerle mücadele etmek için i2'yi nasıl kullanabileceğinizi görün. Üstesinden geleceğiniz zorluğu seçin ve bir kurumsal vergi kaçırma olayını ya da terör saldırısını soruşturun.

IBM, yılın ordu dostu işvereni seçildi

IBM, gazilerin istihbarat analizi için IBM i2 Analyst’s Notebook kullanımı konusunda eğitilmesi dahil olmak üzere ordu mensuplarımızın istihdam edilmesine ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çabaları nedeniyle ödüllendirildi.

Gelişmiş fiziksel ve siber tehditleri saptayın, sekteye uğratın ve alt edin

Gizli bağlantıları açığa çıkarın, eyleme dönüştürülebilir istihbarat elde edin ve verilerin kararlara dönüştürülmesini hızlandırın.