Genel bakış

Günümüzün hibrit BT ortamları kuruluş genelinde tutarlı kimlik yönetişimi ve yönetimi (IGA) ilkelerinin hayata geçirilmesini zor hale getirebilir. IBM'in IGA çözümleri, şirket içinde ve hibrit bulut ortamlarında riske duyarlı, genişletilebilir IAM yönetişimi sağlar.

Avantajlar

Hibrit gerçekliğini destekleyin

Hibrit çözümler simgesi

Şirket içi ve çoklu bulut ortamlarında kimlikleri etkin bir şekilde yönetmek için hibrit kimlik yönetişimi ve yönetimine olanak sağlayın.

Risk farkındalığını artırın

Risk farkındalığı simgesi

Kimlik analitiği sayesinde risk farkındalığı yüksek bir kimlik ve erişim yönetimi ortamı oluşturun ve yanıt verebilirliği artırın.

Sinerjik değer sağlayın

Sinerji simgesi

Kapsamlı bir güvenlik entegrasyonları ekosistemi ile genişletilebilirlik elde edin.

Kimlik yönetişimi yazılımları

Her kullanıcı için IDaaS

IBM Security™ Verify platformu geliştiriciler için yönlendirilen deneyimlerin yanı sıra risk tabanlı kimlik doğrulama ve uyarlanabilir erişim kararları için derin, yapay zeka destekli bağlam sağlar. Kapsamlı bulut kimlik yönetimi ve erişimi yetenekleri arasında kullanıcı yönetimi, erişimi yeniden doğrulama kampanyaları ve kimlik analitiği yer alır.

Akıllı kimlik yönetişimi

Erişimin nasıl kullanıldığına ilişkin görünürlüğü artırın, risk tabanlı içgörülerle uyumluluk işlemlerini önceliklendirin ve eyleme dönüştürülebilir istihbaratla kararları destekleyin. IBM Security Verify Governance, risk modellemesi için iş eylemine dayalı bir yaklaşım sağlayarak denetçiler ve risk uyumluluğu yöneticileri için hayatı kolaylaştırır.

Kimlik yönetişimi ve yönetim hizmetleri

Kaynaklar

Kimlik yönetişimi ve istihbaratı

Risk modellemesine iş eylemine dayalı bir yaklaşımı temel alan, eksiksiz, kurumsal düzeyde kimlik yönetişimi ve yönetimi yeteneklerine sahip olun.

IBM Security Topluluğu

15.000'den fazla üyeye sahip bu siber güvenlik kullanıcı topluluğunda bilgi edinin, iletişim ağı kurun ve paylaşımda bulunun.

Güvenlik eğitimi akademisi

Güvenlik tehditlerine karşı önceden hazırlıklı olun. Çeşitli güvenlik konularını ele alan güçlü bir kurs kataloğu.

Kimlik analitiği

IBM Security Verify tarafından sağlanan kimlik analitiği, kimlik ve erişim yönetimi programınıza risk farkındalığına sahip, eyleme geçirilebilir istihbarat sağlar.

Görev ayrılığı ihlallerine eyleme dayalı yaklaşım

Yönetimi zor, role dayalı karşılaştırmalar yerine, görev ayrılığı ilkelerine eyleme dayalı bir yaklaşım, iş kullanıcısına riskleri göstermek için açık ve hızlı bir yol sağlar.

Kimlik ve erişim yönetimi neden önemli?

Kimlik ve erişim yönetiminin, her kurumsal güvenlik programı için neden kritik bir bileşen olduğunu öğrenin.

Sonraki adımlar