IBM z/OS Workload Interaction Navigator'ın ekran görüntüsü

z/OS iş yüklerinde karşılıklı bağımlılıklara ilişkin görünürlük elde edin

IBM Z, bulut yolculuğunun tamamlayıcı bir parçası olmaya devam ederken, sorunların kaynağının bulunması giderek karmaşık bir hal alır.

IBM z/OS Workload Interaction Navigator, IBM z/OS Workload Interaction Correlator altyapısındaki verileri tüketerek ve yorumlayarak bu zorluğu ele alırken, bu verilere tek bir arabirim sağlar. Oluşturulan veriler standart hale getirilerek ve kısa zaman aralıklarında senkronize edilerek, IBM z/OS Workload Interaction Navigator'ın iş yüklerini kolaylıkla görselleştirmesine olanak sağlanır. Bu veri görselleştirme ve analizi yoluyla, performans tabanlı olağandışı davranışlar algılanabilir.

Avantajlar

Daha iyi görünürlük

Görselleştirilmiş iş yükleri, problemlerin ve operasyon sorunlarının temel nedenini daha hızlı ve kolay bir şekilde tanımlamanızı sağlar.

Anomali saptama

Zamansal olarak sıralanan kısa aralık özet verileri, analitiğinizin aralıklı etkinlikler için taban çizgileri oluşturmasına olanak sağlar.

İyileştirilmiş iş yükü kullanılabilirliği

Ortama yönelik değişikliklerin istenen etkiye sahip olduğunu doğrulayarak, yüksek iş yükü kullanılabilirliğini sürdürme ve DevOps yaklaşımlarını benimseme gereksinimlerini dengeleyin.

IBM z/OS Workload Interaction Navigator'ın temel özellikleri

  • IBM z/OS Workload Interaction Correlator verilerini yorumlayın
  • İş yüklerinde karşılıklı bağımlılıklara ve etkileşimlere ilişkin görünürlük elde edin
  • Olağandışı davranışı dinamik olarak tanıyın
  • Ortamdaki değişiklikleri doğrulayın