IBM Z Virtual Test Platform'un temel özellikleri

Uygulama Entegrasyon Testlerini öne alın

IBM Z geliştiricileriniz, hedef ortamlarda devreye alınan yapıtlara gerek olmadan, çevrimiçi işlemlerin ve toplu iş programlarının test sürecini otomatikleştirip geliştirme yaşam döngüsünün erken aşamalarına alabilirler (shift left).

Testinizi orijinal ara katman yazılımına ihtiyaç duymadan yürütün

İlişkili test senaryolarına bakın

Testinizi orijinal ara katman yazılımına veya verilerine ihtiyaç durmadan yürütün. Bir test kaydedildikten sonra bu testi, orijinal ara katman yazılımlarına (CICS, Db2 gibi) veya verilerine ihtiyaç olmadan yürütebilirsiniz. Testler x86 sunucusu üzerinde çalışan bir Z Development and Test (ZD&T) sisteminde de yürütülebilir.

Kopya defteri değişikliklerinden sonra güvenle yeniden oluşturun

Geliştirme ekipleri, Z Virtual Test Platform işlem testlerini otomatik oluşturma sürecinin bir parçası haline getirerek, kopya defteri değişikliklerinden sonra bir yeniden oluşturmanın doğru olduğundan emin olabilirler.

Test uzmanları, derleyici güncellemeleri, Automatic Binary Optimizer (ABO) veya Software Configuration Management (SCM) araç geçişlerinden sonra, kaydedilen yürütmeyi regresyon testi stratejisinin bir parçası olarak kullanabilirler.

Sürekli test yapmayı otomatik ve olanaklı hale getirin

Testlerinizi bir Software Configuration Management (SCM) aracına veya yapıt havuzu sistemine kaydedin ve testleri bir CI/CD (sürekli entegrasyon/sürekli teslim) işlem hattına dahil edin.

Tam stubbing

Çeşitli altsistem çağrılarını ve programlar arası çağrıları kaydedin, kesin ve bunlar için "stub" yaratın.

Çeviklik ve esneklik kazanın

IBM'in esnek ödeme planları, altyapı yatırımlarının iş yükü ihtiyaçlarına göre ayarlanmasına yardımcı olur.