Raporlamayı ve kapasite planlamasını destekleyen temel özellikler

Otomatikleştirilmiş veri toplama

IBM Z Performance and Capacity Analytics, kayıt her bir LPAR üzerinde kullanılabilir hale gelir gelmez SMF verilerini seçmeli olarak yakalar ve bu verileri işlenmek üzere bir merkeze aktarır, böylece sorunları hızlı bulmanıza ve çözmenize ve işinizle ilgili hizmet seviyesi taahhütlerini karşılamak için kaynak tüketiminizi dengelemenize olanak tanır.

Temel performans metriklerinin sürekli düzenlenmesi

Temel Performans Metrikleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Sürekli veri düzenlemesi, bilgi ve analitiğe erişiminizin zamanlamasını iyileştirir; böylece, veri düzenlemeden kaynaklanan genel işleme giderinin etkisini azaltırken, sistem kullanılabilirliğini daha iyi yönetebilir ve veri toplamadan sonraki birkaç dakika ve saat sonra performans ve kapasite anormallikleri hakkında elde ettiğiniz daha hızlı içgörülerle sorunları çözebilirsiniz.

Kullanıma hazır yenilikçi gösterge panoları

Performans analistlerinden BT operasyonları yönetimi ve kapasite planlamacılarına kadar çok sayıda kullanıcı gereksinimi için kullanımı kolay içgörüler sunmak üzere, Cognos Analytics de dahil olmak üzere çeşitli raporlama platformlarında kapsamlı bir dizi gösterge panosu sağlanır. Düzenlenen veriler ayrıca, doğrudan Splunk veya Elastic Stack gibi tercih edilen bir platform dışı analitik platformuna ya da IBM Z Common Data Provider kullanılarak aktarılabilir; böylece, IBM Z verileri kurumsal çaptaki platformlarda görünür hale gelir ve analiz edilebilir.

Gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını öngörmek için tahmin yetenekleri

Yerleşik Forecaster işlevi, BT stratejik planlama sürecinizde ek kaynakların ne zaman gerekeceğine karar vermek için geçmiş veri kullanımı eğilimlerinizden (var olan kapasiteye göre belirlenen) yararlanmanıza olanak sağlar.

Genişletilebilir veri çerçevesi

Ürünlerle sağlanan kaynakları tamamlamak ve genişletmek için topladığınız verilere yeni veri kaynakları eklenebilir. İş yüklerine uygulama düzeyinde bağlam sağlamak için topladığınız verilere ek açıklama koymak dahil olmak üzere, veri toplama olanağını belirli gereksinimlerinize uygun şekilde yapılandırabilirsiniz.

R4HA ve Tailored Fit Pricing için gelişmiş raporlama

Tailored Fit Pricing hakkında bilgi edinin

IBM Z'de yazılım lisanslama için izlediğiniz fiyatlandırma modeli ne olursa olsun, sürekli 4 saatlik ortalama ya da kurumsal tüketim modellerine katkıda bulunan ürünleri ve iş yüklerini tanımlamada performansa ve maliyet yönetimine yardımcı olmak üzere geliştirilmiş raporlama sağlanır.

Analizi optimize etmek için Db2 Analytics Accelerator'ı entegre edin

Verileri doğrudan IBM Db2 Analytics Accelerator'da (IDAA) depolayarak daha düşük performans maliyetiyle içgörü sağlamak için IBM Db2 Analytics Accelerator olanağından yararlanın. Böylece, Db2 for z/OS üzerindeki veri depolaması azalır ve yüksek hızlı sorgu performansından yararlanılarak CPU çalışması z/OS'den IBM Db2 Analytics Accelerator aracına taşınır.

Doğru büyütme kararı planlaması için "Olasılık" analizi

CEC ve LPAR kapasitesinin, fiziksel işlemci sayısı artırıldığında ya da bir işlemci modeli büyütüldüğünde nasıl değiştiğini öğrenin. Tek bir LPAR düzeyinin yanı sıra genel sistem düzeyinde de ne kadar ek kapasitenin kullanılabilir olacağını göstererek yeni işlemcilere yükseltmenin etkisini ortaya koymada yardımcı olur.

Olasılıkları finanse ediyoruz

IBM yazılım, hizmet, sistem ve çözümlerine ilişkin esnek ödeme seçenekleri ve rekabetçi ücretlerle satın alma gücünüzü maksimum düzeye çıkarın.