IBM Z kaynaklarınızı ölçme ve optimize etme yollarını keşfedin

IBM® Z® Performance and Capacity Analytics, BT Operasyonları Yöneticileri, Performans Uzmanları ve Kapasite Planlamacılarının, altyapı ve uygulama performansları hakkında bilinçli kararlar alması için içgörüler sunar.

Kurumsal düzeydeki BT kullanım bilgileri, IBM Z ve diğer platformlarda SMF ve diğer yapısal veri kaynaklarından yararlanılarak, hızlı ve verimli bir şekilde eyleme dönüştürülebilir raporlar halinde düzenlenir. Tahmin ve modelleme işlevleri, hem günümüzde hem de gelecekte, işin sürdürülmesine ve beklenen hizmet seviyelerinin karşılanmasına ilişkin kaynakların sağlanmasına katkıda bulunur.

Avantajlar

İçgörülere daha hızlı erişim

zIIP'ye uygun işleme ile gerçek zamanlıya yakın veri toplama ve düzenleme, genel giderleri düşürebilir ve sistem kaynağının kullanılabilirliğini sağlamak için SMF kayıt oluşturma işleminden birkaç dakika sonra analiz ve içgörüler elde edebilir.

Modern görselleştirme

Cognos Analytics'te sağlanan ve çıktıları doğrudan Splunk ya da Elastic Stack'e sağlayan, temel performans metriklerine ve kapasite planlamasına ilişkin yenilikçi gösterge panoları.

Gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını tahmin edin

Yeni işlemcilerle büyütmenin etkisini görselleştirmek de dahil olmak üzere, gelecekteki kaynak gereksinimlerini geçerli kapasite ve büyüme eğilimlerine dayalı olarak öngörmek için yerleşik tahmin yeteneklerini kullanın.

Tailored Fit Pricing yönetimi

z/OS üzerinde esnek yazılım fiyatlandırmasını desteklemek, uygulama ve ortam optimizasyonuna ilişkin fırsatları belirlemek için MSU tüketimini ölçün ve tahmin edin.

Verileri platformun yakınında tutun

Verileri platform üzerinde tutan uçtan uca toplama ve düzenleme işlemini kullanarak, değerli IBM Z verilerinizi kontrolünüz altında tutun.

Raporlamayı ve kapasite planlamasını destekleyen temel özellikler

  • Otomatikleştirilmiş veri toplama
  • Temel performans metriklerinin sürekli düzenlenmesi
  • Kullanıma hazır yenilikçi gösterge panoları
  • Gelecekteki kaynak ihtiyaçlarını öngörmek için tahmin yetenekleri
  • Genişletilebilir veri çerçevesi
  • R4HA ve Tailored Fit Pricing için gelişmiş raporlama
  • Analizi optimize etmek için Db2 Analytics Accelerator'ı entegre edin
  • Doğru büyütme kararı planlaması için "Olasılık" analizi