IBM Wazi Developer'ın temel özellikleri

Kendi IDE'nizi getirme desteği

Bir IDE İstemcisi seçin

IBM Wazi Developer; Microsoft® VS Code™, Eclipse® ya da Red Hat® CodeReady Workspaces gibi popüler bir dizi entegre geliştirme ortamında düzenleme, oluşturma ve hata ayıklamayı içeren temel geliştirici yetenekleri sunar.

Red Hat OpenShift üzerinde kişisel z/OS kum havuzu ortamı

Kum havuzu oluşturun ve yönetin

Red Hat OpenShift platformu üzerinde çalıştırılmak üzere optimize edilmiş bir kişisel, konteynerli geliştirme ve test ortamına ve aynı zamanda kum havuzunu güncel tutmak için oluşturma nesnelerini eşitleyen tahsis araçlarına sahip olun.

COBOL, REXX, PL/I ve Assembler için modern düzenleme deneyimi

Kod tamamlama, kod parçacıkları, gerçek zamanlı sözdizimi denetimi, kopya defterinde gezinme, ana hat görünümü ve yeniden düzenleme gibi modern düzenleyici özelliklerine ve ayrıca JCL düzenleme için sözdizimi vurgulama özelliğine sahip olun.

IBM Debug for z/OS ile entegre hata ayıklayıcı

Kullanım senaryolarına bakın

IBM Debug for z/OS ürününü kullanarak VS Code, Eclipse veya Red Hat CodeReady Workspaces içinde kesme noktaları ve değişkenlerle çalışın, kodda adım adım ilerleyin, COBOL ve PL/I programları için kayıt defterleri ve değişkenler üzerinde değişiklik yapın.

IBM Dependency Based Build ile akıllı oluşturma yeteneği

Kullanım senaryolarına bakın

IBM Dependency Based Build ile sunulan akıllı oluşturma özelliği, modern bir komut dosyası diliyle otomatikleştirmeye olanak tanır ve ana bilgisayar oluşturma sürecinde dosyaların (kaynak ve bağımlılıkların) güncel tutulmasını sağlar.

Uygulama bileşenlerinin ve bunların ilişkilerinin grafiksel, web tabanlı keşfi ve analizi

Wazi Analyze ile değişikliklerin etkisini anlayın

COBOL uygulama yapay nesnesi bağımlılıklarının grafik olarak görselleştirilmesini destekler. Bu, analiz edilecek nesneleri seçmek üzere bir uygulama nesnesi arama özelliğini, uygulamanın program çağırma yapısının grafik ya da tablo görünümünü ve uygulamadaki programlar ile kopya defterleri arasındaki ilişkilerin bir görünümünü içerir.

Standart, kurumsal çapta bir CI/CD geliştirme hattı ile entegrasyon

Jenkins ile bir CI/CD geliştirme hattı oluşturun

Platformlar çapındaki modern araçlar ve standart süreçlerle geliştirme hattı teslimini otomatikleştirin.