IBM Wazi for Red Hat CodeReady Workspaces'in önemli özellikleri

Temel z/OS geliştirici yetenekleri

Wazi Workspaces, Microsoft® VS Code™ veya Eclipse® gibi çeşitli popüler entegre geliştirme ortamları çapında düzenleme, oluşturma ve hata ayıklama dahil olmak üzere temel geliştirici yetenekleri sunar.

IBM z/OS Debugger ile modern hata ayıklama

IBM z/OS Debugger aracını kullanarak, VS Code veya Eclipse kapsamında kesme noktalarıyla ve değişkenlerle çalışın, kodda gezinin ve COBOL ile PL/I programları için kayıt defterlerini ve değişkenleri değiştirin.

COBOL, PL/I ve Assembler için modern düzenleme deneyimi

Kod tamamlama, kod parçacıkları, gerçek zamanlı sözdizimi kontrolü, kopya defterinde gezinme, anahat görünümü ve yeniden düzenleme gibi modern düzenleyici özelliklerine ve ayrıca JCL düzenleme için sözdizimi vurgulama özelliğine sahip olun.

Modern iş akışları

Git gibi modern tedarik zinciri yönetimi araçlarıyla entegrasyon aracılığıyla tanıdık ve hızlı oluşturmaya ve devreye almaya olanak sağlayın. Geliştiriciler ayrıca, IBM Dependency Based Build tarafından sağlanan Intelligent Build özelliğini kullanarak, tedarik zinciri yönetimi aracı olarak Git'in herhangi bir sürümü ile uygulamalarını yerel olarak oluşturabilirler. Entegre hata ayıklama, IBM z/OS Debugger aracını IDE içinden doğrudan kullanmalarına olanak sağlar.

Red Hat OpenShift üzerinde kişisel z/OS kum havuzu ortamı

Red Hat OpenShift platformu üzerinde çalıştırılmak üzere optimize edilmiş bir kişisel, konteynerli geliştirme ve test ortamına ve aynı zamanda kum havuzunu güncel tutmak için oluşturma nesnelerini eşitleyen tahsis araçlarına sahip olun.

Standart Sürekli Entegrasyon/Sürekli Teslimat (CI/CD) Hattı

Platformlar çapındaki modern araçlar ve standart süreçlerle geliştirme hattı teslimini otomatikleştirin.