Temel Özellikler

Kimlik yetkilendirmesini basitleştirin

Active Directory ve ServiceNow ile entegrasyon

Active Directory ve ServiceNow ile entegrasyon (03:40)

Kimlik yetkilendirmesini basitleştirin

Belirli uygulamalar için API tabanlı veya SCIM tabanlı yetkilendirmeyi kullanın. Active Directory için ya da LDAP veya Oracle gibi şirket içi diğer hedefler için destekleyici aracılar ve bağdaştırıcıları uygulayın.

Sertifika yenilemeyi otomatikleştirin

Sertifika yenileme gişirimlerini otomatikleştirme

Sertifika yenileme gişirimlerini otomatikleştirme (05:04)

Sertifika yenilemeyi otomatikleştirin

Uyum gerekliliklerini karşılamak amacıyla daha yüksek riskli uygulamalar için bir sertifika yenileme temposu oluşturun. Kullanıcılara, gruplara veya her ikisine göre eşzamanlı ve yinelenen sertifika gişirimleri yürütün.

Erişim denetimini devredin

Erişim isteklerini basitleştirme

Erişim isteklerini basitleştirme (02:25)

Erişim denetimini devredin

Uygulamaların sahipliğini iş kolu yöneticilerine devredin ve onlara çalışanlara daha hızlı uygulama erişimi ve eksiksiz bir uygulama kataloğu sağlama yetkisi verin.

Kaynaklar

Active Directory ile yetkilendirin

Verify kullanıcı yaşam döngüsü yönetimini, şirket içi Microsoft Active Directory için yapılandırın.

Aquera platformuyla bütünleştirin

Gelen (inbound) insan kaynakları uygulama entegrasyonu ve giden (outbound) yetkilendirme kullanım senaryoları hakkında bilgi edinin.

Verify yazılımını ücretsiz deneyin

Yapılandırma kılavuzları ve uygulama içi yardımla başlangıç yapın.