Genel bakış

Temel özellikler

Veri kullanımını amaçlarla bağlantılandırın

veri gizliliğini uygulama videosundan başlık karesi

Veri gizliliği ve onay yönetimini uygulama (07:31)

Veri kullanımını amaçlarla bağlantılandırın

Pazarlama promosyonları, iletişim veya çerez yönetimi gibi iş amaçlarını koşullara bağlayın. Her amaç için, ilgili kullanıcı özeniteliklerine ilişkin erişim ve tutma parametrelerini belirtin.

Özel gizlilik kuralları oluşturun

IBM Security Verify'da veri ve gizlilik onayı ilkesi kurallarının ekran görüntüsü

Özel gizlilik kuralları oluşturun

Özniteliklerin ve diğer amaçların kullanıcı onayı gerektireceği koşulları belirtin. Uygun koşulları kontrol etmek ve kapsamı sağlamak için, oluşturulan tüm kuralları dizi şeklinde takip edin.

Amaçları ve EULA'ları uygulayın

IBM Security Verify içinde özel uygulama ayrıntılarının ekran görüntüsü

Amaçları ve EULA'ları uygulayın

Her uygulamaya veri kullanımı amaçları veya son kullanıcı lisans sözleşmeleri (EULA) atayın. Güncellemeleri kolaylaştırmak üzere veri kullanımı kararları için yetki verin. Uygulamalar genelinde onay faaliyetinin denetim izini tutun.

Verify yazılımını ücretsiz deneyin

Yapılandırma kılavuzları ve uygulama içi yardımla başlangıç yapın.