Genel bakış

Çözümün anahtarı: kapsamlı bağlam

Etkili erişim denetiminin, güven ve riski dengelemesi gerekir. IBM Security™ Verify SaaS yazılımı bütüncül risk puanlarını belirlemek için bağlam içindeki önemli parametreleri (kullanıcı, cihaz, etkinlik, ortam ve davranış) analiz etmek üzere makine öğrenmesi ve yapay zekayı kullanır. Bu analiz, hem işinizi hem de kullanıcıların deneyimini daha iyi korumak için daha doğru, bağlamsal kimlik doğrulama kararları sağlar.

Risk tabanlı kimlik doğrulama (RBA)

Hem iş gücü hem de tüketici kimlik ve erişim yönetimi genelinde uyarlanabilir erişim kullanım senaryoları hakkında bilgi edinin.

Sürekli kimlik doğrulama

Kaynaklar

Uyarlanabilir erişim interaktif demosu

Risk tabanlı, koşullu erişime ilişkin örnekleri anlamak için kullanıcı senaryolarına göz atın.

Uyarlanabilir erişim kılavuzu

Dijital kimlik riski ve kullanıcı deneyiminin nasıl eşzamanlı olarak optimize edilebileceğinii öğrenin.

Forrester, RBA alanında IBM'i bir lider olarak gösteriyor

IBM ürününün, neden "işletmelerin RBA gereksinimlerini kapsayan sağlam, uçtan uca bir çözüm" olarak değerlendirildiğini öğrenin.

Verify yazılımını ücretsiz deneyin

Yapılandırma kılavuzları ve uygulama içi yardımla başlangıç yapın.

Dipnot

*The Forrester Wave, Risk Tabanlı Kimlik Doğrulama, 2. Çeyrek 2020