Genel bakış

Yalnızca kullandığınız kadar ödeme yapın

IBM Security™ Verify yazılımı fiyatlandırması gerçek kullanımı esas alır. Bu sayede, Verify içinde kendi hızınıza göre kullanıcı, hatta ürün kullanım senaryosu ekleyip çıkarabilirsiniz. Kuruluşunuzun hem iş gücü hem de tüketici toplulukları ile ürün kullanım senaryoları arasındaki dinamik kullanımını ölçmek için kaynak birimleri kullanılır.

5.000 kullanıcı için örnek maliyetler

Kullanıcı Tek oturum açma* Çok faktörlü kimlik doğrulama* Uyarlanabilir erişim* Yaşam döngüsü ve yetkilendirme** Kimlik analitiği**
5000
Her ay için kullanıcı başına USD 1.71
Her ay için kullanıcı başına USD 1.71
Her ay için kullanıcı başına USD 1.71
Her ay için kullanıcı başına USD 2.01
Her ay için kullanıcı başına USD 2.13

Özel olarak ayrılmış eşgörünümler

Denetimi en üst düzeye çıkarın ve veri yerleşimini isteğe göre uyarlayın

IBM, diğer müşterilerle paylaşılan cihazlar olmadan, özel olarak ayrılan IBM Security™ Verify bulut eşgörünümleri de sağlar. Özel olarak ayrılan eşgörünümler, daha geniş devreye alma bölgesi seçeneklerinin yanı sıra tercih edilen bir büyük genel bulut üzerinde sınırsız sayıda kiracı imkanı sunar.

Dipnot

* Kullanım senaryosu uyarınca aylık toplam aktif kullanıcı sayısına dayalı tek oturum açma (SSO), çok faktörlü kimlik doğrulaması (MFA) ve uyarlanabilir erişim fiyatlandırması. Kullanıcıların ayda birden daha az aktif olduğu durumlarda maliyetler düşer.

** Kullanım senaryosu uyarınca toplam kullanıcı sayısına dayalı yaşam döngüsü ve yetkilendirme ile kimlik analitiği fiyatlandırması.