IBM, Gartner Magic Quadrant raporunda Kimlik Yönetişimi ve Yönetim kategorisinde bir Lider olarak gösteriliyor.

Kurumsal Düzeyde Kimlik Yönetişimi ve Yönetimi

Kuruluşunuz içinde kimin neye erişimi olduğunu ve bu erişimin nasıl kullanıldığını anlayabilmeniz gerekir. Kimlik yönetişiminiz akıllı bir biçimde işliyor mu? IBM, kurumsal BT ve yasal düzenlemeye uyumunu destekleyecek kimlik verilerinin toplanmasına ve analizine odaklanmıştır. IGI sayesinde erişimin nasıl kullanıldığına ilişkin görünürlüğü iyileştirecek, riske dayalı içgörülerle uyum işlemlerine öncelik verecek ve anlaşılır, eyleme geçirilebilir istihbaratla daha iyi kararlar alacaksınız. Tüm bunlar denetçiler ve risk uyumluluğu yöneticileri için hayatı kolaylaştıran, IBM için önemli bir fark unsuru olan, risk modellemesine yönelik bir iş etkinliği yaklaşımıyla mümkündür.

Son kullanıcı memnuniyetini artırın

Çalışanların hızla işe alıştırılması, işten ayrılması veya çalışan yönetimine yönelik self servis talepleri ve eksiksiz bir yetkilendirme sürecini sağlayın ve sorunsuz bir biçimde yürütün.

Yönetmeliklere uygunluğun sağlanmasına yardım edebilir

BT denetimlerinde manuel çalışmaları ortadan kaldırın ve daha güvenli bir ortam sağlayın.

İş riskini azaltın

Uygun erişim kararları alarak risk/uyum yöneticilerinin Görev Ayrılığı denetimleriyle ihlalleri kısa sürede belirleyebilmesini sağlayın.

Riskli kullanıcılarla ilgili içgörü elde edin

Riskli alanların ve erişim optimizasyonu alanlarının belirlenmesine yardımcı olarak riskli kullanıcılar ve davranışlarla ilgili çok değerli görsel kanıtlar sağlayın.

Operasyonel maliyetleri düşürün

Operasyon maliyetlerini ciddi ölçüde azaltmak için erişim sertifikaları, erişim istekleri, parola yönetimi ve yetkilendirme gibi işgücü yoğunluğu olan süreçleri otomatikleştirin.

Identity Governance and Intelligence (IGI) - Özellikler

 • Uçtan uca kullanıcı yaşam döngüsü yönetimi
 • Erişim sertifikasyonu
 • SoD ihlallerini modellemek için iş etkinliğine dayalı yaklaşım
 • Güçlü kimlik analitiği
 • Erişim yönetimiyle ServiceNow kataloğunu genişletin
 • Gelişmiş parola senkronizasyonu
 • Ayrıcalıklı hesap yönetimi ürünleriyle entegrasyon
 • SAP için benzersiz SoD kontrolleri
 • Veri yönetişimi yetenekleri ve GDPR'ye özgü kontroller
 • İç tehdit yönetimi için QRadar UBA ile entegrasyon
 • Üstün, ayrıntılı bir z/OS entegrasyonu
 • Kapalı döngü uyumu

Ürün resimleri

Next Steps

Daha fazla bilgi edinin

Nasıl çalıştığını görün