Kullanıcı erişimini güvenle kolaylaştırın

IBM Security Verify Access (önceki adıyla IBM Security Access Manager veya ISAM); web, mobil, IoT ve bulut teknolojilerine daha güvenli geçerken kullanıcılarınızın erişimini kolaylaştırmanıza yardımcı olur. Sanal aygıtta veya donanım aygıtında ya da Docker ile konteynerli olarak şirket içinde devreye alınabilir. Verify Access riske dayalı erişim, tekli oturum açma, entegre erişim yönetimi kontrolü, kimlik birleştirme ve mobil çok faktörlü kimlik doğrulamanın kullanımıyla güvenlik ve kullanışlılık arasında bir denge kurmanıza yardımcı olur. Verify Access ile erişim yönetiminizin kontrolünü yeniden elde edin.

Mobil üretkenliğin önündeki engelleri kaldırın

Çok faktörlü kimlik doğrulama için Verify mobil yardımcı uygulamasıyla mobil ortamdaki kaynaklara güvenli ve rahat bir erişim sağlayın.

Riske duyarlı kimlik doğrulama sağlayın

Yüksek risk faktörlerini dinamik olarak değerlendirin, kritik ve hassas varlıkları koruyun.

Tüm platformlarınıza erişimi yönetin

Bulut sisteminde, şirket içinde ve mobil aygıtta sık kullanılan uygulamalara özel bağlayıcılar oluşturun.

Temel Özellikler

  • Mobil aygıtı güvenli bir şekilde kullanın
  • Kimlik birliği sağlayın
  • Güçlü kimlik doğrulama sağlayın
  • Office365'te parolasız oturum açmaya olanak sağlayın
  • Güvenlik ve kullanılırlık arasında denge sağlayın
  • Riske dayalı kimlik doğrulamaya olanak sağlayın

Ürün resimleri