Daha iyi hasta bakımı için birleştirilmiş veri yönetimi

IBM Unified Data Model for Healthcare, iş uygulamalarını hızla geliştirmenize yardımcı olmak için veri ambarı tasarım modelleri, iş terminolojisi ve analitik sağlayan sektöre özgü ayrıntılı bir plandır. Temel performans göstergeleri ve diğer ölçümler aracılığıyla kuruluşunuzun daha kapsamlı bir görünümünü sunan, önceden oluşturulmuş raporlama şablonları içerir. Yazılım, popülasyon düzeyinde sağlığı daha iyi anlamanıza ve riskleri yönetip ölçmenize olanak tanır.

IBM Unified Data Model for Healthcare yazılımının günümüzün sağlık sektörünü nasıl desteklediğini öğrenin

Bilgisayar monitörünü izleyen kadın

Avantajlar

Kritik verilerinizi birbirine bağlayın

Talepler, yatarak tedavi, ayakta tedavi, pazarlama iletişimi, üyelik, davranış sağlığı ve diğer veri kümeleri de dahil, bakım süreci boyunca hasta ve plan üyesi verilerinin tek bir görünümünü elde edin.

Paylaşıma olanak sağlayın

Kuruluş için self servis raporlamaya olanak tanıyan ve Hizmet Olarak İçgörü (IaaS) için bir temel oluşturan, eyleme dönüştürülebilir, paylaşılabilir bilgileri içeren bir veri platformu oluşturun.

Bulut teknolojisinden yararlanın

Veri kullanılabilirliğini artırın, maliyet tasarrufu gerçekleştirin, tüm kullanıcılara hasta deneyiminin bütünsel bir görünümünü sağlayın ve raporlamayı standartlaştırarak yeniden işleme risklerini en aza indirin.

Temel özellikler

HEDIS 2018

Aşağıdakiler dahil en son HEDIS (Sağlık Etkinliği Veri ve Bilgi Kümesi) ölçümlerini destekler: bakım geçişleri; yüksek riskli, birden fazla kronik hastalığı olan kişiler için acil servis ziyareti sonrası takip; opioidlerin yüksek dozda kullanımı; birden fazla sağlayıcıdan alınan opioid kullanımı; ergenler ve yetişkinler için depresyon taraması ve takibi; yaşlı yetişkinler için sağlıksız alkol kullanımı taraması ve takibi ve pnömokok aşısı kapsamı.

CMS Part C ve D derecelendirmeleri için destek

Medicare ve Medicaid Hizmet Merkezleri (CMS) tarafından desteklenen derecelendirmeler; Kronik Hastalıkları Yönetme, Sağlık Planı Olan Üyelerin Deneyimi, İlaç Planı Müşteri Hizmetleri ve Üye Şikayetlerini içerir.

FHIR Standardı için Destek

IBM Unified Data Model for Healthcare için FHIR v3.x destekleyici içerik eşlemelerinden yararlanarak, FHIR'yi (Hızlı Sağlık Hizmetleri Birlikte Çalışabilirlik Kaynakları) kullanan klinik veri kümelerinin birlikte çalışabilirliğini hızlandırır. FHIR standardından elde edilen IBM® InfoSphere® Information Analyzer için sağlık hizmeti veri sınıflarını kullanarak, sağlık hizmeti verilerini otomatik olarak sınıflandırın ve yönetin.

Hemşirelik veri metrikleri

Basınç Ülserleri, Periferal İntravenözler, Kaçırılan Bakım, Santral Kan Dolaşımı Enfeksiyonu ve Pnömoni gibi Ulusal Hemşirelik Kalite Göstergeleri Veritabanını (NDNQI) destekleyen metrikleri içerir.

OMOP tablosu desteği

IBM Unified Data Model for Healthcare mantıksal modellerine bağımlılık eşlemeleriyle birlikte, desteklenen herhangi bir veritabanı platformuyla bütünleştirilebilen, mantıksal varlıklara ve niteliklere sahip Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) tabloları sağlar.

Madde bağımlılığı ve akıl sağlığı için destek

Hasta bakımı ile refah ve sosyal programlara katılım arasındaki ilişkiyi analiz eder. Madde Bağımlılığı ve Akıl Sağlığı Hizmetleri Birliği'nden elde edilen, önceden tanımlanmış metriklerle, davranışsal hastalıkları ve madde bağımlılığı hastalıklarını belirleme ve ele alma konusunda içgörü elde edilmesine yardımcı olur.

Gelir döngüsü yönetimine ilişkin destek

Hasta randevularının verilmesi sırasında tahmini gelirleri belirlemenizi ve tahmin edilen gelire karşı gerçek geliri ölçmenizi sağlar. Gelir kayıplarını ve hastanın gelmemesi, pratisyen hekime ulaşılamaması, tesisin kullanılamaması ve ekipman arızası gibi kayıp nedenlerini belirleyin.