Her tipten her tipe veri dönüştürmesi

IBM®Sterling Transformation Extender, kuruluşunuzun şirket genelinde sektöre dayalı müşteri, tedarikçi ve çözüm ortağı işlemlerini entegre etmesine olanak sağlar. Karmaşık işlemleri ve farklı biçim ve standartlardaki verilerin doğrulanmasını otomatikleştirmeye yardımcı olur. Veriler, şirket içinde ya da bulutta dönüştürülebilir. Ek olarak sunulan ileri düzey dönüştürme desteği; finans, sağlık ve tedarik zinciri dahil bazı sektörler için eşleme, uyumluluk denetimi ve ilgili süreç işlevleri için meta veriler sağlar.Sterling Transformation Extender, sertifikalı konteynerler aracılığıyla hibrit bulut devreye alımını destekler. Portföy, ISO 20022 gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olan yetenekleri de içerir.

IBM Sterling Transformation Extender'ın avantajları

Her tipten veriyi dönüştürün

Sektör standartları, yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriler ve özel biçimler

Her yerde

Şirket içinde ve hibrit, özel ya da genel bulutta

Her şekilde

Güçlü bir kullanıcı deneyimi ve RESTful API'leri ile

Alıntılar

Öne çıkan özellikler

  • Her tipten her tipe veri dönüştürmesi
  • Bulut devreye alımları için konteynerli mimari
  • Modern kullanıcı deneyimi
  • ITX sektörüne özgü paketler
  • Bulut platformları
  • Red Hat OpenShift Sertifikalı Konteynerleri
  • Bulut standardında API'ler

Ürün resimleri