Any-to-any veri dönüştürmesi

IBM®Sterling Transformation Extender, kuruluşunuzun şirket genelinde sektöre dayalı müşteri, tedarikçi ve çözüm ortağı işlemlerini entegre etmesine olanak sağlar. Karmaşık işlemleri ve farklı biçim ve standartlardaki verilerin doğrulanmasını otomatikleştirmeye yardımcı olur. Veriler şirket içinde ya da bulutta dönüştürülebilir. Ek olarak sunulan ileri düzey dönüştürme desteği; finans, sağlık ve tedarik zinciri dahil bazı sektörler için eşleme, uyumluluk denetimi ve ilgili süreç işlevleri için meta veriler sağlar. Sterling Transformation Extender, sertifikalı konteynerler aracılığıyla hibrit bulut devreye alımını da destekler.

IBM Sterling Transformation Extender'ın avantajları

Her türden veriyi dönüştürün

Sektör standartları, yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriler ve özel biçimler

Nerede olursa olsun

Şirket içinde ve hibrit, özel ya da genel bulutta

Ne şekilde olursa olsun

Güçlü bir kullanıcı deneyimi ve RESTful API'leriyle

Öne çıkan özellikler

  • Any-to-any veri dönüştürmesi
  • Docker konteynerleri
  • Modern kullanıcı deneyimi
  • ITX sektörüne özgü paketler
  • Bulut platformları
  • Sertifikalı konteynerler
  • Bulut standardında API'ler

Ürün resimleri

Hızlı bağlantılar

       

İşleyişini göster

→  Demoyu izleyin

Teknik belirtimlere bakın

 Gereksinimleri inceleyin

Bir uzmanla konuşun

→  Bize ulaşın

Kulaklık takan bir kadın ve bir bilgi yolu gösteren yığın küpü serisi.