Kurumsal dava yönetimi ile e-keşfi iyileştirin

IBM StoredIQ® for Legal, tutma bildiriminden kimlik tespitine, saklamaya ve toplamaya kadar her aşamada güçlü bir elektronik keşif (e-keşif) süreci yönetimi sağlar. Hukuk ekipleri, tüm veri saklama ve toplama gereksinimlerini yönetmek için tek bir arayüz kullanabilirler. E-keşif olayları ile ilişkili karmaşıklığı, maliyeti ve riski azaltırken aynı zamanda verimliliğin artırılmasına yardımcı olmak için tüm süreç boyunca otomasyon, analiz ve içgörü sağlar. StoredIQ for Legal, hem şirket içinde hem de bulut üzerinde devreye alınabilir.

Yinelenebilir ve savunulabilir süreç

Vaka bazında hukuki yükümlülüklerin doğru bir envanterini tutun. Süreç; ilgili kişileri, bilgilerin kapsamını ve görevlerin kısmen ya da tamamen yerine getirilmiş olup olmadığını ve nasıl yerine getirildiğini kapsar.

Saklamadan sorumlu kişileri haberdar edin, teyitleri takip edin

Uyumluluğu desteklemek için tutma bildirimleri gönderin, yanıtları izleyin, takip ve yükseltme işlemlerini otomatikleştirin. Toplanan ve incelenen verilerin kapsamını daraltmak için saklamadan sorumlu kişilerle elektronik olarak ön mülakat yapın.

Hukuk ve BT genelindeki veri taleplerini yönetin

Hangi verilerin ne zamana kadar ve nerede saklanması veya toplanması gerektiği konusunda hukuk ile BT'yi uyumlu hale getirin. Gereksinimlere ve duruma ait ortak bir görünümü zamanında elde etmeyi kolaylaştırmak için özelleştirilebilir formlar ve tamamlama iş akışları kullanın.

Hızlı içgörüler için verileri yerinde analiz edin

Verileri yerinde analiz edin ve toplamadan önce içgörülerle eyleme geçin. 75'ten fazla veri kaynağından hukuki veri toplama işlemini otomatikleştirin.

IBM StoredIQ for Legal - önemli özellikler

E-keşif için sistemli ve savunulabilir bir yaklaşım sağlayın

E-keşif sürecinizi yönetmek için bilindiği üzere gereken maliyetleri, zamanı ve çabayı azaltın. Delillerin karartılmasını önlemek ve gayretli, müspet eylemin bir kaydını otomatik olarak yakalamak için çalışanlara, yöneticilere ve BT'ye görevlerini kolayca bildirin, hatırlatın ve teyit edin. Belirli bir dava için yalnızca en alakalı bilgileri hedefleyerek yapılandırılmamış veri hacmini azaltın. Toplanan verilerin adli yönden sağlam ve savunulabilir olmasını sağlayın.

Tutma kapsamındaki kişileri hızla ve güvenle tespit edin

Yükümlülük kapsamını belirli ve güvenilir bir biçimde saptamak için çalışanların bir listesini oluşturun. Saklamadan sorumlu kişilerle ilgili bilgiler veya konuyla ilgileri doğrultusunda saklamadan sorumlu kişileri tespit edin. Kuruluş ağacında arama yapabilir, bir veya daha fazla birim seçebilir ve otomatik olarak bir çalışan listesi oluşturabilirsiniz. Yüksek sayıda saklamadan sorumlu kişiyi yönetmek için saklamadan sorumlu kişilerin listelerini içe aktarın. Ayrıca, kapsamı iyileştirmek için seçim yapabilir ya da seçimleri kaldırabilirsiniz. Tam denetim geçmişi ile saklamadan sorumlu kişileri zaman içinde ekleyin veya çıkarın.

Tutma bildirimi oluşturma, takip ve yükseltme işlemleri

Delillerin karartılmasını önlemek ve gayretli, müspet eylemin bir kaydını otomatik olarak yakalamak için çalışanlara, yöneticilere ve BT'ye görevlerini kolayca bildirin, hatırlatın ve teyit edin. Otomatikleştirilmiş yanıt takibi özelliğine sahip teyitler, riskin ve çabanın azaltılmasına yardımcı olur. Şablonlardan bildirim oluşturun ve bu bildirimlere basitçe konuya özgü öğeler ekleyin. İnceleme için kolayca avukatlara yönlendirin. Saklamadan sorumlu kişilerle elektronik ön mülakat yaparak ve toplanan ve incelenen verilerin kapsamını daraltarak dışarıdan hukuk danışmanını daha verimli kullanın.

Veri toplama gereksinimleri ve durumu için hukuk ve BT'yi uyumlu hale getirin

Daha fazla güvenilirlik ve kontrol elde ederek hukuk ve BT birimlerinin harcamaları gereken çabayı azaltın. Veri saklama ve toplama yönergelerini tanımlayın ve iletin. Aktiviteler otomatik olarak takip edilir, log dosyasına kaydedilir ve avukatlar ile uygun BT personeli için şeffaf hale getirilir. Kaynaklar çapındaki kriterleri BT ile önceden tanımlayın. Böylece hukuk BT için eksiklikleri giderir ve BT, veri taleplerini karşılamak için gereken veri kaynağı ayrıntılarını genişletebilir. Durum göstergeleri, herkesin sorumluluklar ve atılacak adımlar konusunda bilgi sahibi olmasını sağlar.

Verileri yerinde analiz edin, içgörü elde edin ve eyleme geçin.

75'ten fazla veri kaynağından hukuki veri toplama sürecini otomatikleştirin. Yüksek miktarda yapılandırılmamış içeriğin anlaşılmasını hızlandırmak için güçlü bir arama işlevi kullanın. Adli bakımdan güçlü, tam denetimli veri toplama ve dışa aktarma işlemleri gerçekleştirin. Verileri yerinde analiz ederek ve yöneterek kullanıcı üretkenliğini artırın.

Tüm keşif sürecini farklı konular çapında kolayca izleyin

Riski daha yüksek hassasiyetle ve daha az çabayla izleyin, yönetin ve azaltın. Dikkat edilmesi gereken istisnaları belirleyin. Eylemleri takip edin ve raporlar oluşturun.

StoredIQ for Legal V2.0.3.10 sürümünde hangi yenilikler var?

StoredIQ for Legal V2.0.3.10 sürümünde hangi yenilikler var? Belgeleri okuyun

Müşteri başarı öyküsü

J.B. Hunt Transport firmasının, bilgi yaşam döngüsü yönetişimine yönelik akıllı bir yaklaşımla maliyetleri nasıl düşürdüğünü ve uyumluluğu nasıl kolaylaştırdığını öğrenin.

Alıntılar

İlginizi çekebilecek diğer ürünler

IBM StoredIQ Suite

Yapılandırılmamış veriler genelinde ilke yürütmeyi otomatikleştirin ve bu verilere göre hareket ederken iş kararlarını daha bilgiye dayalı olarak alın.

IBM OpenPages® Data Privacy Management

Yapılandırılmamış veri yönetimi ve gizliliğine yönelik bir çözümle veri kaynaklarındaki olası sorunlu noktaları belirleyin ve uyumluluk verilerinin toplanması için gerekli süreyi kısaltın.

IBM Watson® Knowledge Catalog

Dinamik veri erişimi ilkeleri ve uygulaması tarafından desteklenen akıllı, işbirliğine dayalı kataloglama sistemi ile yapay zeka ve analitiğe ilişkin verileri etkinleştirin.

Next Steps

Nasıl çalıştığını görün

Hemen satın alın ve başlayın