SPSS Statistics işletmeniz için neler yapabilir?

Suyun üzerindeki bir köprünün üstten görünümü

IBM® SPSS® Statistics Standard Edition, Base Edition sürümünün tüm yeteneklerini ve ayrıca gelişmiş modelleme seçeneklerini, regresyon analizini ve özel tabloları destekleyen özellikleri içerir. 

Lojistik regresyon, kantil regresyon ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli regresyon prosedürlerinin avantajlarından yararlanın. Çok Değişkenli GLM, varyans bileşenleri analizi, yaşam tabloları, Bayes istatistikleri dahil olmak üzere çeşitli gelişmiş istatistik prosedürlerinden yararlanabilirsiniz. Ek olarak, Özel Tablolar modülüyle verilerinizi özetleyebilir ve analizleri üretime hazır tablolarda görüntüleyebilirsiniz.

Öne çıkan özellikler

Regresyon

SPSS Regression, kategorik sonuçları tahmin etmenize ve çeşitli doğrusal olmayan regresyon prosedürlerini uygulamanıza olanak sağlar.

Bayes istatistiği

Bayesci çıkarım, daha fazla bilgi elde edildikçe bir hipotezin olasılığının güncellenmesi için Bayes teoreminin kullanıldığı bir istatistiksel çıkarım yöntemidir.

Çok değişkenli genel doğrusal modelleme (GLM)

GLM çok değişkenli modelleme, çok sayıda bağımlı değişkenin değerinin kategorik ve ölçek tahmin etme parogramlarıyla olan ilişkileri doğrultusunda modellenmesi için kullanılır. GLM yinelenen ölçümleri, çok sayıda bağımlı değişkenin tekrar tekrar ölçülmesine olanak sağlar.

Özel tablolar

SPSS Statistics verilerini özetleyin ve analizlerinizi sunu kalitesinde, üretime hazır tablolarda görüntüleyin. Analitik yetenekleri ve gelişmiş özelliklerle, verileri yorumlamak ve verilerden öğrenmek için tablolar oluşturabilirsiniz.

Genelleştirilmiş doğrusal modeller ve genelleştirilmiş tahmin denklemleri

Genelleştirilmiş doğrusal modeller prosedürü, bir belirlenmiş bağ fonksiyonu aracılığıyla bağımlı değişkenin faktörlerle ve eşdeğişkenlerle doğrusal olarak ilişkilendirilmesi amacıyla genel doğrusal modeli genişletir. Genelleştirilmiş tahmin denklemleri prosedürünü kullanarak, tekrarlanan ölçümleri veya diğer bağıntılı gözlemleri analiz edebilirsiniz.

Sağkalım analizi

Bir faktör değişkeninin düzeyleri bazında inceleme dahil olmak üzere, olay gerçekleşene kadar geçen süre değişkenlerinin dağılımını incelemek için yaşam tablolarını; bir faktör değişkeninin düzeyleri bazında inceleme veya bir katmanlama değişkeninin seviyeleri bazında ayrı analizler oluşturma dahil olmak üzere olay gerçekleşene kadar geçen süre değişkenlerinin dağılımını incelemek için Kaplan-Meier sağ kalım analizini; ve verilen eşdeğişkenlerin değerleri doğrultusunda, belirlenmiş bir olay gerçekleşene kadar geçen sürenin modellenmesi için Cox regresyonunu kullanın.

SPSS Statistics Standard Edition

Bu sürüm, Base Edition sürümünün tüm özelliklerini ve ayrıca aşağıda belirtilenleri içerir:

Regresyon

 • İkili lojistik regresyon
 • Logit yanıt modelleri

 • Çok kategorili lojistik regresyon
 • Doğrusal olmayan regresyon

 • Probit yanıt analizi, 2 aşamalı en küçük kareler, ağırlıklı en küçük kareler, kantil regresyon

Gelişmiş istatistik

 • Cox regresyonu
 • Genel doğrusal modelleme (GLM), genel faktöriyel, çok değişkenli (MANOVA), yinelenen ölçümler, varyans bileşenleri
 • Genelleştirilmiş doğrusal modeller ve genelleştirilmiş tahmin denklemleri, gama regresyonu, Poisson regresyonu, negatif çift kategorili
 • Logaritmik doğrusal ve logit için GENLOG

 • Genelleştirilmiş doğrusal karma modeller (GLMM) (ordinal hedefler dahil)
 • Bayes istatistiği
 • Hiyerarşik logaritmik doğrusal modeller
 • Kaplan-Meier

 • Doğrusal karma düzey modeller (diğer adıyla hiyerarşik doğrusal modeller)
 • Sağ kalım
 • Varyans bileşen tahmini

Özel tablolar

 • 35 açıklayıcı istatistik
 • Sürükle ve bırak özellikli arabirim
 • Çıkarımsal istatistik
 • İç içe tablolar
 • Toplamları herhangi bir satıra, sütuna ya da katmana yerleştirme

 • Hesaplanan kategorileri gönderme
 • Ağırlıklı örnek sonuçlar için efektif taban
 • Çok sayıda değişkeni aynı tabloya ekleme
 • Çoklu yanıt değişkenleri üzerinde anlamlılık testleri
 • Özel tablolar ana tablosunda anlamlılık testi

 • Sütun ortalaması ve sütun oranı testleri için anlamlılık değerleri
 • Özelleştirilmiş çoklu yanıt kümesi tabloları
 • Çoklu karşılaştırmalar için yanlış keşif düzeltme yöntemi
 • Sözdizimi dönüştürücü
 • Tablo önizlemesi