SPSS Statistics işiniz için neler yapabilir?

Büyük depolama tesisinin geniş görünümü

IBM® SPSS® Statistics Base Edition; veri hazırlama, betimsel istatistik, doğrusal regresyon, görsel grafik oluşturma ve raporlama dahil olmak üzere analitik sürecinin tamamını destekleyen yetenekler sağlar.

Hiçbir veri işleme boyutu sınırı olmadan birden çok veri biçimine erişebilirsiniz. Gelişmiş veri hazırlama yetenekleri, iş gücünün yoğun kullanıldığı manüel görevlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. İki değişkenli istatistik prosedörleri, faktör, küme analizi ve önyükleme gibi 30'dan fazla analitik prosedürü kullanın. Yeteneklerinizi R ya da Python ile de genişletebilirsiniz.

Öne çıkan özellikler

Betimsel istatistik

Betimleyiciler prosedürü kullanarak ölçek değişkenlerini özetleyin ve standartlaştırın. Ortalamalar, özetleme ve OLAP küpleri gibi prosedürleri kullanarak, ölçek ve kategorik değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyin.

Öngörü modelleri

Doğrusal, sıralı ya da kısmi en küçük kare regresyonu gibi prosedürleri kullanan öngörücü değişkenleriyle olan ilişkisine dayanan bağımlı bir değişkenin değerini modelleyin.

Veri hazırlama

Veri hazırlama aşamasını hızlandırmak için gelişmiş teknikler kullanın ve daha hızlı analiz ve doğru sonuçlar sunun.

Korelasyonlar

Değişkenlerin, iki değişkenli korelasyonlar veya kısmi korelasyonlar gibi prosedürler kullanılarak birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını ölçün.

Sınıflandırma

İki adımlı, sıradüzensel ya da k-ortalamalar kümesi analizi prosedürleri gibi keşif araçları kullanıldığı takdirde belirgin olmayacak doğal gruplamaları veya kümeleri ortaya çıkarın.

Bootstrapping

Ortalama, medyan, korelasyon katsayısı ve regresyon katsayısının dahil olduğu tahminler için standart hataların ve güven aralıklarının sağlam tahminlerini elde edin.

Grafikler ve tablolar

Chart Builder (Grafik Oluşturucu) ile, önceden tanımlanmış bir galeriden platforma sürükle-bırak özellikli grafik türleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bir sınıflandırma testi hassasiyetinin (1-özgüllük) çizimini yaparak model öngörülerinin doğruluğunu değerlendirmek için ROC analizi gibi araçları da kullanabilirsiniz.

Çıktı seçenekleri

Analizinizin sonuçlarını HTML, metin belgesi, Word, RTF, Excel, PowerPoint (97 veya üst sürümü) ve PDF dahil olmak üzere birden çok biçimde kaydedin. Grafikleri, desteklenen grafik biçimlerinden birine hızlı bir şekilde aktarın.

SPSS Statistics Base Edition

Bu sürümde aşağıdaki özellikler bulunur:

Veri hazırlığı

 • Otomatikleştirilmiş veri hazırlığı - otomatikleştirilmiş veri hazırlığı için geliştirilmiş model görüntüleyicisi
 • Verileri doğrulama - analiz etmeden önce verilerin doğrulanma sürecini hızlandırın

 • Anormallik algılama - çok değişkenli bir ortamdaki olağan olmayan durumları belirleyin

 • Optimum gruplama

Bootstrapping

 • Örnekleme ve havuzlama

 • Önyükleme yapılabilecek betimsel prosedürler (korelasyonlar/parametrik olmayan korelasyonlar, çapraz tablolar, betimleyiciler, inceleme, sıklıklar, ortalamalar, kısmi korelasyonlar, T testleri)

Veri erişimi ve yönetimi

 • Uyumluluk açısından iki veri dosyasını karşılaştırma
 • Veri hazırlığı özellikleri: Define Variable Properties aracı; Copy Data Properties aracı, Visual Bander, Identify Duplicate Cases ; Tarih/Saat sihirbazı
 • Data Restructure sihirbazı (tek kayıt birden çok kayda, birden çok kayıt tek kayda)
 • Doğrudan Excel veri erişimi, Excel ve CSV'den daha kolay içe aktarma

 • Verileri, SAS'a ve Excel'in mevcut sürümlerine aktarma, Database sihirbazına aktarma/ekleme
 • IBM Cognos® Business Intelligence'dan gelen verileri içe aktarma, Dimensions'a/Dimensions'tan içe/dışa aktarma, Stata dosyalarını içe aktarma (V14'e kadar)
 • Uzun değişken adları, daha uzun değer etiketleri
 • Bir SPSS oturumunda birden çok veri kümesi çalıştırılabilir

 • ODBC Capture — DataDirect sürücüleri, OLE DB veri erişimi
 • Parola koruması, SAS 7/8/9 veri dosyaları (sıkıştırılmış dosyalar dahil)
 • Metin sihirbazı, Unicode desteği, çok uzun metin dizgileri

Grafikler

 • Otomatik ve çapraz korelasyon grafikleri
 • Temel grafikler
 • Eşleme (jeo-uzamsal analiz)
 • Grafik galerisi
 • Grafik seçenekleri

 • Yaygın olarak kullanılan grafikler için Chart Builder UI
 • Birden çok yanıt değişkenine ilişkin grafikler
 • Özel grafikler için Grafik Üretim Dili
 • İnteraktif grafikler - komut dosyasına dönüştürülebilir

 • Yer paylaşımı ve ikili Y grafikleri
 • Panolaştırılmış grafikler
 • ROC analizi
 • Zaman dizisi grafikleri

Çıktı

 • Vaka özetleri
 • Stil çıktısı
 • Koşullu biçimleme

 • Codebook
 • Grafikleri Microsoft Graphic Object olarak dışa aktarma
 • Modeli, SmartScore'a XML olarak aktarma

 • PDF'e aktarma
 • Word/Excel/PowerPoint'e aktarma
 • HTML çıktısı

Geniş özet tabloları için gelişmiş performans

 • OLAP küpleri/özet tabloları
 • Çıktı yönetimi sistemi
 • Çıktı komut dosyası yazma

 • Satır ve sütunlardaki rapor özetleri
 • Bulma ve değiştirme
 • Akıllı aygıtlar (tablet ve telefonlar)

 • Tablodan grafiğe dönüştürme
 • Web raporları

Yardım özellikleri

 • Uygulama örnekleri
 • Dizin

 • İstatistik koçu
 • Eğitici program

 • Uzantılar

Veri düzenleyicisi geliştirmeleri

 • Kullanıcı tanımlı meta veriler için özel öznitelikler
 • Yazım denetimi programı

 • Ayırıcı denetimler
 • Geniş veriler için değişken kümeleri

 • Değişken simgeleri

Genişletilmiş programlanabilirlik

 • Özel kullanıcı arabirimi oluşturucusu geliştirmeleri (Python ve R ile sorunsuz bir şekilde çalışır ve IBM SPSS Modeler'da kullanılabilir)
 • Yeni Uzantılar merkezi
 • Uzantılar için özel diyalog oluşturucu

 • Akış denetimi ya da sözdizimi işleri
 • Kısmi en küçük kare regresyonu
 • Ön uç kodlaması için Python, .NET ve Java

 • SAS DATA STEP'in SPSS eşdeğeri
 • R algoritmaları ve grafikleri için destek
 • Kullanıcı tanımlı prosedürler

İstatistik

 • ANOVA (yalnızca sözdiziminde), tek yönlü ANOVA
 • Küme, İki adımlı küme: kategorik ve sürekli veri/büyük veri kümeleri
 • Korelasyon yapma - iki değişkenli, kısmi, uzaklıklar
 • Değişken kümeleri tanımlama, Betimsel oran istatistikleri (PVA)
 • Betimsel, Ortalamalar, Oran, Veri özetleme
 • İki adımlı kümede geliştirilmiş model görüntüleyici ve yeni parametrik olmayanlar

 • Keşif, Çapraz Tablolar, Sıklıklar
 • Faktör analizi, Ayrıştırıcı analiz
 • Jeo-uzamsal analitik (STP ve GSAR)
 • Sıklıklar, çapraz tablolar, betimleyiciler için gelişmiş performans (Statistics Base Server)
 • Matris operasyonları, Monte Carlo simülasyonu
 • En yakın komşu analizi, yeni parametrik olmayan testler

 • Otomatik doğrusal modeller, Sıralı regresyon (PLUM), Sıradan en küçük kareler regresyonu
 • PP çizimleri, QQ çizimleri, ikincil SPC grafiklerinde kural denetleme
 • Güvenilirlik ve ALSCAL çok boyutlu ölçekleme
 • ROC Eğrisi, ROC eğrilerini karşılaştırma
 • T testleri: eşlenmiş örnekler, bağımsız örnekler, tek örnekler
 • Güç analizi, Weighted Kappa

Çok parçacıklı algoritmalar

 • SORT