SPSS Modeler demo 1: Verilere erişme

IBM SPSS® Modeler ile ilgili dört eğitici programdan oluşan serinin bu birinci kılavuzu, aracın güçlü yeteneklerini tanıtır:
• Verilere erişme
• Verileri işlemden geçirme
• Verileri analiz etme
• Analizinizin sonuçlarını devreye alma
Daha sonra, çeşitli veri kaynaklarına erişmek ve bunları birleştirmek için SPSS Modeler'ın kullanılması kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

SPSS Modeler demo 2: Verileri işlemden geçirme

Bu ikinci eğitim kılavuzu, SPSS Modeler ile bir akıştaki verilerin işlemden geçirilmesini ve bir algoritma içinde sunulmak üzere temizlenerek ve işlenerek analize hazırlanmasını kapsar. SPSS Modeler, veri kümenizdeki bilgi satır ve sütunlarının değiştirilerek analize hazırlanmasını kolaylaştırır.

SPSS Modeler demo 3: Verileri analiz etme

Üçüncü eğitici program, SPSS Modeler'ı kullanarak verilerinizi nasıl analiz edeceğinizi gösterir. SPSS Modeler'da görsel ve sezgisel olarak model yaratmanıza yardımcı olacak, önceden oluşturulmuş çeşitli algoritmalar vardır. SPSS Modeler'ın sizin için belirli sonuçlara ulaşmasına olanak sağlayan otomatikleştirilmiş teknikleri, varsayımda bulunma gereğini büyük ölçüde ortadan kaldırır.

SPSS Modeler demo 4: Analizinizin sonuçlarını devreye alma

Bu dördüncü eğitici programda, SPSS Modeler'ın geliştirdiğiniz ve doğruladığınız modellerin kullanıma sunularak karar verme süreçlerinin ve iş sonuçlarının iyileştirilmesine nasıl yardımcı olacağı ele alınmıştır. SPSS Modeler'ın sunduğu kodsuz devreye alma olanağı, modellerinizi uygulamalarda devreye almanızı çok büyük ölçüde kolaylaştırır.

IBM SPSS Modeler ürün turu: Tahmine dayalı model oluşturma

IBM SPSS Modeler ürün turu: Tahmine dayalı model oluşturma

Bu kılavuzlu demoda, hizmetlerinizden vazgeçebilecek müşterileri tahmin etmek için IBM SPSS Modeler ile bir makine öğrenimi modeli oluşturacaksınız.

Ürün turuna çıkın