İşletmeniz için neler yapabilir

IBM® SPSS® Advanced Statistics, tek değişkenli ve çok değişkenli bir dizi sofistike analitik tekniği ve modeli sağlar. Genelleştirilmiş doğrusal karma modeller (GLMM), genel doğrusal modeller (GLM), karma model yordamları, genelleştirilmiş doğrusal modeller (GENLIN) ve genelleştirilmiş tahmin denklemleri (GEE) yordamlarını içerir. Üretim, ilaç ve pazar araştırması gibi alanlarda gerçek dünya sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için verilerden daha kapsamlı içgörüler elde edin.

Bu modül, şirket içi planlar için SPSS Premium sürümüne ve abonelik planları için Özel Tablolar ve Gelişmiş İstatistikler eklentisine dahildir.

Öne çıkan özellikler

Genel doğrusal modeller (GLM)

Bağımlı bir değişkenle ile bir grup bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi açıklar. Ortalamaları ve varyansları tahmin etmek, ortalamaları test etmek ve tahmin etmek için esnek tasarım ve karşıtlık seçeneklerini kullanın. Modeller oluşturmak için kategorik ve sürekli kestiricileri karıştırarak eşleştirin. Doğrusal olmayan sonuçları tahmin ederken daha yüksek doğruluk için doğrusal karma modelleri kullanın. Bölünmüş çizim tasarımı, sabit etkiler kovaryansı ile çok düzeyli modeller ve rastgele eksiksiz blok tasarımı dahil olmak üzere onlarca modeli formüle edin.

Genelleştirilmiş doğrusal modeller (GENLIN)

Olağan dağıtılmış bağımlı değişkenlere sahip klasik doğrusal modellerin, ikili veriler için lojistik ve probit modellerin ve sayım verileri için log doğrusal modellerinin yanı sıra, diğer çeşitli standart olmayan regresyon tipi modelleri de içeren birleştirici bir çerçeve sağlayın. Sıralı regresyon, Tweedie regresyonu, Poisson regresyonu, Gamma regresyonu ve negatif iki terimli regresyon dahil olmak üzere birçok genel istatistiksel modelini uygulayın.

Doğrusal karma modeller/hiyerarşik doğrusal modeller (HLM)

Korelasyon ve sabit olmayan değişebilirliği görüntüleyen verilerde ortalamaları, varyansları ve kovaryansları modelleyin. Bölünmüş çizim tasarımı, sabit etkiler kovaryansı ile çok düzeyli modeller ve rastgele eksiksiz blok tasarımı dahil olmak üzere onlarca modeli formüle edin. Uzamsal olmayan 11 kovaryans türünden seçim yapın. Farklı senaryolar için farklı aralıklar, yinelenen farklı sayıda ölçümler ya da her ikisinin de olduğu durumlar da dahil olmak üzere yinelenen ölçüm verileriyle doğruluğu artırın.

Genelleştirilmiş tahmin denklemi (GEE) yordamları

Genelleştirilmiş doğrusal modellerin kapsamını ilişkilendirilmiş boylamsal verileri ve kümelenmiş verileri düzenleyecek şekilde genişletin. Konular içindeki korelasyonları modelleyin.

Genelleştirilmiş doğrusal karma modeller (GLMM)

Anket verileri, kurumsal veritabanları ya da web üzerinden yüklenen veriler de dahil olmak üzere hemen her türde veri kümesine erişin, bu verileri yönetin ve analiz edin. Bir müşterinin memnuniyet düzeyi gibi doğrusal olmayan sonuçların düşük, orta veya yüksek kategorilerinden hangisine gireceğini tahmin ederken daha doğru modeller oluşturmak için GLMM yordamını sıralı değerlerle çalıştırın.

Lisans sürümlerindeki tüm modül özelliklerine bakın

Lisans sürümlerindeki tüm modülleri ve özellikleri içeren bir PDF için aşağıdaki bağlantıyı tıklatın.

Çoklu SPSS Statistics paketleri

İki devreye alma seçeneği arasından tercih yapın: geleneksel lisans ya da abonelik sürümü. Bu modül, SPSS Statistics geleneksel lisans paketlerinin bir parçasıdır. SPSS Statistics paketlerini karşılaştırmak ve bu modülün nasıl bir rol oynadığını öğrenmek için aşağıdaki ürün sayfası bağlantısını tıklatın. Modüller yalnızca geleneksel lisans sürümleriyle uyumludur. Abonelik sürümü, isteğe bağlı üç abonelik eklentisi içinde aynı özellikleri birleştirir.

Sağkalım analizi yordamları

Kısmi arıza, kullanım ömrünün sonu ya da sağkalım oranları gibi uçbirimlerdeki olayları anlamak için esnek ve kapsamlı tekniklerden seçim yapın. Bir olayın süresini göstermek için Kaplan-Meier tahminlerini kullanın. Bağımlı değişken olarak yanıt verme zamanı ya da yanıt süresiyle orantılı risk regresyonunu gerçekleştirmek için Cox regresyonunu seçin.

Ürün resimleri

Teknik ayrıntılar

Yazılım gereksinimleri

  • Şirket içi için: Premium sürümünü satın alın.
  • Abonelik planları için: Özel Tablolar ve Gelişmiş İstatistikler eklentisini satın alın.

Donanım gereksinimleri

  • İşlemci: 2 GHz ya da daha fazla
  • Ekran: 1024*768 ya da daha yüksek
  • Bellek: 4 GB RAM gerekli, 8 GB RAM ya da üstü önerilir
  • Disk Alanı: 2 GB ya da daha fazla

SPSS Advanced Statistics'in iş ihtiyaçlarınızı nasıl destekleyebileceğini görüşmek için program yapın.

SPSS Advanced Statistics'in iş ihtiyaçlarınızı nasıl destekleyebileceğini görüşmek için program yapın. Danışman görüşü almak için rezervasyon yapın

Next Steps

SPSS Statistics'i ücretsiz deneyin

Hemen başlamak için şimdi satın alın