IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud'un önemli özellikleri

Kanıtlanmış çözüm

IBM Cloud ve AWS'de kullanıma sunulan IBM® Spectrum Virtualize™; çalıştırıldığı 180.000'den fazla sistem ve yönettiği 11 eksabayttan fazla veriyle, IBM SAN Volume Controller (SVC) ve FlashSystem® depolama sistemleri ailesinde ve VersaStack™ ile bir araya gelen altyapıda yıllardır başarısı kanıtlanmış önde gelen yazılım tanımlı depolamadır.

Hibrit bulut geçişi ve olağanüstü durum kurtarma

Analist raporunu okuyun (PDF, 922 KB)

Kapsamlı eşleme teknolojisini kullanan IBM Spectrum Virtualize, şirket içi depolama sistemleri ve IBM Cloud veya AWS arasında veri geçişi sağlar. Şirket içi depolamadan genel buluta ya da genel bulut veri merkezleri arasında olağanüstü durum kurtarma senaryoları için sürekli eşlemeyi de destekler. Eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan ikizleme, iş ihtiyaçlarına dayalı olarak çeşitli RPO (kurtarma noktası hedefi) ve RTO (kurtarma süresi hedefi) hedeflerini destekler. AWS üzerinde S3'e yönelik anlık görüntüler, siber direncin desteklenmesine yardımcı olmak amacıyla "hava boşluklu" veri koruması sağlar.

Halihazırda sahip olduğunuz depolama için çoklu bulut yeteneği

IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud, IBM Spectrum Virtualize yazılımıyla oluşturulan şirket içi sistemlerle çalışır: IBM SAN Volume Controller, IBM FlashSystem ürün ailesi ve VersaStack. Ayrıca bu sistemler IBM ve diğer satıcı firmaların sunduğu 500'den fazla depolama sistemine bağlanabildiğinden, sahip olduğunuz depolama ortamını değiştirmeden hibrit bulut yeteneğini devreye alabilirsiniz.

Tutarlı yönetim

Depolama sistemlerinde IBM Spectrum Virtualize ile birlikte kullanarak, IBM Cloud ve AWS üzerinde depolamayı aynı şekilde yönetin ve şirket içinde kullandığınız aynı kullanıcı arabirimini kullanarak, bir hibrit bulut depolama stratejisi uygulama görevini büyük ölçüde kolaylaştırın.

Zengin işlevler

Videoyu izleyin (02:35)

Şirket içinde alışık olduğunuz zengin işlevlerle genel bulut depolamasını geliştirin. Bu işlevler arasında, kesintiye neden olmayan veri taşıma, IBM FlashCopy®️ anlık görüntüleri ve IBM Easy Tier®️ otomatik katman oluşturma da yer alır.

Kolay devreye alma

IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud'u doğrudan AWS Marketplace aracılığıyla AWS üzerinde devreye alabilirsiniz. Bunun için yazılımı otomatik ve güvenli bir şekilde kuran ve seçili EC2 eşgörünümlerinde iki düğümlü yüksek erişilebilirlik kümesini devreye alan, önceden tanımlanmış bir Bulut Oluşturma Şablonu kullanılır. Herhangi bir Amazon EBS blok depolaması eklenebilir. IBM Cloud'da otomatikleştirilmiş kurulum komutları, yalın donanım sunucularında yazılımın devreye alınmasına yardımcı olur. IBM Performance veya Endurance blok depolaması, küme arkasından desteklenir.

Kapsamlı ekosistem

IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud; VMware vSphere, Kubernetes ve Docker gibi teknolojilere sahip "yalın donanım" ve sunucu sanallaştırmasını çalıştıran uygulamaları destekler. VMware vCenter'ı destekleyen eklentiler, Microsoft System Center Operations Manager'ın desteklenmesine yardımcı olur ve VMware vCenter bu ortamlarda konsolide yönetimin sağlanmasına katkıda bulunur. Buna ek olarak, VMware vCenter Site Recovery Manager desteği, hızlı olağanüstü durum kurtarmaya yardımcı olur.

Kurumsal sınıf olağanüstü durum kurtarmayı genel bulutta devreye alma

Yüksek erişilebilirlik ve performans için çok düğümlü yapılandırmayla AWS ve IBM Cloud'a verileri ikizlemek üzere eşzamanlı veya eşzamanlı olmayan yerel IP tabanlı eşlemeyi kullanın. VMware bulut otomasyonu entegrasyonu aracılığıyla, uçtan uca uygulamaya duyarlı yük devretme ve yeniden çalışma yeteneği elde edin. Başka araç gerekmez.

Olasılıkları finanse ediyoruz

IBM yazılım, hizmet, sistem ve çözümlerine ilişkin esnek ödeme seçenekleri ve rekabetçi ücretlerle satın alma gücünüzü maksimum düzeye çıkarın.