IBM Spectrum Fusion*

OpenShift için konteyner tabanlı depolama çözümümüz, küresel hibrit bulut veri erişimine gereksinim duyan kurumsal müşteriler için tasarlanmıştır. Bu depolama hizmetleri, kritik misyonlu verilere ilişkin katı zorunlulukları karşılar. IBM® Spectrum Fusion, kuruluşların edge'den temel veri merkezine ve genel buluta kadar her türlü ortamdaki verileri keşfetmeleri, güvenceye almaları, korumaları ve yönetmeleri için kolay bir yöntem sağlar.

Avantajlar

Verilere her yerden erişin

Verilere her yerden erişin ve gereksiz veri kopyalarını azaltın.

Var olan verileri hızlandırın

Var olan veri kümelerini hızlandırarak kaldırma ve yenisiyle değiştirme ihtiyacından kurtulun.

Kurumsal depolama hizmetleri

Kritik misyonlu veriler için veri dirençliliği, ölçeklenebilirliği ve güvenliği sağlayın.

Verileri optimize edin

Maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olmak için verileri yaşam çevrimi yönetimiyle optimize edin.

IBM Spectrum Fusion HCI

IBM Spectrum Fusion HCI

İşte büyümeyi ve hibrit buluta giden yolu hızlandırmaya yardımcı inovasyon. Çözümümüz, konteyner altyapınızı yönetmek ve veri merkezi ya da bulut ortamındaki küresel verilere eşzamanlı olarak erişmek için tek kaynak özelliği taşır.

Avantajlar

Geliştirmeyi hızlandırın

Bulut tabanlı uygulamaları daha hızlı geliştirmek için önceden yapılandırılmış altyapı (DevOps).

İşlemleri kolaylaştırın

Gelecekte gerçekleşecek büyümeye göre ölçeklenebilirlik ile yönetimi basitleştirmek için hepsi bir arada çözüm (ITOps).

Hibrit bulut entegrasyonu

Veri merkezindeki verileri buluta bağlayarak ve veri merkezini genel bulut kaynaklarına entegre edip daha fazla uygulama çevikliği sağlayarak uygulama işbirliğini geliştirin.

Altyapı maliyetini düşürün

Mükerrer verileri önlemek için birbirinden kopuk veriler arasında bağlantı kurar ve altyapı maliyetlerini düşürmek için hesaplama ve depolama alanını birleştirir.

Yapay zeka iş yüklerini modernize edin

GPU ile hızlandırılmış uygulamaları NVIDIA A100 GPU Düğümleri ile destekler ve yapay zekayı kuruluş geneline yaymak için IBM® Cloud Paks ürününü entegre eder.

‎‎‎‎

*IBM'in planları, yönelimleri ve niyetine ilişkin ifadeler, IBM'in takdirine bağlı olarak önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir veya geri çekilebilir. Gelecekte pazara sürülebilecek ürünlerle ilgili bilgiler, ürünün amacını genel olarak açıklar ve satın almaya karar verirken bu bilgiler ışığında hareket edilmemelidir. Gelecekte pazara sürülebilecek ürünlerle ilgili olarak burada yer alan bilgiler, herhangi bir malzeme, kod veya işlev sağlamaya yönelik bir taahhüt, vaat ya da yasal bir yükümlülük niteliği taşımaz. Gelecekte pazara sürülebilecek ürünlerle ilgili bilgiler herhangi bir sözleşmeye dahil edilmez. IBM ürünleri için açıklanan, gelecekte pazara sürülebilecek herhangi bir özellik ya da işlevin geliştirilmesi, yayını ve zamanlaması yalnızca IBM'in takdirindedir.